Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 7169/VPCP-NC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 42490 văn bản

61

Chỉ thị 27/CT-UB-NC năm 1997 về việc tổ chức kỷ niệm 300 năm thành lập thành phố Sài Gòn – nay là thành phố Hồ Chí Minh (1698-1998) do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

27/CT-UB-NC, Chỉ thị 27, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ máy hành chính, Văn hóa- Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 27/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 17

Ban hành: 17/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

62

Chỉ thị 28/CT-UB-NC năm 1997 về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

28/CT-UB-NC,Chỉ thị 28,Thành phố Hồ Chí Minh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 28/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 1997

Ban hành: 17/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2009

63

Chỉ thị 26/CT-UB-NC năm 1997 thực hiện Nghị định 51/CP và Thông tư 06/TT-BNV(C13) về đăng ký và quản lý hộ khẩu do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

26/CT-UB-NC, Chỉ thị 26, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ máy hành chính, Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 26/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 9

Ban hành: 12/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2009

64

Quyết định 4662/QĐ-UB-NC năm 1997 về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4662/QD-UB-NC,Quyết định 4662 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Biên chế hành chính sự nghiệp,Chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 01/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

65

Quyết định 4461/QĐ-UB-NC năm 1997 về Quy chế tổ chức và làm việc của Ủy ban nhân dân quận - huyện thuộc thành phố Hồ Chí Minh theo cơ chế “một cửa, một dấu” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

4461/QD-UB-NC,Quyết định 4461 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Ủy ban nhân dân huyện,Ủy ban nhân dân Quận,Cơ chế một cửa một dấu,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 22/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2008

66

Quyết định 4345/QĐ-UB-NC năm 1997 thành lập Hội đồng Trọng tài lao động thành phố Hồ Chí Minh

4345/QD-UB-NC,Quyết định 4345 1997,Ủy ban nhân dân thành phố Hồ C,Thành lập Hội đồng trọng tài lao động,Hội đồng trọng tài lao động,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2012

67

Chỉ thị 20/CT-UB-NC năm 1997 về việc thực hiện công tác rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

20/CT-UB-NC,Chỉ thị 20,Thành phố Hồ Chí Minh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 20/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 1997

Ban hành: 02/08/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

68

Quyết định 3847/QĐ-UB-NC năm 1997 thành lập Hội đồng thẩm định danh mục bí mật Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3847/QD-UB-NC,Quyết định 3847 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành lập,Hội đồng thẩm định,Danh mục bí mật Nhà nước,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 24/07/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2010

69

Quyết định 3332/QĐ-UB-NC năm 1997 thành lập Ban chỉ đạo về tổng rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3332/QD-UB-NC,Quyết định 3332 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành lập ban chỉ đạo,Rà soát văn bản pháp luật,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 01/07/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

70

Quyết định 3194/QĐ-UB-NC năm 1997 về việc cho phép Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3194/QD-UB-NC,Quyết định 3194 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Ủy ban nhân dân,Huyện Nhà Bè,Cơ chế một cửa một dấu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 25/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

71

Quyết định 2996/QĐ-UB-NC năm 1997 sửa đổi Khoản 5 Điều 3 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm cân, kiểm tra xe chở quá tải, quá khổ kèm theo Quyết định 3325/QĐ-UB-NC năm 1996 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2996/QD-UB-NC,Quyết định 2996 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Trạm kiểm tra tải trọng xe,Sửa đổi quyết định,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 17/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

72

Chỉ thị 14/CT-UB-NC năm 1997 về việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, quận-huyện, phường-xã nhiệm kỳ 1994-1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

14/CT-UB-NC, Chỉ thị 14, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 14/CT-UB-NC TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 1997

Ban hành: 08/05/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

73

Quyết định 1932/QĐ-UB-NC năm 1997 về việc cho phép và giao cho Ủy ban nhân dân Quận 8 tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1932/QD-UB-NC,Quyết định 1932 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Cơ chế một cửa một dấu,Ủy ban nhân dân,Quận 8,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1932/QĐ-UB-NC

Ban hành: 24/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

74

Quyết định 1933/QĐ-UB-NC năm 1997 về việc cho phép và giao cho Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1933/QD-UB-NC,Quyết định 1933 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Cơ chế một cửa một dấu,Ủy ban nhân dân,Quận Phú Nhuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 24/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

75

Quyết định 1935/QĐ-UB-NC năm 1997 về việc cho phép Ủy ban nhân dân Quận 3 tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1935/QD-UB-NC,Quyết định 1935 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Cơ chế một cửa một dấu,Ủy ban nhân dân quận 3,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1935/QĐ-UB-NC

Ban hành: 23/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

76

Quyết định 1647/QĐ-UB-NC năm 1997 về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên các cấp thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1647/QD-UB-NC,Quyết định 1647 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Hội đồng xét duyệt bổ nhiệm,Ngạch Thanh tra viên các cấp,Thanh tra viên,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

77

Quyết định 1467/QĐ-UB-NC năm 1997 cho phép Ủy ban nhân dân Quận 4 tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1467/QD-UB-NC,Quyết định 1467 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1467/QĐ-UB-NC TP.

Ban hành: 01/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

78

Quyết định 1466/QĐ-UB-NC năm 1997 về việc cho phép và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1466/QD-UB-NC,Quyết định 1466 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Cơ chế một cửa một dấu,Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 01/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

79

Quyết định 1468/QĐ-UB-NC năm 1997 về việc cho phép và giao cho Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức và hoạt động theo cơ chế “1 cửa, 1 dấu” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1468/QD-UB-NC,Quyết định 1468 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Cơ chế một cửa một dấu,Ủy ban nhân dân,Quận Bình Thạnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 01/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2009

80

Thông báo 17/TB-UB-NC về nội dung cuộc họp để triển khai chủ trương các quận mới chính thức hoạt động từ 01/4/1997 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

17/TB-UB-NC,Thông báo 17 1997,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17/TB-UB-NC TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm

Ban hành: 28/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.6.254