Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 703/ubnd-cn tinh lai chau "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 641 công văn

1

Công văn 8361/VPCP-CN năm 2017 đề nghị sớm triển khai đầu tư, xây dựng sân bay Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Về đề nghị sớm triển khai đầu tư, xây dựng sân bay Lai Châu của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại văn bản số 1243/UBND-XD ngày 05 tháng 7 năm 2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2017

2

Công văn 143/UBND-CN về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 143/UBND-CN V/v Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Lai Châu, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Ban hành: 20/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2010

3

Công văn 718/UBND-CN hướng dẫn bù chênh lệch giá nhiên liệu trong đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 718/UBND-CN V/v Hướng dẫn bù chênh lệch giá nhiên liệu trong đơn giá ca máy và thiết bị thi công XDCT trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 19/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2011

4

Công văn 615/UBND-CN thực hiện Thông tư 05/2009/TT-BXD trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 615/UBND-CN V/v thực hiện nội dung Thông tư số 05/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng trên địa bàn Tỉnh Lai Châu, ngày 03 tháng 06 năm

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2011

5

Công văn 853/UBND-CN năm 2007 đính chính Quyết định 74/2006/QĐ-UBND về giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 853/UBND-CN V/v Đính chính Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lai Châu, ngày 05 tháng 11 năm 2007

Ban hành: 05/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

6

Công văn 704/UBND-CN công bố định mức bốc dỡ, vận chuyển bộ vật tư vật liệu; Định mức khai thác cát, đá, sỏi trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 704/UBND-CN V/v: Công bố định mức bốc dỡ, vận chuyển bộ vật tư vật liệu; Định mức khai thác cát, đá, sỏi trên địa bàn Tỉnh Lai

Ban hành: 11/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2011

7

Công văn 714/UBND-CN hướng dẫn Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 714/UBND-CN V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT Lai Châu, ngày 15 tháng 08 năm 2008

Ban hành: 15/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2010

8

Công văn 124/UBND-CN thực hiện Thông tư 03/2008/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 124/UBND-CN V/v: Thực hiện nội dung Thông tư số 03/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ngày 04 tháng 03 năm

Ban hành: 04/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2011

9

Công văn 2574/VPCP-KGVX năm 2017 về vụ việc ngộ độc rượu xảy ra tại xã Ma Ly Chải huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về công tác khắc phục hậu quả vụ ngộ độc rượu tại xã Ma Ly Chải huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu (Báo cáo số 51/BC-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tăng cường chỉ

Ban hành: 20/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

10

Công văn 384/SXD-KT năm 2014 hướng dẫn áp dụng Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu

UBND TỈNH LAI CHÂU SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 384/SXD-KT V/v Hướng dẫn áp dụng Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Lai Châu. Lai Châu, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 23/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

11

Công văn 1927/UBND-TH năm 2015 về tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết 72/NQ-CP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1927/UBND-TH V/v tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày

Ban hành: 18/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2016

12

Công văn 811/UBND-XD năm 2015 hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD do tỉnh Lai Châu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 811/UBND-XD V/v hướng dẫn áp dụng đơn giá nhân công theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng. Lai Châu

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2015

13

Công văn 292/SXD-GD&QLCL hướng dẫn trình tự xử lý sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

UBND TỈNH LAI CHÂU SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 292/SXD-GĐ&QLCL V/v Hướng dẫn trình tự xử lý sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, ngày 17 tháng 8

Ban hành: 17/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2012

14

Công văn 4159/VPCP-KTN về quản lý cấp phép khoáng sản vàng tại tỉnh Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Kính gửi: - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; - Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu (số 310/UBND-CN ngày 01 tháng 4 năm 2011, số 599/UBND-CN ngày 26 tháng 5 năm 2011), ý kiến các Bộ: Công Thương (số 3731/BCT-CNNg ngày 26 tháng 4 năm 2011, số

Ban hành: 23/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2011

15

Công văn số 7343/VPCP-CN về chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn 3 tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 7343/VPCP-CN V/v chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn 3 tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 19/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2007

16

Công văn số 518/TTg-CN về việc thi công các hạng mục ban đầu Dự án thủy điện Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

có trách nhiệm kiểm tra và hướng dẫn Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai các nội dung nêu trên đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn./. Nơi nhận: - Như trên; - TTg, PTTg Hoàng Trung Hải; - UBND các tỉnh: Lai Châu, Sơn La; - BQL Dự án Nhà máy TĐ Sơn La; - VPCP: BTCN, PCN Văn

Ban hành: 07/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2008

17

Công văn 468/SXD-GĐ&QLCL năm 2014 hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

UBND TỈNH LAI CHÂU SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 468/SXD-GĐ&QLCL V/v hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Lai

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

18

Công văn 968/UBND-XD thực hiện Thông tư 08/2011/TT-BXD, 09/2011/TT-BXD trên địa bàn tỉnh Lai Châu do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 968/UBND-XD V/v triển khai thực hiện Thông tư số 08/2011/TT-BXD, 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 10/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2011

19

Công văn 4098/UBND-CN hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2011 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4098/UBND-CN V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2011. Tiền

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2011

20

Công văn 656/SXD-GĐ&QLCL năm 2013 hướng dẫn công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu, cấu kiện công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu

UBND TỈNH LAI CHÂU SỞ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 656/SXD-GĐ&QLCL V/v hướng dẫn công tác thí nghiệm vật liệu xây dựng và kết cấu, cấu kiện công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ban hành: 23/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status