Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 714/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 133952 văn bản

1

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2021 quy định về cung cấp thông tin và tổ chức họp báo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai với các cơ quan thông tấn, báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai

714/QD-UBND,Quyết định 714 2021,Tỉnh Gia Lai,Cung cấp thông tin của Ủy ban tỉnh Gia Lai với cơ quan báo chí,Tổ chức họp báo của Ủy ban tỉnh Gia Lai,Tổ chức họp báo với cơ quan thông tấn báo chí tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2021

2

Kế hoạch 714/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình 26-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII về nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021-2025

714/KH-UBND,Tỉnh Đắk Nông,Thực hiện Chương trình 26-CTr/TU tỉnh Đắk Nông,Nâng cao đời sống vật chất cho dân tộc thiểu số Đắk Nông,Nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2021

3

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung; bị thay thế và phê duyệt Quy trình thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Biển và Hải đảo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

714/QD-UBND,Quyết định 714 2021,Tỉnh Cà Mau,Công bố thủ tục Biển và Hải đảo Sở Tài nguyên Cà Mau,Công bố thủ tục của Sở Tài nguyên Cà Mau 2021,Quy trình theo cơ chế một cửa về Biển và Hải đảo Cà Mau,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

4

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đường thuỷ nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

714/QD-UBND,Quyết định 714 2021,Tỉnh An Giang,Công bố thủ tục đường thuỷ nội địa An Giang,Thủ tục về đường thuỷ nội địa Sở Giao thông An Giang,Công bố thủ tục của Sở Giao thông An Giang 2021,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 06/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2021

5

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2021 về Quy định cụ thể tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông do tỉnh Quảng Bình ban hành

714/QD-UBND,Quyết định 714 2021,Tỉnh Quảng Bình,Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa tỉnh Quảng Bình,Lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông,Lựa chọn sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 05/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

6

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi, bổ sung mã định danh các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phục vụ kết nối, trao đổi văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành

714/QD-UBND,Quyết định 714 2020,Tỉnh Điện Biên,Kết nối văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản,Sửa đổi mã định danh cơ quan thuộc Ủy ban tỉnh Điện Biên,Sửa đổi mã định danh đơn vị thuộc Ủy ban tỉnh Điện Biên,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2021

7

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục 05 thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang

714/QD-UBND,Quyết định 714 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục hành chính lĩnh vực quốc tịch Sở Tư pháp,Công bố 05 thủ tục hành chính Sở Tư pháp Tuyên Quang,05 thủ tục hành chính về Quốc tịch Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

8

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ lâm trường quốc doanh do các công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các hộ gia đình, cá nhân sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

714/QD-UBND,Quyết định 714 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Đất đai có nguồn gốc từ lâm trường quốc doanh,Tổ chức sử dụng đất lâm nghiệp Bắc Kạn,Quản lý đất nguồn gốc từ lâm trường quốc doanh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2020

9

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025

714/QD-UBND,Quyết định 714 2020,Tỉnh An Giang,Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh An Giang,Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 30/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

10

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Bình Định

714/QD-UBND,Quyết định 714 2020,Tỉnh Bình Định,Công bố thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính lĩnh vực giao dịch bảo đảm,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 04/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2020

11

Kế hoạch 714/KH-UBND năm 2020 về phát triển giáo dục mầm non tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2020-2025

714/KH-UBND,Tỉnh Phú Thọ,Phát triển giáo dục mầm non,Phát triển giáo dục mầm non tỉnh Phú Thọ,Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2020 2025,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2020

12

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

714/QD-UBND,Quyết định 714 2019,Tỉnh Phú Yên,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 714/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 16 tháng 5

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2019

13

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Sơn La

714/QD-UBND,Quyết định 714 2019,Tỉnh Sơn La,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 714/QĐ-UBND Sơn La, ngày 26 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 26/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

14

Kế hoạch 714/KH-UBND năm 2018 về tổ chức chiến dịch bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại tỉnh Quảng Bình

714/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 714/KH-UBND Quảng Bình, ngày 15 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2018

15

Quyết định 714/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác Hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh Quảng Ngãi năm 2018

714/QD-UBND,Quyết định 714 2018,Tỉnh Quảng Ngãi,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 714/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

16

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2017 công bố bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thực hiện theo cơ chế một cửa do Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

714/QD-UBND,Quyết định 714 2017,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 714/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 25 tháng 5

Ban hành: 25/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

17

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của cơ quan Trung ương; các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

714/QD-UBND,Quyết định 714 2017,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 714/QĐ-UBND Bình Định, ngày 07 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 07/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2017

18

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Nâng cao chất lượng sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Johnson & Johnson Việt Nam và Quỹ Johnson & Johnson Châu Á Thái Bình Dương (thông qua Tổ chức Give2Asia - Mỹ) tài trợ cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội

714/QD-UBND,Quyết định 714,Thành phố Hà Nội,Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,Chương trình trẻ em,Bảo vệ chăm sóc trẻ em,Nâng cao chất lượng sống cho trẻ em ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

19

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Siêu thị Co.op mart Chư Sê do tỉnh Gia Lai ban hành

714/QD-UBND,Quyết định 714 2016,Tỉnh Gia Lai,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 714/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 29 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 29/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2016

20

Quyết định 714/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

714/QD-UBND,Quyết định 714 2016,Tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 714/QĐ-UBND Ninh Bình,

Ban hành: 01/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.224.117.125