Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 742/2004/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 218971 văn bản

181

Nghị quyết 992/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Nghị quyết số 417/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 01/10/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 618/2013/NQ-UBTVQH13; Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

182

Nghị quyết 991/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

991/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 991 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thái Bình,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh Thái Bình khóa XVI,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng tỉnh Thái Bình 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

183

Nghị quyết 990/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

990/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 990 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Sơn La khóa XIV,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Sơn La 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 14/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

184

Nghị quyết 986/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

986/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 986 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phú Yên,Phê chuẩn miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Phú Yên,Kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

185

Nghị quyết 987/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

987/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 987 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phú Yên,Phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phú Yên,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VII,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 31/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

186

Nghị quyết 985/NQ-UBTVQH14 về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

985/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 985 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách Trường Cao đẳng Việt Hàn,Điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020,Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt Hàn,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 29/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

187

Nghị quyết 982/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Căn cứ Công văn số

Ban hành: 28/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2020

188

Pháp lệnh Giám định tư pháp năm 2004

Pháp lệnh 24 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Giám định tư pháp,Giám định tư pháp,Giám định viên tư pháp,Tổ chức giám định tư pháp,Viện Pháp y quốc gia,Viện Pháp y quân đội,Trung tâm Pháp y,24/2004/PL-UBTVQH11,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 29/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

189

Nghị quyết 978/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

978/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 978 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội,Chương trình giám sát của Quốc hội 2021,Thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

190

Nghị quyết liên tịch 06/2004/NQTL-UBTVQH11-ĐCTUBMTTQVN về việc ban hành Hướng dẫn về việc Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành

06/2004/NQTL-UBTVQH11-DCTUBMTTQVN,Nghị quyết 06 2004,Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt N,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM -UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 10/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

191

Nghị quyết 977/NQ-UBTVQH14 thực hiện Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

977/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 977 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thực hiện Chương trình xây dựng luật pháp lệnh,Nghị quyết Chương trình xây dựng luật pháp lệnh,Thực hiện Nghị quyết xây dựng luật pháp lệnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2020

192

Nghị quyết 975/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

975/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 975 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng tỉnh Tây Ninh,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân nhân khóa IX,Miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng Tây Ninh 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

193

Nghị quyết 976/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

976/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 976 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Tây Ninh,Phê chuẩn kết quả bầu tỉnh Tây Ninh khóa IX,Kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

194

Pháp lệnh chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam năm 2004

Pháp lệnh 22 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh chống trợ cấp nhập khẩu,Chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu,Chống trợ cấp,Chống trợ cấp nhập khẩu,Thuế chống trợ cấp,22/2004/PL-UBTVQH11,Thương mại,Xuất nhập khẩu UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2010

195

Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004

Pháp lệnh 23 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự,Tổ chức điều tra hình sự,Cơ quan điều tra,Hoạt động điều tra,Điều tra tố tụng hình sự,23/2004/PL-UBTVQH11,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2012

196

Nghị quyết 966/NQ-UBTVQH14 năm 2020 sửa đổi Nghị quyết 468/NQ-UBTVQH14 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

966/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 966 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Sửa đổi Nghị quyết 468/NQ-UBTVQH14,Điều chỉnh giảm tiền đối với các dự án chưa giải ngân,Điều chỉnh giảm tiền dự án chưa giải ngân hết,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

197

Nghị quyết 963/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Căn cứ Công văn số 12258-CV/VPTW ngày

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

198

Nghị quyết 965/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Căn cứ Công văn số 12258-CV/VPTW ngày 03/6/2020

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

199

Nghị quyết 964/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13; Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước; Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát; Căn cứ Công văn số 12258-CV/VPTW ngày 03/6/2020 của

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

200

Nghị quyết 961/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

961/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 961 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Trưởng Ban Dân nguyện Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Trưởng Ban Dân nguyện,Miễn nhiệm chức vụ bà Nguyễn Thanh Hải,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117