Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 742/2004/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 12782 tiêu chuẩn

181

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7441:2004 về hệ thống cung cấp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại nơi tiêu thụ - Yêu cầu thiết kế, lắp đặt và vận hành

TCVN7441:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7441:2004,***,Khí dầu mỏ hóa lỏng,Yêu cầu thiết kế,Hệ thống cung cấp ,Thiết kế và lắp đặt,Lắp đặt và vận hành,TCVN 7441:2004,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7441 : 2004 HỆ THỐNG CUNG CẤP KHÍ DẦU MỎ HÓA LỎNG (LPG) TẠI NƠI TIÊU THỤ - YÊU CẦU THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH Liquefied

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

182

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7407:2004 về ngũ cốc, đậu đỗ và hạt có dầu – Xác định aflatoxin bằng phương pháp sử dụng cột ái lực miễn dịch do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7407:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7407:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7407:2004 ,Ngũ cốc đỗ và hạt có dầu ,Phương pháp xác định aflatoxin,Sử dụng cột ái lực miễn dịch,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7407:2004 NGŨ CỐC, ĐẬU ĐỖ VÀ HẠT CÓ DẦU - XÁC ĐỊNH AFLATOXIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SỬ

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

183

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7410:2004 (EN 1786:1996) về thực phẩm - Phát hiện thực phẩm chiếu xạ đối với loại thực phẩm có chứa xương - Phương pháp quang phổ ESR do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7410:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7410:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7410:2004,Thực phẩm,Phát hiện thực phẩm chiếu xạ ,Thực phẩm có chứa xương ,Phương pháp quang phổ ESR,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7410 : 2004 EN 1786:1996 THỰC PHẨM - PHÁT HIỆN THỰC PHẨM CHIẾU XẠ ĐỐI

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

184

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 325:2004 về phụ gia hoá học cho bê tông do Bộ Xây dựng ban hành

nói đầu TCXDVN 325 : 2004 “Phụ gia hoá học cho bê tông” quy định yêu cầu kỹ thuật cho 7 loại phụ gia dùng cho bê tông xi măng pooclăng. TCXDVN 325 : 2004 được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số … ngày...tháng….năm 2004 1 Phạm vi áp dụng 1.1 Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho 7 loại phụ gia hoá

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

185

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6068:2004 về Xi măng poóc lăng bền sunphat - Phương pháp xác định độ nở sunphat

TCVN6068:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6068:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TCVN 6068:2004 XI MĂNG POÓC LĂNG BỀN SUN PHÁT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ NỞ SUN PHÁT Sulphate resisting portland cement - Method of test for potential expansion of mortars exposed to sulphate Lời nói đầu TCVN 6068:2004 thay

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2015

186

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5441:2004 về Vật liệu chịu lửa - Phân loại do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5441:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5441:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ, Phân loại vật liệu chịu lửa ,Vật liệu chịu lửa,TCVN 5441:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5441 : 2004 VẬT LIỆU CHỊU LỬA - PHÂN LOẠI Refractory materials - Classification Lời nói đầu TCVN 5441 : 2004 thay thế cho TCVN 5441 :

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

187

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 6422:2004 về Mẫu trình bày tài liệu thương mại do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVNISO6422:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO6422:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ, Mẫu trình bày tài liệu thương mại,Tài liệu thương mại,TCVN ISO 6422:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN ISO 6422 : 2004 ISO 6422 : 1985 MẪU TRÌNH BÀY TÀI LIỆU THƯƠNG MẠI Layout key for trade documents Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

188

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7380:2004 về lò đốt chất thải rắn y tế - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7380:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7380:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Lò đốt chất thải rắn y tế ,Yêu cầu kỹ thuật,TCVN 7380:2004,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7380:2004 LÒ ĐỐT CHẤT THẢI RẮN Y TẾ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Health care solid waste incinerators – Technical requirements Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

189

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5439:2004 về Xi măng - Phân loại do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5439:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5439:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xi măng,Phân loại,TCVN 5439:2004,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5439 : 2004 XI MĂNG - PHÂN LOẠI Cements - Classification Lời nói đầu TCVN 5439 : 2004  thay thế cho TCVN 5439 : 1991. TCVN 5439 : 2004  do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

190

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6086:2004 về cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp - Lấy mẫu và chuẩn bị lấy mẫu

