Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 73/2010/NĐ- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 202793 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị định 73/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội

73/2010/ND-CP,Nghị định 73 2010,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực an ninh trật tự,An toàn xã hội,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 73/2010/NĐ-CP Hà

Ban hành: 12/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2010

2

Nghị định 73/2020/NĐ-CP quy định về việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

73/2020/ND-CP,Nghị định 73 2020,Chính phủ,Kiểm soát xuất nhập cảnh người ra vào Việt Nam,Kiểm soát xuất nhập cảnh người đi phương tiện an ninh,Xuất nhập cảnh đối với người đi phương tiện an ninh,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

3

Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

73/2019/ND-CP,Nghị định 73 2019,Chính phủ,Đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ,Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ,Ứng dụng công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

4

Nghị định 73/2018/NĐ-CP quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất

73/2018/ND-CP,Nghị định 73 2018,Chính phủ,Danh mục chất ma túy ,Chất ma túy,Tiền chất ma túy,Sửa đổi Nghị định,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

5

Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

--------------- Số: 73/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH VỀ THU THẬP, QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 14/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

6

Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi

73/2016/ND-CP,Nghị định 73 2016,Chính phủ,Kinh doanh bảo hiểm,Luật Kinh doanh bảo hiểm,Nghị định hướng dẫn Luật ,Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm,Ngân sách Nhà nước,Thương mại,Bảo hiểm CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

7

Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

73/2015/ND-CP,Nghị định 73 2015,Chính phủ,Cơ sở giáo dục đại học,Tiêu chuẩn phân tầng,Tiêu chuẩn xếp hạng giáo dục đại học,Khung xếp hạng giáo dục đại học,Phân tầng xếp hạng giáo dục,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2015

8

Nghị định 73/2014/NĐ-CP sửa đổi Điều 29 Nghị định 55/2013/-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

73/2014/ND-CP,Nghị định 73 2014,Chính phủ,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 73/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 23/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2014

9

Nghị định 73/2013/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

73/2013/ND-CP,Nghị định 73 2013,Chính phủ,Chi trả trợ cấp BHXH 2013,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 73/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 15/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

10

Nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

73/2012/ND-CP,Nghị định 73 2012,Chính phủ,Hợp tác đầu tư nước ngoài ,Lĩnh vực giáo dục,Đầu tư,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2012

Ban hành: 26/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2012

11

Nghị định 73/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

73/2011/ND-CP,Nghị định 73 2011,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

12

Quyết định 73/2010/QĐ-UBND về giá xây dựng nhà ở, xưởng trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

73/2010/QD-UBND,Quyết định 73 2010,Tỉnh Bình Phước,Đơn giá xây dựng nhà ở,Đơn giá xây dựng nhà xưởng ,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2010

Ban hành: 31/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2012

13

Nghị quyết 73/2010/NQ-HĐND phê duyệt đề án chuyển đổi loại hình trường Mầm non bán công sang công lập do tỉnh Thái Bình ban hành

73/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 73 2010,Tỉnh Thái Bình,Phê duyệt đề án,Trường mầm non bán công,Trường mầm non công lập,Tỉnh Thái Bình,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2013

14

Quyết định 73/2010/QĐ-UBND ban Quy định về trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

73/2010/QD-UBND,Quyết định 73 2010,Tỉnh Đồng Nai,Cưỡng chế thu hồi đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 73/2010/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 03 tháng 12

Ban hành: 03/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

15

Thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính giữa Việt Nam - Pháp

Điều ước quốc tế 73 2010,Chính phủ Cộng hoà Pháp,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Việt Nam Pháp,Nghị định thư tài chính,73/2010/SL-LPQT,Tài chính nhà nước BỘ NGOẠI GIAO -------- Số: 73/2010/SL-LPQT Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010 Thỏa

Ban hành: 25/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2011

16

Quyết định 73/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

73/2010/QD-TTg,Quyết định 73 2010,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế quản lý đầu tư xây dựng,Công trình lâm sinh,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 16/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2010

17

Quyết định 73/2010/QĐ-UBND quy định chính sách đối với công tác Phổ cập Giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An

73/2010/QD-UBND,Quyết định 73 2010,Tỉnh Nghệ An,Phổ cập giáo dục trung học ,Phổ cập giáo dục trung học cơ sở,Tài chính nhà nước,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2014

18

Quyết định 73/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

73/2010/QD-UBND,Quyết định 73 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Sửa đổi,Quy chế mẫu,Tổ chức và hoạt động,Phòng Tài nguyên và Môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2010

19

Quyết định 73/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

73/2010/QD-UBND,Quyết định 73 2010,Tỉnh Bắc Giang,Viện trợ phi chính phủ nước ngoài,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 73/2010/QĐ-UBND Bắc

Ban hành: 05/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2010

20

Quyết định 73/2010/QĐ-UBND quy định hồ sơ, thời hạn và trình tự thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

73/2010/QD-UBND,Quyết định 73 2010,Tỉnh Bắc Ninh,Thủ tục hành chính,Quản lý Nhà nước,Khu công nghiệp,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 73/2010/QĐ-UBND Bắc

Ban hành: 28/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.252