Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 70/2001/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 9006 tiêu chuẩn

161

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6918:2001 (ISO 10634 : 1995) về chất lượng nước - hướng dẫn chuẩn bị và xử lý hợp chất hữu cơ ít tan trong nước để đánh giá sự phân huỷ sinh học trong môi trường nước do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6918:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6918:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Chất lượng nước,TCVN 6918:2001 ,Hướng dẫn chuẩn bị và xử lý ,Hợp chất hữu cơ ít tan trong nước,Đánh giá sự phân huỷ sinh học ,Trong môi trường nước,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6918 : 2001

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

162

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6827:2001 (ISO 9408 : 1999) về chất lượng nước - đánh giá sự phân huỷ sinh học hiếu khí hoàn toàn các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước bằng cách xác định nhu cầu oxi trong máy đo hô hấp kín do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6827:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6827:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Chất lượng nước,Đánh giá sự phân huỷ sinh học ,Hiếu khí hoàn toàn,Các hợp chất hữu cơ ,Trong môi trường nước,Xác định nhu cầu oxi ,Máy đo hô hấp kín ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6827 : 2001

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

163

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5318:2001 về Công trình biển di động - Qui phạm phân cấp và chế tạo - Hàn

TCVN5318:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5318:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5318 : 2001 CÔNG TRÌNH BIỂN DI ĐỘNG - QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ CHẾ TẠO - HÀN Mobile offshore units - Rules for classification and construction - Welding Lời nói đầu TCVN 5318 : 2001

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

164

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6860:2001 (ISO 11272 : 1998) về chất lượng đất - xác định khối lượng theo thể tích nguyên khối khô do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6860:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6860:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6860:2001 ,Chất lượng đất,Xác định khối lượng,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Thể tích nguyên khối khô ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6860 : 2001 ISO 11272 : 1998 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THEO

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

165

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6917:2001 (ISO 9888 : 1999) về chất lượng nước - đánh giá sự phân huỷ sinh học ưa khí cuối cùng của các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước - phép thử tĩnh (phương pháp zahn-wellens) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

15462). Trong trường hợp này, chất cấy thích hợp của phép thử tĩnh [TCVN 6917: 2001 (ISO 9888)] nên được sử dụng, khi có sẵn. 10 Tính đúng của kết quả Phép thử được coi là đúng nếu phần trăm phân huỷ trong bình FC (kiểm tra chất cấy) lớn hơn 70% ở ngày thứ 14. Nếu giá trị này không đạt được thì phải làm lại, ví dụ dùng chất cấy khác.

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

166

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6985:2001 về chất lượng nước - tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi t rường ban hành

TCVN6985:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6985:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6985:2001 ,Chất lượng nước,Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp,Mục đích bảo vệ thuỷ sinh ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6985:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC −TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

167

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6835:2001 (ISO 9622 : 1999) về sữa nguyên chất - xác định hàm lượng milkfat, protein và lactoza - hướng dẫn vận hành thiết bị đo vùng hồng ngoại giữa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6835:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6835:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Sữa nguyên chất,Xác định hàm lượng milkfat,Xác định hàm lượng protein ,Xác định hàm lượng lactoza,TCVN 6835:2001 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6835 : 2001 ISO 9622 : 1999 SỮA NGUYÊN CHẤT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG MILKFAT,

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

168

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6829:2001 về cơ sở chế biến thuỷ sản - điều kiện đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình đóng hộp do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6829:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6829:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Cơ sở chế biến thuỷ sản ,TCVN 6829:2001 ,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện đảm bảo chất lượng ,Quá trình đóng hộp,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6829 : 2001 CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN – ĐIỀU

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

169

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6927:2001 về Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng - Thạch anh

chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG - THẠCH ANH Raw materials

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

170

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6808:2001 (ISO 9033 : 1989) về Quặng nhôm – Xác định hàm lượng ẩm quặng đồng

Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QUẶNG NHÔM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ẨM QUẶNG ĐỐNG Aluminium ores -

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

171

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6805:2001 (ISO 10226 : 1991) về Quặng nhôm – Phương pháp thực nghiệm kiểm tra độ lệch lấy mẫu

số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QUẶNG NHÔM - PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM KIỂM TRA ĐỘ LỆCH LẤY MẪU

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

172

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6870:2001 về An toàn bức xạ. - Miễn trừ khai báo, đăng ký và xin giấy phép an toàn bức xạ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

173

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6915:2001 về Tủ cấy vi sinh

TCVN6915:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6915:2001,***,Tủ cấy vi sinh,TCVN 6915:2001,Công nghệ- Thực phẩm,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6915 : 2001 TỦ CẤY VI SINH Microbiology cultivate cabinet Lời nói đầu TCVN 6915 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 210/SC1 “Trang thiết bị y tế” biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

174

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6934:2001 về Sơn tường - Sơn nhũ tương - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

175

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6891:2001 (ISO 5636-3:1992) về Giấy và cactông - Xác định độ thấu khí - Phương pháp Bendtsen

TCVN6891:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6891:2001,***, Phương pháp Bendtsen,Giấy và cáctông ,Xác định độ thấu khí ,TCVN 6891:2001,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6891 : 2001 GIẤY VÀ CÁC TÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤU KHÍ - PHƯƠNG PHÁP BENDTSEN Paper and board - Determination of air permeance - Bendtsen method 1. Phạm vi

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

176

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3226:2001 (ISO 8791 - 2 : 1985) về Giấy và cáctông - Xác định độ nhám - Phương pháp Bendtsen

TCVN3226:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3226:2001,***, Phương pháp Bendtsen,Giấy và cáctông , Xác định độ nhám của giấy và cáctông,TCVN 3226:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3226 : 2001 GIẤY VÀ CÁCTÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ NHÁM - PHƯƠNG PHÁP BENDTSEN Paper and board - Determination of roughness - Bendtsen method 1.

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

177

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4787:2001 về Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

TCVN4787:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4787:2001,***,Xi măng, Phương pháp lấy mẫu xi măng,Chuẩn bị mẫu thử xi măng, TCVN 4787:2001 ,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4787 : 2001 XI MĂNG – PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU THỬ Cement – Methods of taking and preparing samples 1. Đối tượng và phạm vi áp

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

178

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6913:2001 về Giường bệnh nhân

TCVN6913:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6913:2001,***,Giường bệnh nhân,TCVN 6913:2001 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6913 : 2001 GIƯỜNG BỆNH NHÂN Patient bed Lời nói đầu TCVN 6913 : 2001 do Tiểu ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC1 “Trang thiết bị y tế” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị,

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

179

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6790:2001 về Giường bệnh nhân đa năng

TCVN6790:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6790:2001,***,Giường bệnh nhân đa năng,TCVN 6790:2001 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6790 : 2001 GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐA NĂNG Universal patient bed 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho giường bệnh nhân đa năng bốn khúc, ba tay quay loại có bánh xe và không có bánh xe, dùng

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

180

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6864:2001 (ISO 13536 : 1995) về chất lượng đất - xác định dung lượng tiềm tàng trao đổi cation và các cation có khả năng trao đổi dùng dung dịch bari clorua được đệm ở pH=8,1 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6864:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6864:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6864:2001 ,Chất lượng đất,Dung lượng tiềm tàng trao đổi cation ,Các cation có khả năng trao đổi,Dung dịch bari clorua được đệm ở pH=8,1,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6864 : 2001 ISO

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140