Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 70/2001/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 9006 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6803:2001 (ISO 8685 : 1992) về Quặng nhôm – Quy trình lấy mẫu

69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QUẶNG NHÔM - QUY TRÌNH LẤY MẪU Aluminium ore - Sampling procedure 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

122

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4378:2001 về cơ sở chế biến thủy sản - điều kiện đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN4378:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4378:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 4378:2001 ,Cơ sở chế biến thủy sản,Vệ sinh an toàn thực phẩm,Điều kiện đảm bảo chất lượng ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4378 : 2001 CƠ SỞ CHẾ BIẾN THỦY SẢN - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

123

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6906:2001 về Thang cuốn và băng chở người - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. THANG CUỐN VÀ BĂNG CHỞ NGƯỜI - PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT Escalators and passenger conveyors -

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

124

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5738:2001 về Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật

chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

125

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6952:2001 (ISO 9498:1998) về thức ăn chăn nuôi - Chuẩn bị mẫu thử

đựng mẫu (5.7). Nếu mẫu phòng thí nghiệm không thể xay bằng máy xay hoặc không thể chặt nhỏ, trộn đều cẩn thận và đem xác định độ ẩm theo phương pháp mô tả trong TCVN 4326 : 2001 (ISO 6496). Làm khô mẫu phòng thí nghiệm (ví dụ sấy khô qua đêm trong tủ sấy điện ở nhiệt độ 60oC đến 70oC, thông gió tốt) và sau đó cho vào xay trong máy xay (5.1).

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

126

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4360:2001 (ISO 7213:1981) về bột giấy - lấy mẫu để thử nghiệm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN4360:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4360:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,TCVN4360:2001,Bột giấy,Lấy mẫu để thử nghiệm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4360:2001 BỘT GIẤY - LẤY MẪU ĐỂ THỬ NGHIỆM (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4360 : 1986) 1. Phạm vi ứng dụng: Tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

127

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4407: 2001 về bột giấy - xác định độ khô do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN4407:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4407:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN4407:2001,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Bột giấy,Xác định độ khô TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4407: 2001 BỘT GIẤY – XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔ Pulps – Determination of dry matter content (Soát xét lần 1 - Thay thế TCVN 4407 - 1987) 1.

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6882:2001 về Phụ gia khoáng cho xi măng

TCVN6882:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6882:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6882 : 2001 PHỤ GIA KHOÁNG CHO XI MĂNG Mineral admixture for cement Lời nói đầu TCVN 6882 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 74 "Xi măng - vôi" hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

129

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001 (ISO/IEC 10646-1 : 2000) về công nghệ thông tin - Bộ mã kí tự tiếng Việt 16-bit do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6909:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6909:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6909:2001,Công nghệ thông tin,Bộ mã kí tự tiếng Việt 16 bit ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6909 : 2001 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỘ MÃ KÍ TỰ TIẾNG VIỆT 16-BIT Information Technology -

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

130

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6905: 2001 về thang máy thuỷ lực - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6905:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6905:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Thang máy thuỷ lực,Yêu cầu an toàn,Phương pháp thử,An toàn về cấu tạo và lắp đặt ,TCVN 6905: 2001 ,Xây dựng TCVN 6905: 2001 THANG MÁY THUỶ LỰC - PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC YÊU CẦU AN TOUN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT Hydraulic lift - Test methods

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6789:2001 về Kẹp mạch máu

trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6794:2001 về Băng bó bột thạch cao

Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

133

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5316:2001 về Công trình biển di động – Quy phạm phân cấp và chế tạo - Trang bị điện

TCVN5316:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5316:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5316 : 2001 CÔNG TRÌNH BIỂN DI ĐỘNG - QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ CHẾ TẠO - TRANG BỊ ĐIỆN Mobile offshore units - Rules for classification and construction - Electrical installations Lời nói

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

134

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5314:2001 về Công trình biển di động – Quy phạm phân cấp và chế tạo - Phòng và chữa cháy

TCVN5314:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5314:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5314 : 2001 CÔNG TRÌNH BIỂN DI ĐỘNG - QUI PHẠM PHÂN CẤP VÀ CHẾ TẠO - PHÒNG VÀ CHỮA CHÁY Mobile offshore units - Rules for classification and construction - Fire protection, detection

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

135

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN5312:2001 về Công trình biển di động - Quy phạm phân cấp và chế tạo - Ổn định

TCVN5312:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5312:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5312 : 2001 CÔNG TRÌNH BIỂN DI ĐỘNG - QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ CHẾ TẠO - ỔN ĐỊNH Mobile offshore units - Rules for classification and construction - Stability Lời nói đầu TCVN 5312 :

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

136

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6825:2001 (ISO 11734 : 1995) về Chất lượng nước - Đánh giá sự phân hủy sinh học kỵ khí “hoàn toàn” các hợp chất hữu cơ trong bùn phân hủy - Phương pháp đo sự sinh khí sinh học

127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. CHẤT LƯỢNG NƯỚC − ĐÁNH GIÁ SỰ PHÂN HỦY SINH HỌC KỴ KHÍ "HOÀN TOÀN" CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG BÙN PHÂN HUỶ − PHƯƠNG PHÁP ĐO SỰ SINH KHÍ SINH HỌC Water quality − Evaluation of the "ultimate" anaerobic biodegradability

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

137

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6892:2001 (ISO 11934 : 1997) về An toàn bức xạ - Bức xạ Gamma và tia X - Liều kế bỏ túi kiểu tụ điện đọc gián tiếp hoặc trực tiếp

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

138

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6853:2001 (ISO 2919 : 1999) về An toàn bức xạ - Nguồn phóng xạ kín - Yêu cầu chung và phân loại

cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. AN TOÀN BỨC XẠ - NGUỒN PHÓNG XẠ KÍN - YÊU CẦU CHUNG VÀ

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

139

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6854:2001 (ISO 8690 : 1988) về An toàn bức xạ - Tẩy xạ cho các bề mặt bị nhiễm xạ - Phương pháp thử nghiệm và đánh giá tính dễ tẩy xạ

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2015

140

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6869:2001 về An toàn bức xạ - Chiếu xạ y tế - Quy định chung

TCVN6869:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6869:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Hóa chất TCVN 6869:2001 AN TOÀN BỨC XẠ - CHIẾU XẠ Y TẾ - QUY ĐỊNH CHUNG Radiation protection - Medical exposure - General provisions Lời nói đầu TCVN 6869:2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 85 “Năng lượng hạt nhân”

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62