Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 742/2004/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 12781 tiêu chuẩn

201

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7400:2004 về bơ - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7400:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7400:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7400:2004,Tiêu chuẩn về bơ ,Yêu cầu kỹ thuật,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7400 : 2004 Xuất bản lần 1 BƠ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Butter - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 7400 : 2004 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

202

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7401:2004 về tiêu chuẩn chung đối với phomat do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7401:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7401:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7401:2004,Tiêu chuẩn chung đối với phomat,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7401 : 2004 TIÊU CHUẨN CHUNG ĐỐl VỚI PHOMAT General Standard for cheese Lời nói đầu TCVN 7401 : 2004 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

203

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 309:2004 về công tác trắc địa trong xây dựng công trình - yêu cầu chung do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN309:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN309:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 309:2004 ,Công tác trắc địa,Xây dựng công trình,Bộ Xây dựng ban hành ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 309:2004 Biên soạn lần 1 CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - YÊU CẦU CHUNG SURVEYING

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

204

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7451:2004 về Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC - Quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7451:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7451:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cửa sổ bằng khung nhựa cứng U-PVC ,Cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC ,TCVN 7451:2004 ,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7451 : 2004 CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG KHUNG NHỰA CỨNG U-PVC −QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Windows and doors made from

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

205

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7449:2004 về Xe đạp điện - Ắc quy chì axit

TCVN7449:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7449:2004,***,Xe đạp điện,Ắc quy chì axit,TCVN 7449:2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7449 : 2004 XE ĐẠP ĐIỆN - ẮC QUY CHÌ AXÍT Electric bicycles - Lead acid batteries 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các thông số kích thước cơ bản, yêu cầu kỹ thuật và

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

206

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7368:2004 về Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phương pháp thử độ bền va đập do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7368:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7368:2004,***,Kính xây dựng,Kính dán an toàn nhiều lớp ,Kính xây dựng kính dán nhiều lớp,Phương pháp thử,TCVN 7368:2004 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7368 : 2004 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ BỀN VA ĐẬP Glass in building

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

207

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7448:2004 về Xe đạp điện - Yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7448:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7448:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Yêu cầu an toàn chung,Phương pháp thử,Xe đạp điện,TCVN 7448:2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7448 : 2004 XE ĐẠP ĐIỆN - YÊU CẦU AN TOÀN CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Electric bicycles - General safety requirements and test methods Lời nói

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

208

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 366:2004 về Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất trong vùng Karst do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN366:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN366:2004,***,Chỉ dẫn kỹ thuật ,Công tác khảo sát địa chất vùng Karst,TCXDVN 366:2004,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN : 366: 2004 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CÔNG TÁC KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CHO XÂY DỰNG TRONG VÙNG KARST Technical regulation of engineering geological

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

209

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7450:2004 về Xe đạp điện - Động cơ điện - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN7450:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7450:2004,***,Động cơ điện,Yêu cầu kỹ thuật ,Xe đạp điện,TCVN 7450:2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7450 : 2004 XE ĐẠP ĐIỆN - ĐỘNG CƠ ĐIỆN - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Electric bicycles - Electric motors - Technical requirements and test methods 1. Phạm vi áp

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

210

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7382:2004 về chất lượng nước - Nước thải bệnh viện - Tiêu chuẩn thải do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7382:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7382:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7382:2004 ,Chất lượng nước,Nước thải bệnh viện,Tiêu chuẩn thải,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TCVN 7382:2004 CHẤT LƯỢNG NƯỚC – NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN – TIÊU CHUẨN THẢI Water quality – Hospital wastewater – Discharge standard 1.

