Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 726/NQ-UBTVQH13 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10833 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-13:2021 về Phân bón - Phần 13: Xác định hàm lượng bạc tổng số bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN13263-13:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-13:2021,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-13:2021 PHÂN BÓN - PHẦN 13: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BẠC TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fertilizers - Part 13: Determination of total silver content by flame atomic absorption

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-13:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chuẩn đoán - Phần 3: Bệnh sảy thai truyền nhiễm do Brucella

TCVN8400-13:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-13:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-13 : 2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 13: BỆNH SẢY THAI TRUYỀN NHIỄM DO BRUCELLA Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 13: Brucellosis Lời nói đầu TCVN 8400-13:2019 được thay thế cho

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13:2018/BXD về Gara ô-tô

QCVN13:2018/BXD,Quy chuẩn QCVN13:2018,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 13:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GARA Ô-TÔ NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON CAR PARKING MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi áp dụng 1.2 Giải thích từ ngữ 1.3 Tài liệu viện dẫn 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 2.1. Bố trí

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11268-13:2018 (ISO 603-13:1999) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 13: Bánh mài để tẩy ba via và rìa xờm lắp trên máy mài trục thẳng đứng cầm tay

TCVN11268-13:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11268-13:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11268-13:2018 ISO 603-13:1999 SẢN PHẨM BẰNG VẬT LIỆU MÀI KẾT DÍNH - KÍCH THƯỚC - PHẦN 13: BÁNH MÀI ĐỂ TẨY BA VIA VÀ RÌA XỜM LẮP TRÊN MÁY MÀI TRỤC THẲNG ĐỨNG CẦM TAY Bonded abrasive products - Dimensions - Part 13

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-13:2018 (ISO 15614-13:2012) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 13: Hàn giáp mép điện trở và hàn chảy giáp mép điện trở

TCVN11244-13:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11244-13:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11244-13:2018 ISO 15614-13:2012 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CHẤP NHẬN CÁC QUY TRÌNH HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ QUY TRÌNH HÀN - PHẦN 13: HÀN GIÁP MÉP ĐIỆN TRỞ VÀ HÀN CHẢY GIÁP MÉP ĐIỆN TRỞ Specification and qualification

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12237-2-13:2018 (IEC 61558-2-13:2009) về An toàn của máy biến áp, cuộn kháng, bộ cấp nguồn và các sản phẩm tương tự dùng cho điện áp nguồn đến 1100V - Phần 2-13: Yêu cầu cụ thể và thử nghiệm dùng cho máy biến áp tự ngẫu và bộ cấp nguồn kết hợp với máy biến áp tự ngẫu

TCVN12237-2-13:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12237-2-13:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12237-2-13:2018 IEC 61558-2-13:2009 AN TOÀN CỦA MÁY BIẾN ÁP, CUỘN KHÁNG, BỘ CẤP NGUỒN VÀ CÁC SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ DÙNG CHO ĐIỆN ÁP NGUỒN ĐẾN 1 100V - PHẦN 2-13: YÊU CẦU CỤ THỂ VÀ THỬ NGHIỆM DÙNG CHO MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-13:2018 (ISO 16900-13:2015) về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 13: Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp sử dụng khí thở tái tạo và phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp chuyên dụng để thoát hiểm trong hầm mỏ: Phép thử gộp chung nồng độ khí, nhiệt độ, độ ẩm, công thở, sức cản thở,

TCVN11953-13:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11953-13:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11953-13:2015 ISO 16900-13:2015 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP - PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ THIẾT BỊ THỬ - PHẦN 13: PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP SỬ DỤNG KHÍ THỞ TÁI TẠO VÀ PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP CHUYÊN DỤNG ĐỂ

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11357-13:2018 (ISO 20474-13:2008) về Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 13: Yêu cầu cho máy đầm lăn

TCVN11357-13:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11357-13:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1357-13:2018 ISO 20474-13:2008 MÁY ĐÀO VÀ CHUYỂN ĐẤT - AN TOÀN - PHẦN 13: YÊU CẦU CHO MÁY ĐẦM LĂN Earth moving machinery - Safety - Part 13: Requirements for rollers Lời nói đầu TCVN 11357-13:2018 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-13:2018 (ISO/IEC 15444-13:2008) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Bộ mã hóa JPEG 2000 mức đầu vào

TCVN11777-13:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-13:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-13:2018 ISO/IEC 15444-13:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - BỘ MÃ HÓA JPEG 2000 MỨC ĐẦU VÀO Information technology - JPEG 2000 image coding system - An entry level JPEG 2000

