Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 70/2001/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 9006 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6812:2001 về Đo mômen xoắn và xác định công suất trục truyền động quay bằng kỹ thuật điện trở ứng suất

Khoa học ,Công nghệ và MôI trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6926:2001 về Nguyên liệu để sản xuất thuỷ tinh xây dựng - Đôlômit

gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH XÂY DỰNG - ĐÔLÔMÍT Raw materials for producing

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6912:2001 về Màng sinh học Chitin

học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

144

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6815:2001 về Hiệu chuẩn đầu đo lực, đầu đo mômen xoắn kiểu cầu điện trở ứng suất

chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6816:2001 (ISO/TR 12765 : 1998) về Đo lưu lượng chất lỏng và chất khí trong ống dẫn kín - Phương pháp ứng dụng máy đo lưu lượng siêu âm thời gian đi qua

127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. ĐO LƯU LƯỢNG CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ TRONG ỐNG DẪN KÍN - PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG MÁY ĐO LƯU LƯỢNG SIÊU ÂM THỜI GIAN ĐI QUA Measurement of fluid folw in closed conduits - Methods using transit-time ultrasonic flowmeters

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

146

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6986:2001 về chất lượng nước - tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước biển ven bờ dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6986:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6986:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Chất lượng nước,TCVN 6986:2001 ,Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp,Mục đích bảo vệ thuỷ sinh ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6986:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VÙNG NƯỚC BIỂN VEN BỜ DÙNG CHO

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

147

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6933:2001 (ISO 622 : 1981) về Nhiên liệu khoáng sản rắn - Xác định hàm lượng photpho - Phương pháp so màu khử Molipdophotphat

TCVN6933:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6933:2001,***,Nhiên liệu khoáng sản rắn,Xác định hàm lượng photpho,Phương pháp so màu khử Molipdophotphat,TCVN 6933:2001 ,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6933 : 2001 ISO 622 : 1981 NHIÊN LIỆU KHOÁNG RẮN – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOTPHO – PHƯƠNG PHÁP SO MÀU KHỬ

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

148

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6883:2001 về Gạch gốm ốp lát - Gạch granit - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN6883:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6883:2001,***,Gạch gốm ốp lát , Gạch granit ,TCVN 6883:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6883 : 2001 GẠCH GỐM ỐP LÁT – GẠCH GRANIT – YÊU CẦU KỸ THUẬT Ceramic tiles – Granite - Specification 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này được áp dụng cho gạch gốm được tạo hình

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

149

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6884:2001 về Gạch gốm ốp lát có độ hút nước thấp - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN6884:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6884:2001,***,Gạch gốm ốp lát,Gạch gốm ốp lát có độ hút nước thấp ,TCVN 6884:2001,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6884 : 2001 GẠCH GỐM ỐP LÁT CÓ ĐỘ HÚT NƯỚC THẤP – YÊU CẦU KỸ THUẬT Ceramic tiles with low water absorption –  Specification 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

150

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6930:2001 về Than - Tính chuyển khối lượng trên cơ sở độ ẩm khác nhau

TCVN6930:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6930:2001,***,Tính chuyển khối lượng của than,Than,TCVN 6930:2001,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6930 : 2001 THAN - TÍNH CHUYỂN KHỐI LƯỢNG TRÊN CƠ SỞ ĐỘ ẨM KHÁC NHAU Coal - Calculation of mass conversion to different moistures 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

151

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6826:2001 (ISO 11733 : 1995) về chất lượng nước - đánh giá sự khử và sự phân huỷ sinh học các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước - thử mô phỏng bùn hoạt hoá do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6826:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6826:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Chất lượng nước,TCVN 6826:2001 ,Đánh giá sự loại trừ,Sự phân huỷ sinh học,Các hợp chất hữu cơ ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Trong môi trường nước,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6826 : 2001 ISO 11733 : 1995 CHẤT

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

152

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6819:2001 về Vật liệu chịu lửa chứa Crôm - Phương pháp phân tích hoá học

số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. VẬT LIỆU CHỊU LỬA CHỨA CRÔM - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

153

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6935:2001 về Thuốc lá sợi tẩu

TCVN6935:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6935:2001,***,Thuốc lá sợi tẩu, TCVN 6935:2001 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6935 : 2001 THUỐC LÁ SỢI TẨU Pipe fine-cut tobacco 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho thuốc lá sợi hút bằng tẩu, không áp dụng cho thuốc lá sợi dùng để sản xuất thuốc

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

154

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6814:2001 về xác định công suất và điện năng tiêu thụ của máy, thiết bị sử dụng điện dùng trong nông, lâm nghiệp và thuỷ lợi do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6814:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6814:2001,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện năng tiêu thụ của máy,Xác định công suất ,Thiết bị sử dụng điện trong nông nghiệp,Thiết bị sử dụng điện trong lâm nghiệp,TCVN 6814:2001,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6814:2001 XÁC ĐỊNH CÔNG SUẤT VÀ ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CỦA MÁY, THIẾT BỊ

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

155

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6960:2001 (ICUMSA GS 2/3 – 5:1997) về đường trắng - xác định đường khử bằng phương pháp Knight và Allen EDTA - phương pháp chính thức do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6960:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6960:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương pháp Knight và Allen,Đường trắng ,Xác định đường khử,TCVN 6960:2001,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6960 : 2001 ĐƯỜNG TRẮNG – XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG KHỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KNIGHT VÀ ALLEN EDTA – PHƯƠNG PHÁP CHÍNH THỨC White

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

156

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5929:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - mô tô, xe máy hai bánh - yêu cầu an toàn chung và phương pháp thử do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN5929:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5929:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 5929:2001 ,Phương tiện giao thông đường bộ,Mô tô xe máy hai bánh,Yêu cầu an toàn chung,Phương pháp thử,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5929:2001 (Soát xét lần 1) PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ -MÔ TÔ, XE MÁY HAI BÁNH -YÊU CẦU AN

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

157

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4807:2001 ( ISO 4150:1991) về cà phê nhân - phương pháp xác định cỡ hạt bằng sàng tay do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN4807:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4807:2001,***,Cà phê nhân,Phương pháp xác định cỡ hạt,TCVN 4807:2001,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4807:2001 ISO 4150-1991 CÀ PHÊ NHÂN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CỠ HẠT BẰNG SÀNG TAY Green coffee - Size analysis - Manual seiving Lời nói đầu TCVN 4807:2001 thay thế

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

158

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5756:2001 về mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN5756:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5756:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,TCVN5756:2001,Mũ bảo vệ ,Người đi mô tô và xe máy,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5756:2001 MŨ BẢO VỆ CHO NGƯỜI ĐI MÔ TÔ VÀ XE MÁY Protective helmets for users of motorcycles and mopeds Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

159

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6963:2001 về Rung động và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - Phương pháp đo

tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. RUNG ĐỘNG VÀ CHẤN ĐỘNG - RUNG ĐỘNG DO CÁC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - PHƯƠNG PHÁP ĐO

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

160

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6903:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - lắp đặt các đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên mô tô - yêu cầu trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6903:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6903:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6903:2001 ,Phương tiện giao thông đường bộ,Lắp đặt đèn chiếu sáng,Đèn tín hiệu,Mô tô ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6903:2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - LẮP ĐẶT CÁC ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ ĐÈN TÍN HIỆU TRÊN MÔ TÔ - YÊU CẦU TRONG

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228