Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 73/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 204764 văn bản

1

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống chợ đến năm 2020 do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

73/2006/QD-UBND,Quyết định 73 2006,Tỉnh Hà Tĩnh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2006/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 27 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 27/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

2

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

73/2006/QD-UBND,Quyết định 73 2006,Tỉnh Quảng Ngãi,Nhà nước thu hồi đất,Bồi thường hỗ trợ và tái định cư,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 73/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 16/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2010

3

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND hướng dẫn Quyết định 216/2005/-TTg về quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

73/2006/QD-UBND,Quyết định 73 2006,Tỉnh Sơn La,Đấu giá quyền sử dụng đất,Cho thuê đất,Thu tiền sử dụng đất,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 73/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 10/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2009

4

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND Quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa ngành, cấp trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

73/2006/QD-UBND,Quyết định 73 2006,Thành phố Cần Thơ,Quản lý Nhà nước,Chất lượng sản phẩm hàng hóa,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 73/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 03/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2010

5

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không bắt buộc phải tiến hành thăm dò và trường hợp không phải xin giấy phép khai thác do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Số: 73/2006/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 11 tháng 10 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG KHÔNG BẮT BUỘC PHẢI TIẾN HÀNH THĂM DÒ VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI XIN GIẤY PHÉP KHAI THÁC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI Căn cứ

Ban hành: 11/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

6

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Phúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

73/2006/QD-UBND,Quyết định 73 2006,Tỉnh Vĩnh Phúc,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2006/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 06 tháng 10 năm

Ban hành: 06/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2011

7

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đến năm 2020

73/2006/QD-UBND,Quyết định 73,Tỉnh Gia Lai,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2006/QĐ-UBND Pleiku, ngày 18 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 18/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

8

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

73/2006/QD-UBND,Quyết định 73 2006,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2006/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 11 tháng 9

Ban hành: 11/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2014

9

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (tạm thời) do tỉnh Quảng Trị ban hành

73/2006/QD-UBND,Quyết định 73 2006,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2006/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 01 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 01/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2015

10

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND quy định hỗ trợ một phần viện phí cho các trường hợp gặp khó khăn đột xuất do tỉnh Bình Định ban hành

73/2006/QD-UBND,Quyết định 73,Tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2006/QĐ-UBND Quy

Ban hành: 25/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

11

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 133/2005/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

73/2006/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 19 tháng 07 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 133/2005/QĐ-UBND NGÀY 22/11/2005 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và

Ban hành: 19/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2010

12

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND về hướng dẫn tổ chức kiểm tra chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

73/2006/QD-UBND,Quyết định 73 2006,Thành phố Hà Nội,Công trình xây dựng,Chứng nhận chất lượng công trình,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 73/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 22/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2009

13

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 để thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn thu vượt dự toán năm 2005, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại 03 xã điểm xây dựng mô hình phát triển nông thôn cấp xã và các dự án sử dụng nguồn vốn phân cấp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

73/2006/QD-UBND,Quyết định 73 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Chỉ tiêu kế hoạch,Kế hoạch đầu tư xây dựng 2006,Nguồn thu vượt dự toán,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 73/2006/QĐ-UBND TP. Hồ Chí

Ban hành: 17/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2006

14

Quyết định 73/2006/QĐ-UBND công nhận bổ sung Ban chấp hành Hội Kế hoạch hoá gia đình tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ II (2005 - 2009)

73/2006/QD-UBND,Quyết định 73,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2006/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 24

Ban hành: 24/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

15

Quyết định 1941/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ Quyết định 73/2006/QĐ-UBND do thành phố Cần Thơ ban hành

Cần Thơ, ngày 22 tháng 7 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2006/QĐ-UBND NGÀY 03 THÁNG 11 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 22/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2014

16

Quyết định 19/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 73/2006/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (tạm thời) do tỉnh Quảng Trị ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2006/QĐ-UBND NGÀY 01/9/2006 CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN (TẠM THỜI). ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2018

17

Quyết định 59/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 73/2006/QĐ-UBND quy định mức thanh toán hỗ trợ khai hoang đất sản xuất và đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

59/2007/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 21 tháng 11 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 73/2006/QĐ-UBND NGÀY 19/7/2006 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản qui phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2010

18

Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2020 quy định về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

73/QD-UBND,Quyết định 73 2020,Tỉnh Hòa Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

19

Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Bắc Giang

73/QD-UBND,Quyết định 73 2020,Tỉnh Bắc Giang,Thủ tục hành chính Bắc Giang,Công bố thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ,Công bố thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83