Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 742/2004/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 12782 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-E11:2013 (ISO 105-E11:1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E11: Độ bền màu với hơi nước

TCVN7835-E11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-E11:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-E11:2013 ISO 105-E11:1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN E11: ĐỘ BỀN MÀU VỚI HƠI NƯỚC Textiles - Tests for colour fastness - Part E11: Colour fastness to steaming Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

42

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7576-11:2013 (ISO 4548-11:1997) về Phương pháp thử bộ lọc dầu bôi trơn toàn dòng cho động cơ đốt trong – Phần 11: Bộ lọc tự làm sạch

TCVN7576-11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7576-11:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7576-11:2013 ISO 4548-11:1997 PHƯƠNG PHÁP THỬ BỘ LỌC DẦU BÔI TRƠN TOÀN DÒNG CHO ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG - PHẦN 11: BỘ LỌC TỰ LÀM SẠCH Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

43

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7590-2-11:2013 (IEC 61347-2-11:2001) về Bộ điều khiển bóng đèn – Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với các mạch điện tử khác sử dụng cùng với đèn điện

TCVN7590-2-11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7590-2-11:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7590-2-11:2013 IEC 61347-2-11:2001 BỘ ĐIỀU KHIỂN BÓNG ĐÈN - PHẦN 2-11: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC MẠCH ĐIỆN TỬ KHÁC SỬ DỤNG CÙNG VỚI ĐÈN ĐIỆN Lamp controlgear - Part 2-11: Particular requirements

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

44

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9618-11:2013 (IEC 60331-11:2009) về Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 11: Thiết bị - Cháy ở nhiệt độ ngọn lửa tối thiểu là 750 độ C

TCVN9618-11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9618-11:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9618-11:2013 IEC 60331-11:2009 THỬ NGHIỆM CÁP ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN CHÁY - TÍNH TOÀN VẸN CỦA MẠCH ĐIỆN - PHẦN 11: THIẾT BỊ - CHÁY Ở NHIỆT ĐỘ NGỌN LỬA TỐI THIỂU LÀ 750 °C Tests for electric cables under fire conditions

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

45

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2012/BCT về mức rủi ro chấp nhận được trong đánh giá định lượng rủi ro cho các hoạt động dầ̀u khí, xăng dầu, hóa chất và nhiệt điện do Bộ Công thương ban hành

QCVN11:2012/BCT,Quy chuẩn QCVN11:2012,Bộ Công thương,Đánh giá định lượng rủi ro ,Đánh giá định lượng rủi ro hoạt động dầu khí,Đánh giá định lượng rủi ro hoạt động xăng dầu,Đánh giá định lượng rủi ro hoạt động nhiệt điện,Đánh giá định lượng rủi ro hoạt động hóa chất,Mức rủi ro chấp nhận được , QCVN 11:2012/B,Công nghiệp,Hóa chất QUY

Ban hành: 28/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

46

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN11:2012/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN11:2012,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Thang cuốn,An toàn lao động,Băng tải chở người ,QCVN 11:2012/BLĐTBXH QCVN 11: 2012/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG CUỐN VÀ BĂNG TẢI CHỞ NGƯỜI National technical regulation on safe work for escalators

Ban hành: 19/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

47

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11-4:2012/BYT về sản phẩm dinh dưỡng chế biến từ ngũ cốc cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi do Bộ Y tế ban hành

QCVN11-4:2012/BYT,Quy chuẩn QCVN11-4:2012,Bộ Y tế,Sản phẩm dinh dưỡng,Thực phẩm chế biến từ ngũ cốc,Trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi ,QCVN 11-4:2012/BYT ,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 11-4:2012/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CHẾ BIẾN TỪ NGŨ CỐC CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI National technical

Ban hành: 15/11/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

48

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11-1:2012/BYT về sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 12 tháng tuổi do Bộ Y tế ban hành

QCVN11-1:2012/BYT,Quy chuẩn QCVN11-1:2012,Bộ Y tế,Sản phẩm dinh dưỡng,Trẻ đến 12 tháng tuổi , QCVN 11-1:2012/BYT,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 11-1:2012/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC CHO TRẺ ĐẾN 12 THÁNG TUỔI National technical regulation on infant formula (for children up

Ban hành: 15/11/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

49

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11-2:2012/BYT về sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ đến 12 tháng tuổi do Bộ Y tế ban hành

QCVN11-2:2012/BYT,Quy chuẩn QCVN11-2:2012,Bộ Y tế,Sản phẩm dinh dưỡng,Mục đích y tế đặc biệt ,Trẻ đến 12 tháng tuổi ,QCVN 11-2:2012/BYT ,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 11-2:2012/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC ĐÍCH Y TẾ ĐẶC BIỆT CHO TRẺ ĐẾN 12 THÁNG TUỔI National technical

Ban hành: 15/11/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

50

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11-3:2012/BYT về sản phẩm dinh dưỡng công thức với mục đích ăn bổ sung cho trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi do Bộ Y tế ban hành

