Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 7110/BGDĐT-CSVCTBTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2210 công văn

1

Công văn 7110/BGDĐT-CSVCTBTH hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản thiết bị dạy học môn Ngoại ngữ trong trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7110/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hướng dẫn mua sắm, sử dụng và bảo quản TBDH môn Ngoại ngữ trong các trường phổ thông Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

2

Công văn 2222/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2017 tăng cường công tác phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2222/BGDĐT-CSVCTBTH V/v tăng cường công tác phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

3

Công văn 2038/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2017 hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới triển khai nhiệm vụ giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2038/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG XDNTM triển khai nhiệm vụ GD&ĐT giai đoạn 2016-2020 Hà Nội, ngày

Ban hành: 12/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

4

Công văn 1626/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2017 triển khai Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1626/BGDĐT-CSVCTBTH V/v triển khai Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 21/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2017

5

Công văn 1428/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2017 về tăng cường cơ sở vật chất cho cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1428/BGDĐT-CSVCTBTH V/v tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm

Ban hành: 07/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2017

6

Công văn 6472/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2015 thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012-2015 cho đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6472/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Thực hiện vốn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn 2012 - 2015 cho Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

7

Công văn 3839/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2015 về đánh giá tình hình và rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3839/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: đánh giá tình hình và rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học cho giáo dục mầm non và giáo dục

Ban hành: 30/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

8

Công văn 3197/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2015 Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3197/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 25/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

9

Công văn 2241/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2015 về triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2241/BGDĐT-CSVCTBTH V/v triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước

Ban hành: 13/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2015

10

Công văn 1360/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2015 báo cáo nhu cầu vốn tối thiểu cần đầu tư để chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1360/BGDĐT-CSVCTBTH V/v báo cáo nhu cầu vốn tối thiểu cần đầu tư để chuyển sang hoạt động theo cơ chế tự chủ Hà Nội, ngày 23 tháng 3

Ban hành: 23/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2015

11

Công văn 879/BGDĐT-CSVCTBTH về điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 879/BGDĐT-CSVCTBTH V/v: Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 14/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2015

12

Công văn 3500/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3500/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

13

Công văn 2206/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 báo cáo thực hiện kiến nghị kiểm toán Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2206/BGDĐT-CSVCTBTH V/v báo cáo thực hiện kiến nghị kiểm toán Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2014

14

Công văn 1893/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1893/BGDĐT-CSVCTBTH V/v hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 14/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2014

15

Công văn 407/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 rà soát danh mục đầu tư xây dựng của Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/BGDĐT-CSVCTBTH V/v rà soát danh mục đầu tư xây dựng của Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên Hà

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2014

16

Công văn 125/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2014 thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg về tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 125/BGDĐT-CSVCTBTH V/v thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 09/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2014

17

Công văn 9358/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9358/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2013 Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

18

Công văn 9226/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9226/BGDĐT-CSVCTBTH V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2013. Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 24/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

19

Công văn 7842/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu của cơ sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7842/BGDĐT-CSVCTBTH V/v đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu của các cơ sở giáo dục và đào tạo Hà Nội, ngày 28 tháng 10

Ban hành: 28/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2013

20

Công văn 7243/BGDĐT-CSVCTBTH năm 2013 giúp đỡ, ủng hộ ngành giáo dục tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (bão Wutip) gây ra do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7243/BGDĐT-CSVCTBTH V/v Giúp đỡ, ủng hộ ngành giáo dục các tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 (bão Wutip) gây ra Hà

Ban hành: 04/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status