Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 742/2004/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 218971 văn bản

1

Nghị quyết số 742/2004/NQ-UBTVQH11 về việc giao thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật Tố tụng dân sự cho các Toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

742/2004/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 742 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 742/2004/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

2

Nghị quyết số 743/2004/NQ-UBTVQH11 về trang phục của bị cáo tại phiên toà xét xử vụ án hình sự do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

743/2004/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 743 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 743/2004/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2004 NGHỊ QUYẾT VỀ TRANG PHỤC CỦA BỊ CÁO TẠI

Ban hành: 24/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành

730/2004/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 730 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 730/2004/NQ-UBTVQH11 Hà Nội,

Ban hành: 30/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

4

Nghị quyết 727/2004/NQ-UBTVQH11 về việc thi hành Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự do Uỷ ban Thương vụ Quốc hội ban hành

727/2004/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 727 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 727/2004/NQ-UBTVQH11 Hà Nội,

Ban hành: 20/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị quyết 728/2004/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập Cơ quan điều tra hình sự, Cơ quan an ninh điều tra quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực do Uỷ ban Thương vụ Quốc hội ban hành

728/2004/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 728 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 728/2004/NQ-UBTVQH11

Ban hành: 20/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

6

Nghị quyết số 715/2004/NQ-UBTVQH11 về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức gửi quốc hội, các cơ quan của quốc hội, các thành viên Uỷ ban thường vụ quốc hội do Uỷ ban Thương vụ Quốc hội ban hành

715/2004/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 715 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 715/2004/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày

Ban hành: 18/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị quyết số 523/2004/NQ-UBTVQH11 về việc giao thẩm quyền xét xử quy định tại khoản 1 điều 170 của bộ luật tố tụng hình sự cho các tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tòa án quân sự khu vực do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

523/2004/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 523 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 523/2004/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Nghị quyết số 509/2004/NQ-UBTVQH11 về việc hướng dẫn thực hiện nghị quyết của quốc hội về việc thi hành bộ luật tố tụng hình sự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

509/2004/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 509 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thủ tục Tố tụng UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 509/2004/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Nghị quyết 487/2004/NQ-UBTVQH11 về việc kê khai tài sản đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Uỷ ban Thương vụ Quốc hội ban hành

487/2004/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 487 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 487/2004/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2004 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÊ KHAI

Ban hành: 17/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

10

Nghị quyết số 478/2004/NQ-UBTVQH11 về việc điều chỉnh tiến độ triển khai đại trà sách giáo khoa cấp trung học phổ thông do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành

478/2004/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 478 2004,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Giáo dục ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 478/2004/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2004 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH TIẾN ĐỘ

Ban hành: 09/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2007

11

Nghị quyết số 1157/NQ-UBTVQH11 về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các ban của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

chính phục vụ hoạt động các cơ quan của Quốc hội và VPQH và Nghị quyết số 702/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 15/6/2004 của UBTVQH quy định tạm thời một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ ĐĐBQH. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản ánh về VPQH để tổng hợp, trình UBTVQH xem xét, quyết định.

Ban hành: 10/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2007

12

Nghị quyết số 1124/NQ-UBTVQH11 về việc giao chỉ tiêu biên chế tăng thêm năm 2007 – 2008 cho kiểm toán nhà nước do Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành

1124/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 1124 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1124/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC

Ban hành: 28/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

13

Nghị quyết số 1123/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập thêm 4 đơn vị kiểm toán nhà nước Khu vực trực thuộc kiểm toán nhà nước do Uỷ Ban Thường Vụ Quốc Hội ban hành

1123/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 1123 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kế toán - Kiểm toán UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1123/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP THÊM 4

Ban hành: 28/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

14

Nghị quyết số 1081/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập đoàn giám sát “việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” do Ủy ban thường vụ Quốc Hội ban hành

1081/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 1081 2007,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 1081/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2007

Ban hành: 23/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

15

Nghị quyết số 623/NQ-UBTVQH11 về việc thành lập đoàn giám sát “việc thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải phóng mặt bằng và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi” do Quốc Hội ban hành

623/NQ-UBTVQH11,Nghị quyết 623 2007,Quốc hội,Bộ máy hành chính UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 623/NQ-UBTVQH11 Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2007

Ban hành: 30/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

16

Nghị quyết 1271/NQ-UBTVQH14 năm 2021 sử dụng nguồn tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1271/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1271 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Sử dụng nguồn tiết kiệm chi của ngân sách trung ương,Sử dụng kinh phí còn lại của ngân sách trung ương,Kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2020,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

17

Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1264/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1264 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện Huế,Sắp xếp các phường thuộc thành phố Huế,Thành lập các phường thuộc thành phố Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

18

Nghị quyết 1260/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập thị trấn Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1260/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1260 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị trấn Quý Lộc thuộc huyện Yên Định,Thành lập thị trấn thuộc huyện Yên Định Thanh Hóa,Thành lập thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

19

Nghị quyết 1261/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1261/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1261 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị trấn Long Giao tỉnh Đồng Nai,Thành lập thị trấn Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ,Thành lập thị trấn thuộc huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

20

Nghị quyết 1262/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

1262/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 1262 2021,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện Tuyên Quang,Điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã Tuyên Quang,Thành lập thị trấn thuộc tỉnh Tuyên Quang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117