Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 71-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 175802 văn bản

1

Nghị định 71-CP năm 1996 về việc thành lập các phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, các xã thuộc các huyện Krông Pắk, M'Đrắk, Krông Nô và đổi tên thị trấn Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

71-CP,Nghị định 71-CP 1996,Chính phủ,Thành phố Buôn Ma Thuột,Thành lập phường,Thành lập xã,Huyện M'Đrắk,Huyện Krông Nô,Đổi tên thị trấn,Tỉnh Đắk Lắk,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 18/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

2

Nghị định 71-CP năm 1995 về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Xuyên Mộc, xã Lộc An thuộc huyện Long Đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

71-CP,Nghị định 71-CP 1995,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Xuyên Mộc,Thành lập xã Lộc An,Huyện Long Đất,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71-CP

Ban hành: 30/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Nghị định 71-CP năm 1994 về giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính, đoàn thể

71-CP,Nghị định 71-CP 1994,Chính phủ,Giáo dục quốc phòng,Trường chính trị hành chính,Trường chính trị,Giáo dục CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* SỐ 71-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 1994

Ban hành: 13/07/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

4

Quyết định 71-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới huyện Tam Đảo và huyện Vĩnh Lạc thuộc tỉnh Vĩnh Phú do Hội đồng Chính phủ ban hành

71-CP, Quyết định 71-CP, Hội đồng Chính phủ, Điều chỉnh địa giới huyện, Huyện Tam Đảo, Tỉnh Vĩnh Phú, Huyện Vĩnh Lạc, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 71-CP Hà Nội,

Ban hành: 26/02/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

5

Quyết định 71-CP năm 1978 về việc chia huyện Mộc Hoá thuộc tỉnh Long An thành hai huyện lấy tên là huyện Mộc Hóa và huyện Vĩnh Hưng do Hội đồng Chính phủ ban hành

71-CP,Quyết định 71-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Chia huyện,Tỉnh Long An,Huyện Mộc Hóa,Huyện Vĩnh Hưng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71-CP Hà Nội, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/03/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2007

6

Quyết định 71-CP năm 1977 về việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Hội đồng Chính phủ ban hành

71-CP, Quyết định 71-CP, Hội đồng Chính phủ, Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 71-CP Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2007

7

Quyết định 71-CP năm 1969 về việc Ủy nhiệm quyền công nhận các đội nông nghiệp và đội thuỷ lợi lao động xã hội chủ nghĩa do Hội đồng Chính phủ ban hành

71-CP, Quyết định 71-CP, Hội đồng Chính phủ, Đội thủy lợi lao động, Đội nông nghiệp, Lao động- Tiền lương, Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 1969 QUYẾT ĐỊNH ỦY NHIỆM QUYỀN

Ban hành: 08/05/1969

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

8

Nghị định 71-CP năm 1960 về việc ấn định công tác quản lý ruộng đất do Hội Đồng Chính Phủ ban hành

71-CP,Nghị định 71-CP 1960,Hội đồng Chính phủ,Công tác quản lý ruộng đất,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 71-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 1960

Ban hành: 09/12/1960

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

9

Thông tư 272/1997/TTLB hướng dẫn Nghị định 71/CP về giáo dục quốc phòng trong hệ thống các trường chính trị, hành chính do Bộ quốc phòng - Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành

Số: 272/1997/TTLB Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ QUỐC PHÒNG - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BAN TỔ CHỨC CÁN BỘ CHÍNH PHỦ VÀ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 272-TTLB NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 71/CP VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG TRONG HỆ THỐNG CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ,

Ban hành: 15/02/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

10

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm do Chính phủ ban hành

71/NQ-CP,Nghị quyết 71 2020,Chính phủ,Xây dựng Nghị định Cơ sở dữ liệu quốc gia Bảo hiểm,Xây dựng quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia Bảo hiểm,Cơ sở dữ liệu quốc gia Bảo hiểm,Bảo hiểm,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

11

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2018 về chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều do Chính phủ ban hành

71/NQ-CP,Nghị quyết 71 2018,Chính phủ,Hỗ trợ hộ nghèo thiếu hụt đa chiều,Đo lường nghèo đa chiều ,Chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

12

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2017 về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng do Chính phủ ban hành

71/NQ-CP,Nghị quyết 71 2017,Chính phủ,Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ,Quản lý rừng,Bảo vệ và phát triển rừng,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/NQ-CP Hà Nội,

Ban hành: 08/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

13

Nghị định 71/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp

71/2019/ND-CP,Nghị định 71 2019,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Hóa chất,Vật liệu nổ công nghiệp,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

14

Nghị quyết 71/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2016

71/NQ-CP,Nghị quyết 71 2016,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/NQ-CP

Ban hành: 05/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

15

Nghị định 71/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ

71/2018/ND-CP,Nghị định 71 2018,Chính phủ,Công tác quản lý sử dụng vũ khí,Vật liệu nổ,Vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2018/NĐ-CP

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

16

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2015 về ký công hàm trao đổi áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản đối với Cơ quan Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản do Chính phủ ban hành

71/NQ-CP,Nghị quyết 71 2015,Chính phủ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 05/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

17

Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng

71/2017/ND-CP,Nghị định 71 2017,Chính phủ,Quản trị công ty,Quản trị công ty niêm yết cổ phiếu ,Công ty đại chúng,Doanh nghiệp,Chứng khoán CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2017/NĐ-CP

Ban hành: 06/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2017

18

Nghị định 71/2016/NĐ-CP Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án

71/2016/ND-CP,Nghị định 71 2016,Chính phủ,Công tác thi hành án hành chính ,Xử lý trách nhiệm,Trình tự thủ tục,Người không thi hành bản án,Thủ tục thi hành án hành chính ,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2016

19

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2013 quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Điện Biên do Chính phủ ban hành

71/NQ-CP,Nghị quyết 71 2013,Chính phủ,quy hoạch sử dụng đất Điện Biên ,kế hoạch sử dụng đất 5 năm Điện Biên ,quy hoạch sử dụng đất Điện Biên 2013,sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2013

20

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2012 điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu

71/NQ-CP,Nghị quyết 71 2012,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập đơn vị hành chính,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 71/NQ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 02/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.230