Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 742/2004/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 219104 văn bản

201

Nghị quyết 962/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

962/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 962 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện,Bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện,Bổ nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

202

Nghị quyết 960/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

960/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 960 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV Thái Nguyên,Kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Thái Nguyên,Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

203

Nghị quyết 959/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Căn cứ ý kiến đồng ý của Đảng đoàn Quốc hội về chủ trương bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu đối với đồng chí Nguyễn Tuấn Anh tại Tờ trình số 129/TTr-BCTĐB ngày 06/3/2020 của Ban Công tác đại biểu; Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

204

Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2004

Pháp lệnh 21 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo,Tín ngưỡng Tôn giáo,Tự do tín ngưỡng,Hoạt động tín ngưỡng,Tổ chức tôn giáo,Nhà tu hành,21/2004/PL-UBTVQH11,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

205

Nghị quyết 957/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

957/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 957 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thái Bình,Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thái Bình,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thái Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

206

Nghị quyết 955/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

955/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 955 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt bà Nguyễn Thanh Hải,Đoàn đại biểu Quốc hội bà Nguyễn Thanh Hải,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

207

Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

952/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 952 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn,Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 2020,Đầu tư ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

208

Nghị quyết 946/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

946/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 946 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Ninh Bình,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV Ninh Bình,Kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

209

Nghị quyết 945/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Triệu Thế Hùng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

945/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 945 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt ông Triệu Thế Hùng,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội,Đoàn đại biểu Quốc hội ông Triệu Thế Hùng,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

210

Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia năm 2004

Pháp lệnh 17 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Dự trữ Quốc gia,Dự trữ Quốc gia,Hàng dự trữ quốc gia,Quỹ dự trữ quốc gia,Đơn vị dự trữ quốc gia,Kho dự trữ quốc gia,17/2004/PL-UBTVQH11 UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

211

Pháp lệnh Thú y năm 2004

Pháp lệnh 18 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Thú y,Kiểm dịch động vật,Kiểm soát giết mổ,Kiểm tra vệ sinh thú y,Sản phẩm động vật,18/2004/PL-UBTVQH11,Thể thao - Y tế UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

212

Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004

Pháp lệnh 19 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Dân quân tự vệ,Dân quân tự vệ,Lực lượng dân quân tự vệ,Dân quân tự vệ nòng cốt,Chế độ dân quân tự vệ,19/2004/PL-UBTVQH11,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

213

Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam năm 2004

Pháp lệnh 20 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Chống bán phá giá,Chống bán phá giá hàng nhập khẩu,Chống bán phá giá hàng hóa,Chống bán phá giá,Bán phá giá hàng hóa,Bán phá giá,20/2004/PL-UBTVQH11,Thương mại,Xuất nhập khẩu UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2010

214

Nghị quyết 942/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

942/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 942 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội ,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh,Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu khóa XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

215

Nghị quyết 943/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

943/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 943 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa khóa XIV,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên khóa XIV,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

216

Nghị quyết 940/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

940/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 940 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Hưng Yên khóa XVI,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

217

Nghị quyết 939/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

939/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 939 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hưng Yên,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Hưng Yên khóa XVI,Bầu Chủ tịch Hội đồng Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

218

Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 938/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN MỘT PHẦN KINH PHÍ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC THUẾ SANG TỔNG CỤC HẢI QUAN, TỔNG CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC, ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

219

Nghị quyết 937/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hà do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

937/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 937 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt Đoàn Nguyễn Thị Thu Hà,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biển Quốc hội,Chuyển sinh hoạt Đoàn từ Bắc Giang đến Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

220

Nghị quyết 936/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

936/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 936 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019,Sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương,Phân bổ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226