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6306-13:2017 (IEC 60076-13:2006) về Máy biến áp điện lực - Phần 13: Máy biến áp chứa chất lỏng loại tự bảo vệ

TCVN6306-13:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6306-13:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6306-13:2017 IEC 60076-13:2006 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 13: MÁY BIẾN ÁP CHỨA CHẤT LỎNG LOẠI TỰ BẢO VỆ Power transformers - Part 13: Self-protected liquid-filled transformers Mục lục Lời nói đầu 1

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-13:2017 (IEC 60317-13:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 13: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 200

TCVN7675-13:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-13:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-13:2017 IEC 60317-13:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 13: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTER HOẶC POLYESTERIMIDE PHỦ POLYAMIDE-IMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 200 Specifications for particular types

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-13:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 13: Hoàng kỳ chế

TCVN11776-13:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-13:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-13:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 13: HOÀNG KỲ CHẾ Herbal medicine processing - Part 13: Radix Astragali membranacei Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-1:2017 do Cục Quản lý Y, Dược cổ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-13:2017 về Thiết kế cầu đường bộ - Phần 13: Lan can

TCVN11823-13:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11823-13:2017,***,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11823-13:2017 THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG BỘ - PHẦN 13: LAN CAN Highway bridge design specification - Part 13: Railings MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1  PHẠM VI ÁP DỤNG 2  TÀI LIỆU VIỆN DẪN 3  THUẬT NGỮ VÀ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-13:2017 (ISO/IEC 29341-8-13:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-13: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Dịch vụ Radius từ máy trạm

TCVN10176-8-13:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-8-13:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-8-13:2017 ISO/IEC 29341-8-13:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP - PHẦN 8-13: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY - DỊCH VỤ RADIUS TỪ MÁY TRẠM Information technology - UPnP Device

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-13:2017 (ISO 15500-13:2013 WITH AMD 1:2016) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 13: Thiết bị an toàn

TCVN8606-13:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8606-13:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-13:2017 ISO 15500-13:2013 WITH AMD 1:2016 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 13: THIẾT BỊ AN TOÀN Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-13:2016 (ISO 16000-13:2008) về Không khí trong nhà - Phần 13: Xác định tổng (pha khí và pha hạt) polycloro biphenyl giống dioxin (PCB) và polycloro dibenzo-p-dioxin/polycloro dibenzofuran (PCDD/PCDF) - Thu thập mẫu trên cái lọc được hỗ trợ bằng chất hấp thụ

TCVN10736-13:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10736-13:2016,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10736-13:2016 ISO 16000-13:2008 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ - PHẦN 13: XÁC ĐỊNH TỔNG (PHA KHÍ VÀ PHA HẠT) POLYCLORO BIPHENYL GIỐNG DIOXIN (PCB) VÀ POLYCLORO DIBENZO-P-DIOXIN/POLYCLORO DIBENZOFURAN (PCDD/PCDF) - THU THẬP

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-13:2016 (ISO 10545-13:1995) về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 13: Xác định độ bền hóa học

TCVN6415-13:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-13:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-13:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 13: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN HÓA HỌC Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 13: Determination of chemical resistance Lời nói đầu TCVN 6415-13:2016 thay thế

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11738-13:2016 (IEC 60118-13:2016) về Điện thanh - Máy trợ thính - Phần 13: Tương thích điện từ

TCVN11738-13:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11738-13:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11738-13:2016 ISO 60118-13:2016 ĐIỆN THANH - MÁY TRỢ THÍNH - PHẦN 13: TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Electromagnetic compatibility (EMC) Lời nói đầu TCVN 11738-13:2016 hoàn

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN13-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

QCVN13-MT:2015/BTNMT,Quy chuẩn QCVN13-MT:2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp QCVN 13-MT : 2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP DỆT NHUỘM National technical regulation on the effluent of textile industry Lời nói đầu QCVN 13-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo quy

Ban hành: 31/03/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-13:2015 (ISO 7240-13:2005) về Hệ thống báo cháy - Phần 13: Đánh giá tính tương thích của các bộ phận trong hệ thống

TCVN7568-13:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-13:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-13:2015 ISO 7240-13:2005 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 13: ĐÁNH GIÁ TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG HỆ THỐNG Fire detection and alarm systems - Part 13: Compatibility assessment of system components Lời

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server250