Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 70-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 50237 văn bản

81

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2016 về tuyên truyền, phổ biến văn bản luật, pháp lệnh tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

70/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 13/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2016

82

Kế hoạch 70/KH-SYT năm 2016 về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Y tế tỉnh Hà Giang

70/KH-SYT,Tỉnh Hà Giang,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH HÀ GIANG SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/KH-SYT Hà Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2016 KẾ

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2016

83

Thông báo 70/TB-VPCP năm 2016 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp với lãnh đạo Bộ, ngành, các tỉnh: Quảng Bình, Hà Tĩnh về khắc phục hậu quả cá chết bất thường do Văn phòng Chính phủ ban hành

70/TB-VPCP,Thông báo 70 2016,Văn phòng Chính phủ,Kết luận của Phó Thủ tướng,Phó Thủ tướng,Hỗ trợ ngư dân,Khắc phục hậu quả ,Khắc phục cá chết bất thường miền Trung,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2016

84

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2016 thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020

70/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Đề án trợ giúp xã hội ,Phục hồi chức năng,Phục hồi chức năng cho người tâm thần,Người rối nhiễu tâm trí ,Người tâm thần rối nhiễu tâm trí ,Đề án trợ giúp xã hội Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

85

Kế hoạch 70/KH-UBND về thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

70/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/KH-UBND Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2016

86

Quyết định 70/QĐ-UBDT năm 2016 thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 01/2013/TT-UBDT Quy định về quản lý, thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ủy ban Dân tộc

70/QD-UBDT,Quyết định 70 2016,Uỷ ban Dân tộc,Nhiệm vụ khoa học công nghệ,Quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ,Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

87

Quyết định 70/2018/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

70/2018/QD-UBND,Quyết định 70 2018,Tỉnh Ninh Thuận,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2018/QĐ-UBND Ninh

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2019

88

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Sơn Hà trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dạy nghề huyện Sơn Hà và Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hướng nghiệp huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

70/QD-UBND,Quyết định 70 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 70/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 02 năm

Ban hành: 22/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2016

89

Thông tư 70/2018/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

70/2018/TT-BTC,Thông tư 70 2018,Bộ Tài chính,Biến đổi khí hậu,Ứng phó biến đổi khí hậu,Kinh phí sự nghiệp ,Thương mại,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

90

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2016 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách do tỉnh Bắc Giang ban hành

70/QD-UBND,Quyết định 70 2016,Tỉnh Bắc Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 26 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

91

Quyết định 70/QĐ-BNV năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

70/QD-BNV,Quyết định 70 2016,Bộ Nội vụ,Cơ cấu tổ chức,Tạp chí Tổ chức nhà nước,Chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Quy định vị trí chức năng nhiệm vụ,Tổ chức chức năng nhiệm vụ ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2016

92

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2016 về Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Cà Mau năm 2016 - 2017

70/QD-UBND,Quyết định 70 2016,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 15 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 15/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2016

93

Quyết định 70/QĐ-CTUBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Điện Biên ban hành

70/QD-CTUBND,Quyết định 70 2016,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-CTUBND Điện Biên, ngày 14 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 14/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

94

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2016 về giá tính thuế tài nguyên đối với quặng antimon do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

70/QD-UBND,Quyết định 70 2016,Tỉnh Sơn La,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-UBND Sơn La, ngày 13 tháng 01

Ban hành: 13/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2016

95

Nghị quyết 70/2018/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2020

70/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2018,Tỉnh Trà Vinh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2018/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 11 tháng 7 năm

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2018

96

Quyết định 70/QĐ-BTC năm 2016 về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

70/QD-BTC,Quyết định 70 2016,Bộ Tài chính,Sản phẩm thuốc lá điếu ,Giá bán tối thiểu,Giá bán tối thiểu thuốc lá,Thương mại BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-BTC Hà

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

97

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020

70/QD-UBND,Quyết định 70 2016,Tỉnh Nghệ An,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 07 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

98

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 71/2015/NĐ-CP do tỉnh Cà Mau ban hành

70/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/KH-UBND Cà Mau, ngày 16 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 16/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2016

99

Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2015 về thực hiện kiến nghị sau giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

70/NQ-HDND,Nghị quyết 70,Tỉnh Tiền Giang,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

100

Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước

70/2018/ND-CP,Nghị định 70 2018,Chính phủ,Nhiệm vụ khoa học và công nghệ,Sử dụng tài sản,Quản lý sử dụng tài sản,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2018/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251