Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 73/2010/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 11625 văn bản

121

Nghị định 20/2010/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số

20/2010/ND-CP,Nghị định 20 2010,Chính phủ,Hướng dẫn,Pháp lệnh Dân số sửa đổi,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 20/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2010

Ban hành: 08/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2010

122

Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức

21/2010/ND-CP,Nghị định 21 2010,Chính phủ,Quản lý biên chế công chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 21/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2010

Ban hành: 08/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2010

123

Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức

18/2010/ND-CP,Nghị định 18 2010,Chính phủ,Đào tạo bồi dưỡng công chức,Bộ máy hành chính,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 18/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2010

Ban hành: 05/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

124

Nghị định 19/2010/NĐ-CP sửa đổi các điểm c, d, g, h và i khoản 5 Điều 2 Nghị định 25/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

19/2010/ND-CP,Nghị định 19 2010,Chính phủ,Sửa đổi,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bộ Tài Nguyên Môi trường,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 19/2010/NĐ-CP

Ban hành: 05/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

125

Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản

17/2010/ND-CP,Nghị định 17 2010,Chính phủ,Trình tự thủ tục,Bán đấu giá tài sản,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 17/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2010

Ban hành: 04/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2010

126

Nghị định 16/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

16/2010/ND-CP,Nghị định 16 2010,Chính phủ,Hướng dẫn,Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 16/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

127

Nghị định 15/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón

15/2010/ND-CP,Nghị định 15 2010,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Sản xuất phân bón,Kinh doanh phân bón,Thương mại,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 15/2010/NĐ-CP

Ban hành: 01/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2010

128

Nghị định 14/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương; Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương

14/2010/ND-CP,Nghị định 14 2010,Chính phủ,Nhiệm vụ quyền hạn,Cơ chế phối hợp,Ban Chỉ Đạo,Phòng chống lụt bão,Tìm kiếm cứu nạn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 14/2010/NĐ-CP

Ban hành: 27/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2010

129

Nghị định 13/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

13/2010/ND-CP,Nghị định 13 2010,Chính phủ,Sửa đổi,Chính sách trợ giúp,Đối tượng bảo trợ xã hội,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 13/2010/NĐ-CP

Ban hành: 27/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2010

130

Nghị định 12/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

12/2010/ND-CP,Nghị định 12 2010,Chính phủ,Sửa đổi,Ủy ban nhân dân huyện,Tổ chức cơ quan chuyên môn,Ủy ban nhân dân thành phố,Thị xã,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 12/2010/NĐ-CP

Ban hành: 26/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2010

131

Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

11/2010/ND-CP,Nghị định 11 2010,Chính phủ,Quản lý bảo vệ,Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 11/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2010

132

Nghị định 73/2000/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý phần vốn Nhà nước ở doanh nghiệp khác

73/2000/ND-CP,Nghị định 73 2000,Chính phủ,Vốn nhà nước ở doanh nghiệp khác,Quản lý vốn Nhà nước,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 73/2000/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 12

Ban hành: 06/12/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

133

Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng

10/2010/ND-CP,Nghị định 10 2010,Chính phủ,Hoạt động thông tin tín dụng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 02

Ban hành: 12/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2010

134

Nghị định 09/2010/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư

09/2010/ND-CP,Nghị định 09 2010,Chính phủ,Sửa đổi,Công tác văn thư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 09/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 08/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2010

135

Nghị định 08/2010/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi

08/2010/ND-CP,Nghị định 08 2010,Chính phủ,Quản lý thức ăn chăn nuôi,Thương mại CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 08/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2010

136

Nghị định 07/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Năng lượng nguyên tử

07/2010/ND-CP,Nghị định 07 2010,Chính phủ,Hướng dẫn,Luật năng lượng nguyên tử,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------ Số: 07/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 01

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2010

137

Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

06/2010/ND-CP,Nghị định 06 2010,Chính phủ,Những người là công chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 06/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

Ban hành: 25/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2010

138

Nghị định 05/2010/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Phá sản đối với các tổ chức tín dụng

05/2010/ND-CP,Nghị định 05 2010,Chính phủ,Áp dụng Luật Phá sản,Điều kiện mở thủ tục phá sản,Nộp đơn mở thủ tục phá sản,Tổ chức tín dụng,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 18/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2010

139

Nghị định 04/2010/NĐ-CP năm 2010 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống lụt, bão

04/2010/ND-CP,Nghị định 04 2010,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Thẩm quyền thủ tục xử phạt vi phạm,Lĩnh vực phòng chống lụt bão,Hình thức xử phạt hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 15/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2010

140

Nghị định 03/2010/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

03/2010/ND-CP,Nghị định 03 2010,Chính phủ,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức thống kê,Bộ cơ quan ngang Bộ,Cơ quan thuộc Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109