Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 7169/VPCP-NC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 42736 văn bản

101

Quyết định 2683/QĐ-UB-NC năm 1996 về việc giao chỉ tiêu biên chế - quỹ tiền lương hành chính sự nghiệp năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2683/QĐ-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ

Ban hành: 31/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2009

102

Chỉ thị 19/CT-UB-NC năm 1996 bổ sung Chỉ thị 14/CT-UB-NC về tổ chức kê khai đăng ký và thu tiền thuê đất trên địa bàn thành phố đối với các đơn vị và cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh ngoài nông nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 19/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM

Ban hành: 28/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2009

103

Quyết định 2559/QĐ-UB-NC năm 1996 thành lập Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2559/QĐ-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ KẾ HOẠCH

Ban hành: 27/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2010

Ban hành: 16/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

105

Quyết định 2404/QĐ-UB-NC năm 1996 phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình một cửa, một dấu của Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2404/QĐ-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ

Ban hành: 15/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

106

Chỉ thị 17/CT-UB-NC năm 1996 về kiện toàn tổ chức, bố trí nhân sự ban tôn giáo quận, huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 17/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ

Ban hành: 06/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

107

Quyết định 2252/QĐ-UB-NC năm 1996 về thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú lần thứ năm của thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2252/QĐ-UB-NC TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP

Ban hành: 04/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2009

108

Hướng dẫn 2241/UB-NC năm 1990 về việc thực hiện chế độ hợp đồng kinh tế theo pháp lệnh hợp đồng kinh tế và pháp lệnh trọng tài kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2241/UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 1990 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỢP

Ban hành: 17/05/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2009

109

Chỉ thị 4/CT-UB-NC năm 1996 về tổ chức kê khai, đăng ký và thu tiền thuê đất trên địa bàn thành phố đối với các đơn vị và cá nhân sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh ngoài nông nghiệp do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 14/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC KÊ KHAI, ĐĂNG KÝ

Ban hành: 29/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2008

110

Quyết định 2158/QĐ-UB-NC năm 1996 phê duyệt Quy chế tạm thời tổ chức, hoạt động thí điểm theo mô hình mới (một cửa, một dấu) của Ủy ban nhân dân quận 5 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2158/QĐ-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT

Ban hành: 26/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

111

Chỉ thị 11/CT-UB-NC năm 1996 về việc thực hiện quản lý dân nhập cư thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 11/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUẢN LÝ

Ban hành: 23/04/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2009

112

Quyết định 286/QĐ-UB-NC năm 1996 về quy chế quản lý, kê khai, báo cáo, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chức, viên chức của thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 286/QĐ-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN

Ban hành: 27/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

113

Thông báo 334/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị triển khai Thông báo 55-TB/TW về phát triển thành phố Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Thủ tướng Chính phủ; - Phó Thủ tướng CP Vương Đình Huệ; - Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, CT, KHCN, TNMT, GDĐT, LĐTBXH, NV, VHTTDL, Y tế, XD; - Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, các Vụ: KTTH, CN, KGVX, NN, NC, QHQT,

Ban hành: 20/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2019

114

Thông báo 333/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp chuẩn bị Đề án về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 333/TB-VPCP Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

115

Thông báo 323/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 323/TB-VPCP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG

Ban hành: 12/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

116

Thông báo 330/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Long An do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 330/TB-VPCP Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG ĐÌNH

Ban hành: 12/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

117

Thông báo 322/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về sự cố cháy nổ tại Công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông do Văn phòng Chính phủ ban hành

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); - Các Phó TTgCP (để báo cáo); - Các Bộ: CT, Y tế, TC, CA, QP, TTTT; - UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; - Viện Hàn lâm KH và CN VN; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: TH, NN, CN, NC, TKBT, QHĐP, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KGVX(02)LTKH KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ

Ban hành: 10/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

118

Thông báo 320/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 320/TB-VPCP Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2019 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

119

Thông báo 319/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc trung bộ giai đoạn 2016-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 319/TB-VPCP Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2019 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VƯƠNG

Ban hành: 09/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

120

Thông báo 317/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP) do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 317/TB-VPCP Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2019 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC

Ban hành: 07/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108