Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 7203/TCHQ-TXNK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 5726 văn bản

181

Thông báo 3404/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là vải dệt thoi do Tổng cục Hải quan ban hành

3404/TB-TCHQ,Thông báo 3404 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Vải dệt thoi ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

182

Thông báo 3405/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là vải dệt kim do Tổng cục Hải quan ban hành

3405/TB-TCHQ,Thông báo 3405 2018,Tổng cục Hải quan,Hàng xuất nhập khẩu,Kết quả phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

183

Thông báo 3403/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành

3403/TB-TCHQ,Thông báo 3403 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu,Quy trình phân loại hàng xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

184

Thông báo 3402/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt do Tổng cục Hải quan ban hành

3402/TB-TCHQ,Thông báo 3402 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu,Phân loại hàng hóa nhập khẩu,Hàng xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

185

Quyết định 1810/QĐ-TCHQ năm 2018 về Quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1810/QD-TCHQ,Quyết định 1810 2018,Tổng cục Hải quan,Kiểm tra trị giá hải quan,Trị giá hải quan,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2018

186

Thông báo 3368/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải dệt kim do Tổng cục Hải quan ban hành

3368/TB-TCHQ,Thông báo 3368 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Vải dệt kim,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

187

Thông báo 3369/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là dây tết bện có tiết diện vuông do Tổng cục Hải quan ban hành

3369/TB-TCHQ,Thông báo 3369 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Quy trình phân loại hàng xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

188

Quyết định 1799/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế do Tổng cục Hải quan ban hành

1799/QD-TCHQ,Quyết định 1799 2018,Tổng cục Hải quan,Giám sát và kiểm soát hải quan ,Kiểm soát hải quan,Kiểm tra kiểm soát hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

189

Quyết định 1798/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng do Tổng cục Hải quan ban hành

1798/QD-TCHQ,Quyết định 1798 2018,Tổng cục Hải quan,Kiểm soát hải quan,Kiểm tra kiểm soát hải quan,Giám sát và kiểm soát hải quan ,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

190

Quyết định 1785/QĐ-TCHQ về Kế hoạch thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro của ngành Hải quan năm 2018 do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1785/QD-TCHQ,Quyết định 1785 2018,Tổng cục Hải quan,Quản lý rủi ro,Quản lý rủi ro trong hải quan,Thu thập xử lý thông tin ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2018

191

Thông báo 3326/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nguyên liệu sản xuất bộ dây điện ô tô do Tổng cục Hải quan ban hành

3326/TB-TCHQ,Thông báo 3326 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại ,Kết quả phân loại hàng hóa,Nguyên liệu sản xuất,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

192

Thông báo 3327/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là đá Nephrite thô do Tổng cục Hải quan ban hành

3327/TB-TCHQ,Thông báo 3327 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu,Phân loại hàng xuất nhập khẩu,Quy trình phân loại hàng xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

193

Thông báo 3337/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số đối với cà phê tan do Tổng cục Hải quan ban hành

3337/TB-TCHQ,Thông báo 3337 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả xác định mã số,Mã số hàng hoá,Cà phê tan ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3337/TB-TCHQ

Ban hành: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

194

Thông báo 3336/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chế phẩm chứa đông trùng hạ thảo do Tổng cục Hải quan ban hành

3336/TB-TCHQ,Thông báo 3336 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Phân loại hàng xuất nhập khẩu ,Đông trùng hạ thảo,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

195

Thông báo 3310/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Bê tông chịu lửa dạng cuộn do Tổng cục Hải quan ban hành

3310/TB-TCHQ,Thông báo 3310 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng ,Kết quả phân loại hàng hóa,Bê tông chịu lửa,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

196

Thông báo 3308/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả xác định trước mã số mặt hàng Thuốc kháng sinh phòng và trị bệnh cầu trùng do Tổng cục Hải quan ban hành

3308/TB-TCHQ,Thông báo 3308 2018,Tổng cục Hải quan,Xác định trước mã số ,Thông báo xác định trước mã số,Quản lý thuốc kháng sinh,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

197

Thông báo 3309/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Thép tấm hợp kim do Tổng cục Hải quan ban hành

3309/TB-TCHQ,Thông báo 3309 2018,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại ,Kết quả phân loại hàng hóa,Thép tấm hợp kim,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3309/TB-TCHQ

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

198

Quyết định 1782/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của các Chi cục Hải quan, Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh do Tổng cục Hải quan ban hành

1782/QD-TCHQ,Quyết định 1782 2018,Tổng cục Hải quan,Đội kiểm soát hải quan,Giám sát và kiểm soát hải quan ,Kiểm soát hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

199

Quyết định 1781/QĐ-TCHQ năm 2018 quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Hải quan, Chi cục Kiểm tra sau thông quan và Đội Kiểm soát hải quan trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

1781/QD-TCHQ,Quyết định 1781 2018,Tổng cục Hải quan,Cơ cấu tổ chức,Chi cục Hải quan,Đội kiểm soát hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

200

Thông báo 3264/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là vải dệt thoi từ sợi len lông cừu chải thô do Tổng cục Hải quan ban hành

3264/TB-TCHQ,Thông báo 3264 2018,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Vải dệt thoi ,Xuất nhập khẩu Bộ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.249.17