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

211

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7415:2004 về qui phạm thực hành chiếu xạ tốt để kiểm soát các vi khuẩn gây bệnh và các vi khuẩn khác trong gia vị, thảo mộc và các loại rau thơm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7415:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7415:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt ,TCVN 7415:2004 ,Vi khuẩn gây bệnh,Vi khuẩn trong gia vị thảo mộc ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Các loại rau thơm,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7415 : 2004 QUI PHẠM THỰC HÀNH CHIẾU XẠ TỐT ĐỂ KIỂM SOÁT CÁC VI

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

212

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7413:2004 về qui phạm thực hành chiếu xạ tốt đối với thịt gia súc và thịt gia cầm đóng gói sẵn (để kiểm soát mầm bệnh và/hoặc kéo dài thời gian bảo quản) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7413:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7413:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7413:2004,Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt ,Thịt gia súc gia cầm,Thịt gia cầm đóng gói sẵn,Kiểm soát mầm bệnh ,Kéo dài thời gian bảo quản,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7413 : 2004 QUY PHẠM THỰC HÀNH CHIẾU XẠ

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

213

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7414:2004 về qui phạm thực hành chiếu xạ tốt để kiểm soát vi khuẩn trong cá, đùi ếch và tôm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7414:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7414:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt ,TCVN 7414:2004,Kiểm soát vi khuẩn trong cá,Vi khuẩn trong cá đùi ếch và tôm ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7414 : 2004 QUY PHẠM THỰC HÀNH CHIẾU XẠ TỐT ĐỂ KIỂM SOÁT VI KHUẨN TRONG

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

214

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 332:2004 về vật liệu chịu lửa - ký hiệu các đại lượng và đơn vị do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN332:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN332:2004,Bộ Xây dựng,TCXDVN 332:2004 ,Vật liệu chịu lửa,Ký hiệu các đại lượng và đơn vị ,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 332 : 2004 VẬT LIỆU CHỊU LỬA- KÝ HIỆU CÁC ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ Refractories- Quantities Symbols and units 1 Phạm vi áp dụng Tiêu

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

215

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 221:2004 về sơn xây dựng - phân loại do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN221:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN221:2004,Bộ Xây dựng,Sơn xây dựng,TCXDVN 221:2004 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 221:2004 SƠN XÂY DỰNG - PHÂN LOẠI PAINT FOR CONSTRUCTION - CLASSIFICATION HÀ NỘI - 2004 Lời nói đầu TCXDVN 321 : 2004" Sơn xây dựng - Phân loại " quy định cách phân loại sơn dùng để

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

216

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6067:2004 về Xi măng poóc lăng bền sunphat - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6067:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6067:2004,***,Yêu cầu kỹ thuật,Xi măng poóc lăng bền sunphat,Xi măng poóc lăng,TCVN 6067:2004 ,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6067 : 2004 XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT - YÊU CẦU KỸ THUẬT Sulphate resisting portland cement - Technical requirements Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

217

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7455:2004 về kính xây dựng - kính tôi nhiệt an toàn

TCVN7455:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7455:2004,***,TCVN 7455:2004 ,Kính xây dựng,Kính tôi nhiệt an toàn,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7455 : 2004 KÍNH XÂY DỰNG – KÍNH TÔI NHIỆT AN TOÀN Glass in building − Thermally toughened safety glass 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật và

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

218

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6259-11:2003 về Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép - Phần 11: Mạn khô

TCVN6259-11:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6259-11:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6259-11:2003 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ THÉP - PHẦN 11: MẠN KHÔ Rules for the classification and construction of sea-going steel ships - Part 11: Load line CHƯƠNG 1 QUY ĐỊNH CHUNG

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

219

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3121-11:2003 về vữa xây dựng - phương pháp thử - phần 11: xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN3121-11:2003,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3121-11:2003,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vữa xây dựng,TCVN 3121-11:2003 ,Phương pháp thử,Xác định cường độ uốn và nén,Bộ Khoa học và Công nghệ,Vữa đã đóng rắn ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3121-11:2003 VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 11: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ UỐN VÀ NÉN CỦA VỮA

Ban hành: Năm 2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

220

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-11:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò – Phần 11: An toàn tia lửa – Dạng bảo vệ “i”

TCVN7079-11:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7079-11:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7079-11:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ HẦM LÒ - PHẦN 11: AN TOÀN TIA LỬA - DẠNG BẢO VỆ “i” Electrical apparatus for use in underground mine - Part 11: Intrinsic safety - Type of protection “i” Lời nói đầu

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36