QCVN11-3:2012/BYT,Quy chuẩn QCVN11-3:2012,Bộ Y tế,Sản phẩm dinh dưỡng,Thức ăn bổ sung,Trẻ từ 6 đến 36 tháng tuổi ,QCVN 11-3:2012/BYT ,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 11-3:2012/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC VỚI MỤC ĐÍCH ĂN BỔ SUNG CHO TRẺ TỪ 6 ĐẾN 36 THÁNG TUỔI National technical

Ban hành: 15/11/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

51

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2011/BGTVT về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN11:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN11:2011,Bộ Giao thông vận tải,Chất lượng an toàn kỹ thuật,Rơ moóc và sơ mi rơ moóc,Giao thông QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 11:2011/BGTVT VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC National technical regulation on safety for trailer and semi-trailer Lời

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

52

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6663-11:2011 (ISO 5667-11:2009) về Chất lượng nước – Lấy mẫu- Phần 11: Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm

TCVN6663-11:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6663-11:2011,***,Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm ,Lấy mẫu,Chất lượng nước, TCVN 6663-11:2011 ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6663-11:2011 ISO 5667-11:2009 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - LẤY MẪU - PHẦN 11: HƯỚNG DẪN LẤY MẪU NƯỚC NGẦM Water quality - Sampling - Part 11

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

53

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8860-11 : 2011 về Bê tông nhựa - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa

TCVN8860-11:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8860-11:2011,***,Bê tông nhựa,Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa,Phương pháp thử,TCVN 8860-11 : 2011,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8860-11 : 2011 BÊ TÔNG NHỰA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 11: XÁC ĐỊNH ĐỘ RỖNG LẤP ĐẦY NHỰA Asphalt Concrete – Test methods – Part 11: Determination

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

54

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8817-11:2011 về Nhũ tương nhựa đường axit - Phương pháp thử - Phần 11: Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit phân tách nhanh

TCVN8817-11:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8817-11:2011,***,Nhận biết nhũ tương nhựa đường axit ,Phương pháp thử,Nhũ tương nhựa đường axit phân tách nhanh,Nhũ tương nhựa đường axit,TCVN 8817-11:2011,Xây dựng,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8817-11 : 2011 NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG A XÍT - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 11: NHẬN BIẾT NHŨ

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

55

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8785-11:2011 về Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại – Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên – Phần 11: Xác định độ tạo vảy và bong tróc

TCVN8785-11:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8785-11:2011,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8785-11:2011 SƠN VÀ LỚP PHỦ BẢO VỆ KIM LOẠI – PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN – PHẦN 11: XÁC ĐỊNH ĐỘ TẠO VẪY VÀ BONG TRÓC Paint and coating for metal protection – Method of tests – Exposed to weathering conditions – Part

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

56

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7996-2-11:2011 (IEC 60745-2-11 : 2008) về dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ – an toàn – phần 2-11: yêu cầu cụ thể đối với máy cưa tịnh tiến (máy cưa có đế nghiên được và máy cưa có lưỡi xoay được)

TCVN7996-2-11:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7996-2-11:2011,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7996-2-11 : 2011 IEC 60745-2-11 : 2008 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ – AN TOÀN – PHẦN 2-11: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY CƯA TỊNH TIẾN (MÁY CƯA CÓ ĐẾ NGHIÊNG ĐƯỢC VÀ MÁY CƯA CÓ LƯỠI XOAY ĐƯỢC)

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

57

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8400-11:2011 về bệnh động vật - quy trình chẩn đoán – phần 11: bệnh dịch tả vịt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TCVN8400-11:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-11:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,TCVN 8400-11:2011,Bệnh động vật ,Quy trình chẩn đoán ,Bệnh dịch tả vịt,Nông nghiệp TCVN 8400-11:2011 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN – PHẦN 11: BỆNH DỊCH TẢ VỊT Animal disease - Diagnostic procedure - Part 11: Duck virus

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

58

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2010/BTTTT về thiết bị đầu cuối PHS do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

11:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-223:2004 “Thiết bị đầu cuối trong hệ thống PHS - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 07 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). Các yêu cầu kỹ thuật của QCVN 11:2010/BTTTT được

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

59

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 4-11:2010/BYT về phụ gia thực phẩm – chất điều chỉnh độ acid do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

QCVN4-11:2010/BYT,Quy chuẩn QCVN4-11:2010,Bộ Y tế,Phụ gia thực phẩm,QCVN 4-11:2010/BYT,Chất điều chỉnh độ acid,Bộ Y tế,Công nghệ- Thực phẩm QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 4-11:2010/BYT VỀ PHỤ GIA THỰC PHẨM – CHẤT ĐIỀU CHỈNH ĐỘ ACID National technical regulation on Food Additives – Acidity regulators

Ban hành: 20/05/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

60

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2010/BTC về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng do Bộ Tài chính ban hành

QCVN11:2010/BTC,Quy chuẩn QCVN11:2010,Bộ Tài chính,Dự trữ nhà nước,Thóc bảo quản thoáng,QCVN 11:2010/BTC,Bộ Tài chính QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 11: 2010/BTC VỀ DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI THÓC BẢO QUẢN THOÁNG National technical regulation on state reserve of unsealed

Ban hành: 25/03/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144