Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 7169/VPCP-NC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 42779 văn bản

81

Thông báo 17/TB-UB-NC về nội dung cuộc họp để triển khai chủ trương các quận mới chính thức hoạt động từ 01/4/1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17/TB-UB-NC TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 1997 THÔNG BÁO VỀ NỘI DUNG

Ban hành: 28/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

82

Quyết định 111/1997/QĐ-NC về việc giao nhiệm vụ công tác khuyến ngư năm 1997 do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

BỘ THUỶ SẢN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 111/1997/QĐ-NC Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO NHIỆM VỤ CÔNG TÁC KHUYẾN NGƯ NĂM 1997 BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN Căn cứ NĐ 50-CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ quy định chức

Ban hành: 08/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

83

Quyết định 987/QĐ-UB-NC năm 1997 cho phép Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 987/QĐ-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 3 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP

Ban hành: 07/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2012

84

Chỉ thị 06/CT-UB-NC năm 1997 về việc kỷ niệm 35 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh về cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/1997) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 06/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 1997 CHỈ THỊ VỀ VIỆC KỶ NIỆM 35 NĂM

Ban hành: 24/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

85

Chỉ thị 05/CT-UB-NC về việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 05/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 1997 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG NĂM

Ban hành: 21/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2009

86

Quyết định 403/QĐ-UB-NC năm 1997 về việc giao cho Ủy ban nhân dân Quận 10 tổ chức lại hoạt động của Ủy ban nhân dân Quận 10 theo cơ chế (một cửa, một dấu) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 403/QĐ-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO

Ban hành: 24/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

87

Chỉ thị 02/CT-UB-NC năm 1997 về tổ chức hoạt động công chứng nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 31/CP

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 1997 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG

Ban hành: 15/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

88

Chỉ thị 38/CT-UB-NC năm 1996 về chấn chỉnh lại nội dung được thể hiện trên bảng hiệu và trên tiêu đề các loại giấy tờ giao dịch của doanh nghiệp tư nhân và công ty do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 38/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH LẠI NỘI DUNG ĐƯỢC THỂ HIỆN

Ban hành: 28/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2008

89

Chỉ thị 37/CT-UB-NC về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 37/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ

Ban hành: 16/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

90

Chỉ thị 36/CT-UB-NC năm 1996 về việc tiếp tục thực hiện cải cách hành chánh theo cơ chế “một cửa, một dấu” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 36/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH

Ban hành: 11/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2008

91

Quyết định 5168/QĐ-UB-NC bãi bỏ, sửa đổi quy định tạm thời về lệ phí đăng ký, cấp phát giấy tờ hộ tịch thống nhất trên địa bàn thành phố kèm theo Quyết định 552/QĐ-UB năm 1991 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 5168/QĐ-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BẢI

Ban hành: 08/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

92

Quyết định 4269/QĐ-UB-NC năm 1996 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 4269/QĐ-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH

Ban hành: 18/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

Ban hành: 14/09/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

94

Quyết định 3721/QĐ-UB-NC năm 1996 về việc đổi tên Ban Quản lý dự án VIE/95/036 thành Ban Quản lý dự án VIE/95/051 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 3721/QĐ-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI

Ban hành: 13/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

95

Chỉ thị 27/CT-UB-NC năm 1996 thực hiện Nghị định 19/CP ban hành quy chế giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với những người vi phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 27/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC

Ban hành: 10/08/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

96

Chỉ thị 26/CT-UB-NC năm 1996 thực hiện Nghị định 24/CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 26/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC

Ban hành: 30/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

Ban hành: 15/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2009

98

Quyết định 3265/QĐ-UB-NC năm 1996 thành lập Ban Chỉ đạo “Chiến dịch Ánh sáng văn hóa hè 96" do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3265/QĐ-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN

Ban hành: 10/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

99

Quyết định 3254/QĐ-UB-NC năm 1996 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3254/QĐ-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 1996 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỨC

Ban hành: 09/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

100

Chỉ thị 24/CT-UB-NC năm 1996 về việc nghiên cứu xây dựng các chương trình, đề án trọng điểm để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 24/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 06 năm 1996 CHỈ THỊ VỀ VIỆC NGHIÊN CỨU XÂY

Ban hành: 19/06/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.254.115