Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 71/2012/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 62198 công văn

1

Công văn số 71/CP-TCCV về việc đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải do Chính phủ ban hành

71/CP-TCCV,Công văn 71 2008,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 71/CP-TCCV Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2008 ĐÍNH CHÍNH LỖI

Ban hành: 07/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2008

2

Công văn số 71/CP-VX của Chính phủ về việc đính chính Nghị định số 45/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về ban hành Điều lệ quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa

71/CP-VX,Công văn 71 2006,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71/CP-VX Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2006 ĐÍNH CHÍNH NGHỊ ĐỊNH SỐ

Ban hành: 12/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2006

3

Công văn số 71/Cp-QHQT ngày 17/01/2003 của Chính phủ về việc Dự án nâng cao năng lực đào tạo tài chính công và thống kê kinh tế nhằm hiện đại hoá quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam

71/Cp-QHQT, Công văn 71, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71/Cp-QHQT V/v Dự án nâng cao năng lực đào tạo tài chính công và thống kê kinh tế nhằm hiện đại hoá quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2003

Ban hành: 17/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

4

Công văn 71/TCT-CS năm 2021 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

71/TCT-CS,Công văn 71 2021,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu,Chính sách thuế nhà thầu,Thuế nhà thầu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

5

Công văn 71/HĐND-VP năm 2020 về đính chính Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND do tỉnh Điện Biên ban hành

71/HDND-VP,Công văn 71 2020,Tỉnh Điện Biên,Đính chính Điều 1 Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND,Đính chính Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND Điện Biên,Nghị quyết 20/2020/NQ-HĐND Điện Biên đầu tư công,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 09/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

6

Công văn 71/BXD-VLXD năm 2019 về hướng dẫn xuất khẩu vôi công nghiệp của Công ty cổ phần Xi măng Kiện Khê do Bộ Xây dựng ban hành

71/BXD-VLXD,Công văn 71 2019,Bộ Xây dựng,Về xuất khẩu vôi,Ngành công nghiệp vôi,Xuất khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/BXD-VLXD V/v hướng dẫn xuất khẩu vôi công

Ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

7

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

8

Công văn 1346/BCA-C61 đính chính Thông tư 11/2013/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 34/2010/NĐ-CP71/2012/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

71/2012/NĐ-CP NGÀY 19/9/2012 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ngày 01/3/2013, Bộ Công an ban hành Thông tư số 11/2013/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 và Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012

Ban hành: 10/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2013

9

Công văn 71/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 693/SXD-QLN về đề nghị hướng dẫn thực hiện chuyển đổi dự án du lịch nghỉ dưỡng sang dự án nhà ở thương mại do Bộ Xây dựng ban hành

71/BXD-QLN,Công văn 71 2018,Bộ Xây dựng,Chuyển đổi dự án,Chuyển đổi nhà ở thương mại ,Dự án nhà ở thương mại,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/BXD-QLN V/v trả lời văn bản số

Ban hành: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

10

Công văn 71/TCT-CS năm 2018 về chính sách hoàn thuế hàng xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

71/TCT-CS,Công văn 71 2018,Tổng cục Thuế,Hàng xuất khẩu,Hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu ,Chính sách hàng xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

11

Công văn 71/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

71/BXD-HDXD,Công văn 71 2017,Bộ Xây dựng,Thủ tục đầu tư ,Giải quyết thủ tục đầu tư,Thủ tục đầu tư xây dựng,Trình tự thủ tục đầu tư ,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

12

Công văn 71/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động chế biến nông sản do Tổng cục Thuế ban hành

71/TCT-CS,Công văn 71 2017,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Chính sách thuế,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Chế biến nông sản ,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

13

Công văn 71/CT-HTr năm 2016 về ủy nhiệm lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

71/CT-HTr,Công văn 71,Cục thuế thành phố Hà Nội,Ủy nhiệm lập hóa đơn ,Quản lý tài sản tổ chức tín dụng,Công ty quản lý tài sản,Mua bán xử lý nợ xấu,Ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm,Tiền tệ - Ngân hàng,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2016

14

Công văn 71/BXD-QLN năm 2015 vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

--------------- Số: 71/BXD-QLN V/v: Vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2015 Kính gửi: Quỹ Đầu tư phát triển Thái Bình Bộ Xây dựng nhận được công văn số 29/TTr-QĐTPT ngày 27/4/2015 của Quỹ Đầu tư phát triển Thái Bình

Ban hành: 30/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2015

15

Công văn 6632/BNN-TCLN năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

tại cơ sở của các địa phương. 3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt và kiểm điểm, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 20/6) và hàng năm (trước ngày 20/12), báo cáo chuyên đề kết quả thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

16

Công văn 71/BVHTTDL-VHCS năm 2015 tiếp tục chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng, lưu thông đồng tiền có mệnh giá nhỏ trong hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

71/BVHTTDL-VHCS,Công văn 71,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịch, Lưu thông tiền có mệnh giá nhỏ,Hoạt động tín ngưỡng lễ hội ,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số:

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2015

17

Công văn 71/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 48/2014/QĐ-TTg hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt do Bộ Xây dựng ban hành

71/BXD-QLN,Công văn 71 2014,Bộ Xây dựng,Chính sách hỗ trợ hộ nghèo,Hỗ trợ hộ nghèo,Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở,Phòng tránh bão,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

18

Công văn 71/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

71/GSQL-TH,Công văn 71,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Vướng mắc C/O,vướng mắc C/O 2014,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/GSQL-TH V/v

Ban hành: 15/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2014

19

Công văn 71/TCT-CS năm 2014 lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ do Tổng cục Thuế ban hành

71/TCT-CS,Công văn 71 2014,Tổng cục Thuế,lập hóa đơn hàng hóa,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/TCT-CS V/v: lập hóa đơn khi bán hàng hóa,

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

20

Công văn 71/BXD-QLN năm 2013 trả lời công văn 9090/SXD-B61 hướng dẫn việc hỗ trợ nhà ở đối với người mới được công nhận là người có công với cách mạng theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

71/BXD-QLN,Công văn 71 2013,Bộ Xây dựng,hỗ trợ nhà ở người có công cách mạng,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/BXD-QLN V/v: trả lời công văn số

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11