TCVN6086:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6086:2004,***,Cao su thiên nhiên ,Cao su tổng hợp ,Lấy mẫu,Chuẩn bị lấy mẫu,TCVN 6086:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6086:2004 CAO SU THIÊN NHIÊN VÀ CAO SU TỔNG HỢP – LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU Rubber, raw natural and raw synthetic – Sampling and further preparative

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

191

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5178:2004 về quy phạm kỹ thuật an toàn trong khai thác và chế biến đá lộ thiên

TCVN5178:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5178:2004,***,Quy phạm kỹ thuật an toàn, TCVN 5178:2004 ,Khai thác và chế biến đá lộ thiên,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5178 : 2004 QUY PHẠM AN TOÀN TRONG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ LỘ THIÊN Safety technical rules for stone explosion and processing in the open-cast mines

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

192

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7458:2004 (ISO/IEC GUIDE 66 : 1999) về yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành việc đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7458:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7458:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7458:2004 ,Yêu cầu chung,Các tổ chức điều hành,Đánh giá và chứng nhận ,Hệ thống quản lý môi trường ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7458 : 2004 ISO/IEC GUIDE 66 : 1999 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

193

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7409:2004 (EN 1785 : 1996) về thực phẩm - Phát hiện thực phẩm chiếu xạ đối với loại thực phẩm có chứa chất béo - Phân tích 2: Alkylxyclobutanon bằng phương pháp sắc ký khí/quang phổ khối do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7409:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7409:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thực phẩm,TCVN 7409:2004,Phát hiện thực phẩm chiếu xạ ,Thực phẩm có chứa chất béo ,Alkylxyclobutanon bằng phương pháp sắc ký khí,Quang phổ khối,Công nghệ- Thực phẩm TCVN 7409 : 2004 EN 1785 : 1996 THỰC PHẨM – PHÁT HIỆN THỰC PHẨM CHIẾU XẠ ĐỐI VỚI LOẠI

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

194

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7406:2004 về bánh ngọt không kem - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

7400:2004, Bơ – Yêu cầu kỹ thuật. AOAC 971.21, Mercury in food. Flameless atomic absorption spectrophotometric method (Thủy ngân trong thực phẩm. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa). AOAC 999.11, Determination of lead, cadmium, copper, iron and zinc in food. Atomic absorption spectrophotometric method after dry ashing (Xác

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

195

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7405:2004 về sữa tươi nguyên liệu - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7405:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7405:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7405:2004,Sữa tươi nguyên liệu ,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7405:2004 SỮA TƯƠI NGUYÊN LIỆU - YÊU CẦU KỸ THUẬT Raw fresh nilk - Technical requirements Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

196

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7404:2004 về sữa bột gầy - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7404:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7404:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7404:2004,Yêu cầu kỹ thuật,Sữa bột gầy,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7404 : 2004 SỮA BỘT GẦY - YÊU CẦU KỸ THUẬT Skimmed milk powder - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 7404 : 2004 do Ban

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

197

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7398:2004 về tương cà chua - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7398:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7398:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7398:2004 ,Yêu cầu kỹ thuật,Tương cà chua ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7398 : 2004 TƯƠNG CÀ CHUA - YÊU CẦU KỸ THUẬT Tomato sauce - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 7398 : 2004 do Ban

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

198

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7396:2004 về bột canh gia vị - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7396:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7396:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7396:2004 ,Yêu cầu kỹ thuật,Bột canh gia vị,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7396 : 2004 BỘT CANH GIA VỊ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Spicing salt powder - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 7396 :

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

199

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7397:2004 về tương ớt - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7397:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7397:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7397:2004 ,Tương ớt ,Yêu cầu kỹ thuật,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7397 : 2004 TƯƠNG ỚT - YÊU CẦU KỸ THUẬT Chilli sauce - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 7397 : 2004 do Ban kỹ thuật TCVN/TC/F4 Phụ

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

200

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7403:2004 về thức ăn dành cho trẻ em từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7403:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7403:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7403:2004 ,Thức ăn dành cho trẻ em ,Trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi ,Yêu cầu kỹ thuật,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7403 : 2004 THỨC ĂN DÀNH CHO TRẺ EM TỪ 6 THÁNG ĐẾN 36 THÁNG TUỔI - YÊU CẦU KỸ THUẬT Foods intended for use

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56