Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 742/2004/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 12755 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11721-11:2016 (ISO 8662-11:1999 With Amendment 1:2001) về Dụng cụ cầm tay dẫn động bằng động cơ - Đo rung ở tay cầm - Phần 11: Dụng cụ dẫn động chi tiết kẹp chặt

TCVN11721-11:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11721-11:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11721-11:2016 ISO 8662-11:1999 WITH ADMENDMENT 1:2001 DỤNG CỤ CẦM TAY DẪN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - ĐO RUNG Ở TAY CẦM - PHẦN 11: DỤNG CỤ DẪN ĐỘNG CHI TIẾT KẸP CHẶT Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994) về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ bền rạn men đối với gạch men

TCVN6415-11:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-11:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-11:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 11: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN RẠN MEN ĐỐI VỚI GẠCH MEN Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 11: Determination of crazing resistance for glazed tiles Lời

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

23

Quy chuẩn quốc gia QCVN 11-MT:2015/BTNMT về nước thải chế biến thủy sản

QCVN11-MT:2015/BTNMT,Quy chuẩn QCVN11-MT:2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 11-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN National technical regulation on the effluent of aquatic Products Processing industry Lời nói đầu QCVN 11-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo

Ban hành: 31/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

24

Quy chuẩn quốc gia QCVN 11:2015/BGTVT về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc

QCVN11:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN11:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 11:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC National technical regulation on safety and environmental protection for trailer and semi-trailer Lời nói đầu

Ban hành: 31/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

25

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 11: 2015/BKHCN về Thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế

QCVN11:2015/BKHCN,Quy chuẩn QCVN11:2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 11: 2015/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỤP X-QUANG TỔNG HỢP DÙNG TRONG Y TẾ National technical regulation on medical conventional X-ray radiography equipment Lời nói đầu QCVN 11: 2015/BKHCN do Cục An

Ban hành: 30/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

26

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8241-4-11:2009 (IEC 61000-4-11:2004) về tương thích điện từ (EMC) - phần 4-11: phương pháp đo và thử - miễn nhiễm đối với các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp

TCVN8241-4-11:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8241-4-11:2009,***,TCVN 8241-4-11:2009 ,Tương thích điện từ,Phương pháp đo và thử ,Miễn nhiễm đối với hiện tượng sụt áp,Gián đoạn ngắn ,Biến đổi điện áp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8241-4-11:2009 IEC 61000-4-11:2004 TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ (EMC) - PHẦN 4-11: PHƯƠNG PHÁP

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7318-11:2015 (ISO 9241-11:1998) về Ecgônômi - Yêu cầu ecgônômi đối với công việc văn phòng có sử dụng thiết bị hiển thị đầu cuối (VDT) - Phần 11: Hướng dẫn về tính khả dụng

TCVN7318-11:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7318-11:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7318-11:2015 ISO 9241-11:1998 ECGÔNÔMI - YÊU CẦU ECGÔNÔMI ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG CÓ SỬ DỤNG THIẾT BỊ HIỂN THỊ ĐẦU CUỐI (VDT) - PHẦN 11: HƯỚNG DẪN VỀ TÍNH KHẢ DỤNG Ergonomic requirements for office work

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-11:2015 (ISO 7240-11:2011) về Hệ thống báo cháy - Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy

TCVN7568-11:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-11:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-11:2015 ISO 7240 11:2011 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 11: HỘP NÚT ẤN BÁO CHÁY Fire detection and alarm systems - Part 11: Manual call points Lời nói đầu TCVN 7568-11:2015 hoàn toàn tương đương ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

29

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-11:2015 (ISO 15614-11:2012) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 11: Hàn chùm tia điện tử và hàn chùm tia laze

TCVN11244-11:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11244-11:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11244-11:2015 ISO 15614-11:2002 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CHẤP NHẬN CÁC QUY TRÌNH HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ QUY TRÌNH HÀN - PHẦN 11: HÀN CHÙM TIA ĐIỆN TỬ VÀ HÀN CHÙM TIA LAZE Specification and qualification of welding

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-11:2015 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 11: Bệnh do Perkinsus olseni ở nhuyễn thể hai mảnh vỏ

TCVN8710-11:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-11:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-11:2015 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 11: BỆNH DO PERKINSUS OLSENI Ở NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ Aquatic animal disease - Diagnostic procedure - Part 11: Perkinsus olseni disease in bivalve molluscs CẢNH

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10041-11:2015 (ISO 9073-11:2002) về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 11: Lượng tháo chảy

TCVN10041-11:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10041-11:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10041-11:2015 ISO 9073-11:2002 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO VẢI KHÔNG DỆT - PHẦN 11: LƯỢNG THÁO CHẠY Textiles - Test methods for nonwovens - Part 11: Run-off Lời nói đầu TCVN 10041-11:2015 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8094-11:2015 (IEC 60974-11:2010) về Thiết bị hàn hồ quang - Phần 11: Kìm cặp que hàn

