Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 71/2012/NQ-H��ND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 32416 văn bản

1

Nghị định 71/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2010/-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

71/2012/ND-CP,Nghị định 71 2012,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực giao thông đường bộ,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 71/2012/NĐ

Ban hành: 19/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

2

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND sửa đổi phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp: Tỉnh, huyện, xã ổn định giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Vĩnh Phúc

71/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2012,Tỉnh Vĩnh Phúc,Phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi ,Phân cấp nguồn thu ngân sách địa phương ,Phân cấp nhiệm vụ chi,Giai đoạn 2011 - 2015,Phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách ,Ổn định nguồn thu ngân sách ,Ổn định nhiệm vụ chi ngân sách ,Sửa đổi phân cấp nguồn thu ngân sách ,Sửa đ,Tài chính nhà nước

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

3

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020

71/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2012,Tỉnh Nghệ An,Thiết chế văn hóa thể thao Nghệ An,Chính sách hỗ trợ Nghệ An ,Cơ chế hỗ trợ ,Thiết chế văn hóa thể thao ,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

4

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Phú Yên

71/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2012,Tỉnh Phú Yên,Mức đóng góp quỹ quốc phòng an ninh,Mức đóng góp,Quỹ quốc phòng an ninh Phú Yên 2013,Quỹ quốc phòng an ninh,Mức đóng góp 2013,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

5

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND quy định mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

71/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2012,Tỉnh Quảng Ninh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2012/NQ-HĐND Quảng Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

6

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2012 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

71/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2012,Tỉnh Lạng Sơn,Nhiệm vụ quốc phòng an ninh,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2012/NQ-HĐND Lạng Sơn,

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2013

7

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2015

71/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2012,Tỉnh Kiên Giang,Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng ,Giai đoạn 2011 - 2015,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

8

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh do Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa VIII, kỳ họp thứ 4 ban hành

71/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2012,Tỉnh Đồng Tháp,Danh mục dự án đầu tư xây dựng ,Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ,Sử dụng quỹ đất để tạo vốn,Tỉnh Đồng Tháp,Đầu tư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2012

9

Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2021 về đặt tên đường tại Trung tâm xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp

71/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Đặt tên đường tại Trung tâm xã Trường Xuân,Đặt tên đường tại Trung tâm xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp,Đặt tên tuyến đường tại huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

10

Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

71/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Khánh Hòa,Đầu tư công trung hạn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 2025,Dự án bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn Khánh Hòa,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

11

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2021 về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa do Chính phủ ban hành

71/NQ-CP,Nghị quyết 71 2021,Chính phủ,Đề nghị xây dựng Nghị quyết về phát triển tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển Thanh Hóa,Cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

12

Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025

71/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2020,Tỉnh Yên Bái,Thông qua Đề án phát triển giáo dục và đào tạo,Đề án phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái,Đề án phát triển giáo dục và đào tạo 2021 2025,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

13

Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

71/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2020,Tỉnh Tuyên Quang,Quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Tuyên Quang,Quyết toán ngân sách địa phương năm 2019,Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

14

Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2020 về giao biên chế công chức; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế Hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021

71/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Giao biên chế công chức tỉnh Ninh Thuận năm 2021,Số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách,Biên chế Hội tỉnh Ninh Thuận năm 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

15

Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2020 sửa đổi Nghị quyết 35/NQ-HĐND về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

71/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2020,Tỉnh Khánh Hòa,Sửa đổi Nghị quyết 35/NQ-HĐND tỉnh Khánh Hòa,Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giáo dục,Số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp Khánh Hòa,Bộ máy hành chính,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2020

16

Nghị định 71/2020/NĐ-CP quy định về lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở

71/2020/ND-CP,Nghị định 71 2020,Chính phủ,Nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non,Nâng trình độ chuẩn của giáo viên tiểu học,Nâng trình độ chuẩn của giáo viên trung học,Lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên,Giáo dục CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

17

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm do Chính phủ ban hành

71/NQ-CP,Nghị quyết 71 2020,Chính phủ,Xây dựng Nghị định Cơ sở dữ liệu quốc gia Bảo hiểm,Xây dựng quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia Bảo hiểm,Cơ sở dữ liệu quốc gia Bảo hiểm,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

18

Nghị quyết 71/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre năm 2020

71/NQ-HDND,Nghị quyết 71 2019,Tỉnh Bến Tre,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2020

19

Nghị định 71/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

71/2019/ND-CP,Nghị định 71 2019,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Hóa chất,Vật liệu nổ công nghiệp,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

20

Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND17 quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn

71/2012/NQ-HDND17,Nghị quyết 71 2012,Tỉnh Bắc Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2012/NQ-HĐND17 Bắc

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.212.116
server251