Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 703/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13643 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quyết định 703/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Chương trình Phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

703/QD-TTg,Quyết định 703 2020,Thủ tướng Chính phủ,Nghiên cứu giống cơ cấu lại ngành nông nghiệp,Chương trình Phát triển nghiên cứu giống,Cơ cấu lại ngành nông nghiệp 2021 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2020

2

Quyết định 703/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án "Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tao thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp" do Thủ tướng Chính phủ ban

703/QD-TTg,Quyết định 703 2019,Thủ tướng Chính phủ,Thị trường cạnh tranh,Khuyến khích phát triển vận tải ,Công nghệ thông tin,Thương mại,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2019

3

Quyết định 703/QĐ-TTg năm 2010 chuyển đổi loại hình của Trường Đại học Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

703/QD-TTg,Quyết định 703 2010,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển đổi loại hình giáo dục,Trường đại học Hùng Vương,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 703/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 19/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2010

4

Quyết định 703/QĐ-TTg năm 2008 về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

703/QD-TTg,Quyết định 703 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng cờ thi đua của Chính phủ,Tặng Cờ Thi đua Chính phủ,Tặng cờ thi đua,Sở Tài chính,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc,Tỉnh Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 04/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2008

5

Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh

703/QD-UBND,Quyết định 703 2022,Tỉnh Trà Vinh,Công bố Quyết định hết hiệu lực thuộc Sở Nội vụ,Công bố Quyết định hết hiệu lực tỉnh Trà Vinh,Quyết định hết hiệu lực thuộc Sở Nội vụ Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2022

6

Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2022 phê duyệt 09 quy trình nội bộ mới, 11 quy trình nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre

703/QD-UBND,Quyết định 703 2022,Tỉnh Bến Tre,Quy trình thủ tục hành chính đường bộ,Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ,Thủ tục hành chính Sở Giao thông Bến Tre,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2022

7

Quyết định 703/QĐ-VPCP năm 2020 Quy chế mẫu về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

703/QD-VPCP,Quyết định 703 2020,Văn phòng Chính phủ,Quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Phát hành văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Xử lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2021

8

Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Y tế thành phố Cần Thơ

703/QD-UBND,Quyết định 703 2020,Thành phố Cần Thơ,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Cần Thơ,Thủ tục hành chính Sở Y tế Cần Thơ,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2020

9

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

10

Kế hoạch 703/KH-UBND thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành

703/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 703/KH-UBND Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2020 KẾ

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

11

Quyết định 703-TTg năm 1994 về việc chuyển giao xí nghiệp thuỷ sản hồ hoà bình cho tỉnh hoà bình quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

703-TTg,Quyết định 703-TTg 1994,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển giao,Xí nghiệp thủy sản,Hồ hòa bình,Tỉnh Hòa Bình,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 703-TTg Hà Nội, ngày

Ban hành: 24/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

12

Kế hoạch 703/KH-UBND thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 tỉnh An Giang

703/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 703/KH-UBND An Giang, ngày 05 tháng 11 năm 2019

Ban hành: 05/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2019

13

Quyết định 703/QĐ-TTg năm 1998 thành lập Tổ phối hợp công tác liên ngành xử lý vướng mắc và kiến nghị của các doanh nghiệp ở các tỉnh phía Nam do Thủ tướng chính phủ ban hành

703/QD-TTg,Quyết định 703 1998,Thủ tướng Chính phủ,Xử lý kiến nghị doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 703/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13 tháng

Ban hành: 13/08/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

14

Quyết định 703/QĐ-BGTVT năm 2019 về phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

703/QD-BGTVT,Quyết định 703 2019,Bộ Giao thông vận tải,Nhà đầu tư,Đường bộ cao tốc,Lựa chọn nhà đầu tư,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 703

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

15

Quyết định 703/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

703/QD-UBND,Quyết định 703 2019,Tỉnh Quảng Nam,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 703/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 08 tháng 3 năm

Ban hành: 08/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2019

16

Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông/Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc tỉnh Bình Định

703/QD-UBND,Quyết định 703 2019,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 703/QĐ-UBND Bình Định, ngày 07 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

17

Kế hoạch 703/KH-UBND năm 2019 về triển khai Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2025

703/KH-UBND,Tỉnh Bình Dương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 703/KH-UBND Bình Dương, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 20/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2019

18

Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục gồm 09 thủ tục hành chính mới, 20 thủ tục bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất đai và Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Gia Lai

703/QD-UBND,Quyết định 703 2018,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 703/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 16 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2018

19

Quyết định 703/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum

703/QD-UBND,Quyết định 703 2018,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 703/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 10 tháng 7 năm

Ban hành: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2018

20

Quyết định 703/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

703/QD-UBND,Quyết định 703 2018,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 703/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 12 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 12/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139