TCVN8094-11:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8094-11:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8094-11:2015 IEC 60974-11:2010 THIẾT BỊ HÀN HỒ QUANG - PHẦN 11: KÌM CẶP QUE HÀN Arc welding equipment - Part 11: Electrode holders Lời nói đầu TCVN 8094-11:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60974-11

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

33

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-11:2014 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin-Phần 11: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh phù đầu gà (CORYZA)

TCVN8685-11:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-11:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-11: 2014 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 11: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH PHÙ ĐẦU GÀ (CORYZA) Vaccine testing procedure - Part 11: Haemophilus paragallinarum vaccine, inactevated Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10566-11:2014 (ISO 22745-11:2011) về Hệ thống tự động hóa công nghiệp và tích hợp - Từ điển kỹ thuật mở và ứng dụng cho dữ liệu cái - Phần 11: Hướng dẫn trình bày thuật ngữ

TCVN10566-11:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10566-11:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10566-11:2014 ISO 22745-11:2011 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP VÀ TÍCH HỢP - TỪ ĐIỂN KỸ THUẬT MỞ VÀ ỨNG DỤNG CHO DỮ LIỆU CÁI - PHẦN 11: HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY THUẬT NGỮ Industrial automation systems and integration -

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-11:2007 (IEC 60601-2-11 : 1997, With Amendment 1 : 2004) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-11: Yêu cầu riêng về an toàn của thiết bị điều trị bằng chùm tia gama

TCVN7303-2-11:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7303-2-11:2007,***,Điện - điện tử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7303-2-11 : 2007 IEC 60601-2-11 : 1997 WITH AMENDMENT 1 : 2004 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-11: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ ĐIỀU TRỊ BẰNG CHÙM TIA GAMA Medical electrical equipment -

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9637-11:2013 (ISO 1388-11:1981) về Ethanol sử dụng trong công nghiệp - Phương pháp thử - Phần 11: Phép thử phát hiện fufural

TCVN9637-11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9637-11:2013,***, Phép thử phát hiện fufural,Ethanol sử dụng trong công nghiệp ,Phép thử phát hiện fufural,TCVN 9637-11:2013 ,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9637-11:2013 ISO 1388-11:1981 ETHANOL SỬ DỤNG TRONG CÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 11: PHÉP THỬ PHÁT

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

37

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9900-2-11:2013 (IEC 60695-2-11:2000) về Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 2-11: Phương pháp thử bằng sợi dây nóng đỏ - Phương pháp thử khả năng cháy bằng sợi dây nóng đỏ đối với sản phẩm hoàn chỉnh

TCVN9900-2-11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9900-2-11:2013,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9900-2-11: 2013 IEC 60695-2-11:2000 THỬ NGHIỆM NGUY CƠ CHÁY - PHẦN 2-11: PHƯƠNG PHÁP THỬ BẰNG SỢI DÂY NÓNG ĐỎ - PHƯƠNG PHÁP THỬ KHẢ NĂNG CHÁY BẰNG SỢI DÂY NÓNG ĐỎ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH Fire

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

38

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7590-2-11:2013 (IEC 61347-2-11:2001) về Bộ điều khiển bóng đèn – Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với các mạch điện tử khác sử dụng cùng với đèn điện

TCVN7590-2-11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7590-2-11:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7590-2-11:2013 IEC 61347-2-11:2001 BỘ ĐIỀU KHIỂN BÓNG ĐÈN - PHẦN 2-11: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC MẠCH ĐIỆN TỬ KHÁC SỬ DỤNG CÙNG VỚI ĐÈN ĐIỆN Lamp controlgear - Part 2-11: Particular requirements

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9618-11:2013 (IEC 60331-11:2009) về Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Tính toàn vẹn của mạch điện - Phần 11: Thiết bị - Cháy ở nhiệt độ ngọn lửa tối thiểu là 750 độ C

TCVN9618-11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9618-11:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9618-11:2013 IEC 60331-11:2009 THỬ NGHIỆM CÁP ĐIỆN TRONG ĐIỀU KIỆN CHÁY - TÍNH TOÀN VẸN CỦA MẠCH ĐIỆN - PHẦN 11: THIẾT BỊ - CHÁY Ở NHIỆT ĐỘ NGỌN LỬA TỐI THIỂU LÀ 750 °C Tests for electric cables under fire conditions

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-E11:2013 (ISO 105-E11:1994) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần E11: Độ bền màu với hơi nước

TCVN7835-E11:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-E11:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-E11:2013 ISO 105-E11:1994 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN E11: ĐỘ BỀN MÀU VỚI HƠI NƯỚC Textiles - Tests for colour fastness - Part E11: Colour fastness to steaming Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.137.68