Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 73/1999/QĐ-CT-UBBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 189172 văn bản

1

Quyết định 73/2004/QĐ-UBBT ban hành Quy chế tổ chức đấu thầu hoặc chào hàng cạnh tranh mua sắm tài sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

73/2004/QD-UBBT,Quyết định 73 2004,Tỉnh Bình Thuận,Chào hàng cạnh tranh,Quy chế tổ chức đấu thầu ,Mua sắm tài sản nhà nước,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 29/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2010

2

Quyết định 73/2003/QĐ-UBBT quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí trông giữ phương tiện giao thông tại các điểm đỗ, bãi trông giữ phương tiện công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

73/2003/QD-UBBT,Quyết định 73 2003,Tỉnh Bình Thuận,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phương tiện giao thông,Phí trông giữ xe,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 30/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2010

3

Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2020 quy định về phân công trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

73/QD-UBND,Quyết định 73 2020,Tỉnh Hòa Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 14 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

4

Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Bắc Giang

73/QD-UBND,Quyết định 73 2020,Tỉnh Bắc Giang,Thủ tục hành chính Bắc Giang,Công bố thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ,Công bố thủ tục hành chính Sở Ngoại vụ Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2020

5

Quyết định 73/QĐ-BYT về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

73/QD-BYT,Quyết định 73 2020,Bộ Y tế,Phát triển kinh tế xã hội ,Dự toán ngân sách nhà nước,Chương trình hành động,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/QĐ

Ban hành: 09/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

7

Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2019 về Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đến năm 2020

73/QD-UBND,Quyết định 73 2019,Tỉnh Tuyên Quang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 11 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

8

Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái

73/QD-UBND,Quyết định 73,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

9

Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Điều lệ Hội Tai Mũi Họng tỉnh Thừa Thiên Huế

73/QD-UBND,Quyết định 73 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 01 năm

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2019

10

Quyết định 73/QĐ-BYT năm 2019 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

73/QD-BYT,Quyết định 73 2019,Bộ Y tế,Quản lý trang thiết bị y tế,Phân loại trang thiết bị y tế ,Trang thiết bị y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/QĐ-BYT Hà Nội, ngày

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2019

11

Quyết định 73/QĐ-UBND về phân bổ biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019

73/QD-UBND,Quyết định 73 2019,Tỉnh Đồng Nai,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 08

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

12

Quyết định 73/QĐ-CT năm 2005 Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng chương trình, soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh

73/QD-CT,Quyết định 73 2005,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/QĐ-CT Tây Ninh, ngày 25 tháng 5 năm 2005

Ban hành: 25/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2015

13

Quyết định 2289 QĐ/CT-UBBT năm 2003 về phân cấp quản lý, quy định tải trọng tối đa cho phép và quy định hành lang bảo vệ công trình giao thông đường bộ do tỉnh Bình Thuận quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

dân và Uỷ ban nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc Hội khóa IX thông qua ngày 21/6/1994. -Căn cứ Nghị định số 172/199/NĐ-CP ngày 07/12/1999 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ. - Căn cứ Quyết định số 82/QĐ/CT-UBBT ngày 16/10/1998 của Chủ tịch UBND Tỉnh về

Ban hành: 11/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2011

14

Quyết định 73/2019/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi bồi dưỡng công tác sao in đề, ra đề, tổ chức coi thi, chấm thi các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

73/2019/QD-UBND,Quyết định 73 2019,Tỉnh Long An,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2019/QĐ-UBND Long An, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

15

Quyết định 73/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 79/2014/-UBND quy định về mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

73/2019/QD-UBND,Quyết định 73 2019,Tỉnh Ninh Thuận,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2019/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 31 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2020

16

Quyết định 73/2019/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về "Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025"

73/2019/QD-UBND,Quyết định 73 2019,Tỉnh An Giang,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2019/QĐ-UBND An Giang, ngày

Ban hành: 24/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

17

Quyết định 73/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về một số loại phí trên địa bàn tỉnh Bình Định

73/2019/QD-UBND,Quyết định 73 2019,Tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2019/QĐ-UBND Bình Định, ngày 20 tháng 12 năm

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

18

Quyết định 73/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 98/2017/-UBND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

73/2019/QD-UBND,Quyết định 73 2019,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/2019/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 28

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2019

19

Quyết định 73/QĐ-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 72/2016/NQ-HĐND về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016-2020

73/QD-UBND,Quyết định 73 2017,Tỉnh Ninh Thuận,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 29 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 29/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

20

Quyết định 73/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành

73/QD-UBDT,Quyết định 73 2017,Uỷ ban Dân tộc,Ban quản lý dự án đầu tư,Dự án đầu tư xây dựng,Kế hoạch hoạt động,Nhiệm vụ công tác,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73/QĐ

Ban hành: 23/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122