Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 70-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 48888 văn bản

161

Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2012 cho ý kiến về giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

70/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2012,Tỉnh Vĩnh Phúc,Cho ý kiến về giá đất năm 2013 ,Ý kiến về giá đất năm 2013 ,Giá đất năm 2013 ,Giá đất năm 2013 Vĩnh Phúc,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

162

Nghị quyết 70/NQ-HĐND năm 2012 điều chỉnh Nghị quyết 17/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản vàng, arsen chứa thiếc - vàng trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2010 - 2015, xét đến năm 2025

70/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2012,Tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh Nghị quyết 17/NQ-HĐND Hà Giang,Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò khoáng sản ,Điều chỉnh Quy hoạch khai thác khoáng sản ,Quy hoạch khai thác khoáng sản,Quy hoạch chế biến khoáng sản,Khoáng sản vàng,Khoáng sản arsen chứa thiếc - vàng,Giai đoạn 2010 ,Tài nguyên - Môi trường

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2013

163

Thông tư 70/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

70/2015/TT-BGTVT,Thông tư 70 2015,Bộ Giao thông vận tải,Bảo vệ môi trường,Bộ Giao thông vận tải ,Kiểm định an toàn kỹ thuật,Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2015

164

Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2012 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

70/NQ-CP,Nghị quyết 70 2012,Chính phủ,Chương trình hành động,Chính sách xã hội ,Thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/NQ-CP Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2012

165

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức bộ máy, xác định vị trí việc làm, xác định cơ chế phối hợp giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Bắc Ninh với các hội thành viên

70/QD-UBND,Quyết định 70 2012,Tỉnh Bắc Ninh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 17 tháng 10 năm 2012 QUYẾT

Ban hành: 17/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2015

166

Quyết định 70/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

70/2015/QD-UBND,Quyết định 70 2015,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2015/QĐ-UBND Phan Rang - Tháp Chàm, ngày

Ban hành: 22/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2015

167

Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu

70/2015/ND-CP,Nghị định 70 2015,Chính phủ,Hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế ,Bảo hiểm y tế Quân đội nhân dân,Bảo hiểm y tế Công an nhân dân,Người làm công tác cơ yếu,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2015

168

Kế hoạch 70/KH-UBND thực hiện Chỉ thị 1474/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai do tỉnh Thanh Hóa ban hành

70/KH-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Tài sản khác gắn liền với đất ,Cơ sở dữ liệu đất đai ,Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2013

169

Nghị quyết 70/2015/NQ-HĐND Quy định về hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng hạ tầng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2015 - 2020

70/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2015,Tỉnh Thái Nguyên,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2015/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2015

170

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

70/QD-UBND,Quyết định 70 2012,Tỉnh Quảng Ngãi,Công bố thủ tục hành chính ,Sở Xây dựng,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 11/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2012

171

Thông tư 70/2015/TT-BTC về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

70/2015/TT-BTC,Thông tư 70 2015,Bộ Tài chính,Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ,Nguyên tắc đạo đức cơ bản,Chứng chỉ kiểm toán viên,Chứng chỉ hành nghề kế toán,Chuẩn mực kế toán,Chuẩn mực kiểm toán,Hệ thống chuẩn mực kế toán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2015

172

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2012 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 180/QĐ-UBND

70/QD-UBND,Quyết định 70 2012,Tỉnh Sóc Trăng,TTHC Sở Tư pháp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 04 tháng 5 năm

Ban hành: 04/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2014

173

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2012 về Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang 2011-2020, định hướng đến năm 2030

70/QD-UBND,Quyết định 70,Tỉnh Tuyên Quang,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 29 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 29/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

174

Quyết định 70/QĐ-TW năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án "Kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Ban Bí thư ban hành

70/QD-TW,Quyết định 70 2012,Ban Bí thư,Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án ,Nâng cao chất lượng hoạt động ,Kiện toàn tổ chức,Ban chỉ đạo trung ương,Phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BAN BÍ THƯ -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 70

Ban hành: 28/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2012

175

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2012 về chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2012-2015 do tỉnh Bình Định ban hành

70/QD-UBND,Quyết định 70 2012,Tỉnh Bình Định,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Thực hành tiết kiệm,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70

Ban hành: 14/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2013

176

Quyết định 70/QĐ-BXD năm 2012 về Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

70/QD-BXD,Quyết định 70 2012,Bộ Xây dựng,Phổ biến giáo dục pháp luật,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,Bộ Xây dựng,Dịch vụ pháp lý BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 70/QĐ-BXD Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2012

177

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2012 về phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

70/QD-UBND,Quyết định 70 2012,Tỉnh Lạng Sơn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 18 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2019

178

Quyết định 70/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao kế hoạch đầu tư phát triển nguồn Ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

70/QD-BKHDT,Quyết định 70 2012,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Giao Kế hoạch vốn,Phát triển nguồn Ngân sách nhà nước ,Nguồn ngân sách nhà nước,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2012

179

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2012 thành lập Trung tâm hỗ trợ đầu tư và đấu thầu do tỉnh Hà Nam ban hành

70/QD-UBND,Quyết định 70 2012,Tỉnh Hà Nam,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 12 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 12/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2014

180

Quyết định 70/QĐ-CTUBND năm 2012 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bình Định

70/QD-CTUBND,Quyết định 70 2012,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-CTUBND Bình Định, ngày 11 tháng 01 năm 2012

Ban hành: 11/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32