Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 70/2001/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 9009 tiêu chuẩn

101

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6954:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - thùng nhiên liệu của mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6954:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6954:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6954:2001 ,Phương tiện giao thông đường bộ,Thùng nhiên liệu của mô tô xe máy ,Xe máy hai bánh hoặc ba bánh,Yêu cầu và phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Phê duyệt kiểu ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

102

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6955:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - đèn chiếu sáng phía trước của mô tô - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6955:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6955:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương tiện giao thông đường bộ,TCVN 6955:2001 ,Đèn chiếu sáng phía trước,Yêu cầu và phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6955:2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – ĐÈN CHIẾU

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6824:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - hệ thống phanh của mô tô, xe máy - yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6824:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6824:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6824:2001 ,Phương tiện giao thông đường bộ,Hệ thống phanh của mô tô xe máy,Yêu cầu và phương pháp thử,Công nhận kiểu ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6824:2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ -HỆ

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

104

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4193:2001 về cà phê nhân - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN4193:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4193:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN4193:2001,Cà phê nhân,Yêu cầu kỹ thuật,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4193:2001 SOÁT XÉT LẦN 3 Third revision CÀ PHÊ NHÂN - YÊU CẦU KĨ THUẬT GREEN COFFEE - SPECIFICATION Hà

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

105

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6786:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - thiết bị lái của ô tô và moóc, bán moóc - yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6786:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6786:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,TCVN6786:2001,Phương tiện giao thông đường bộ,Thiết bị lái của ô tô,Moóc bán moóc ,Yêu cầu và phương pháp thử,Công nhận kiểu ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6786:2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

106

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6787:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - ô tô lắp động cơ đốt trong - đo tiêu hao nhiên liệu trong công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường

TCVN6787:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6787:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,TCVN6787:2001,Phương tiện giao thông đường bộ,Ô tô lắp động cơ đốt trong , Xuất khẩu thủy sản vào Kazakhstan ,Đo tiêu hao nhiên liệu ,Công nhận kiểu ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6787:2001 PHƯƠNG

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

107

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6438:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6438:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6438:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN6438:2001,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Phương tiện giao thông đường bộ,Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6438:2001 SOÁT XÉT LẦN 1 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG  BỘ GIỚI HẠN LỚN NHẤT CHO

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6769:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - gương chiếu hậu - yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6769:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6769:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,TCVN6769:2001,Phương tiện giao thông đường bộ,Gương chiếu hậu ,Yêu cầu và phương pháp thử,Công nhận kiểu ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6769:2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ GƯƠNG CHIẾU HẬU - YÊU

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

109

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6771:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - lốp hơi mô tô và xe máy - yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6771:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6771:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,TCVN6771:2001,Phương tiện giao thông đường bộ,Yêu cầu và phương pháp thử,Lốp hơi mô tô và xe máy ,Công nhận kiểu ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6771:2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ -LỐP HƠI MÔTÔ VÀ

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

110

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6785:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - phát thải chất gây ô nhiễm từ ô tô theo nhiên liệu sử dụng của động cơ - yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6785:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6785:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Cải tạo xây dựng lại ,TCVN6785:2001,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Phương tiện giao thông đường bộ,Phát thải chất gây ô nhiễm từ ô tô ,Nhiên liệu sử dụng của động cơ ,Yêu cầu và phương pháp thử,Công nhận kiểu ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

111

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6836:2001 (ISO 8069 : 1986) về sữa bột - xác định hàm lượng axit lactic và lactat - phương pháp enzym do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6836:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6836:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6836:2001,Sữa bột,Xác định hàm lượng axit lactic và lactat,Phương pháp enzym,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6836 : 2001 SỮA BỘT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT LACTIC VÀ LACTAT – PHƯƠNG PHÁP ENZYM Dried

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

112

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6890:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - chân chống mô tô, xe máy hai bánh - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6890:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6890:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6890:2001 ,Phương tiện giao thông đường bộ,Xe máy hai bánh ,Chân chống mô tô,Yêu cầu và phương pháp thử,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6890 : 2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – CHÂN CHỐNG MÔTÔ, XE MÁY HAI

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

113

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6921:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - khối lượng và kích thước mô tô, xe máy - yêu cầu trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6921:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6921:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Khối lượng và kích thước mô tô,Kích thước mô tô xe máy,Phê duyệt kiểu,TCVN 6921:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6921:2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHỐI LƯỢNG VÀ KÍCH THƯỚC MÔTÔ, XE MÁY -

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

114

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6924:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - quai nắm và tay nắm cho người cùng đi trên mô tô, xe máy hai bánh - yêu cầu trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6924:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6924:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6924:2001,Phương tiện giao thông đường bộ,Quai nắm và tay nắm,Người cùng đi trên mô tô xe máy,Yêu cầu trong phê duyệt kiểu,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6924:2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - QUAI NẮM VÀ

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

115

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4328:2001 về thức ăn chăn nuôi - xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô - phương pháp Kjeldahl do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN4328:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4328:2001,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thức ăn chăn nuôi,Xác định hàm lượng nitơ ,Hàm lượng protein thô ,Phương pháp Kjeldahl ,TCVN 4328:2001,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4328:2001 THỨC ĂN CHĂN NUÔI – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ VÀ TÍNH HÀM LƯỢNG PROTEIN THÔ –

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6837:2001 (ISO 11868 : 1997) về sữa xử lý nhiệt – xác định hàm lượng lactuloza – phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao do oa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6837:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6837:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6837:2001,Sữa xử lý nhiệt,Xác định hàm lượng lactuloza ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6837:2001 SỮA XỬ LÝ NHIỆT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LACTULOZA - PHƯƠNG PHÁP SẮC

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

117

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6842:2001 (ISO 8967 : 1992) về sữa bột và sản phẩm sữa bột - xác định mật độ khối do oa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6842:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6842:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Sữa bột và sản phẩm sữa bột ,TCVN 6842:2001,Xác định mật độ khối,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6842:2001 SỮA BỘT VÀ SẢN PHẨM SỮA BỘT - XÁC ĐỊNH MẬT ĐỘ KHỐI Dried milk and dried milk products -

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

118

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6887:2001 về giấy phôtôcopy do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành

TCVN6887:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6887:2001,Bộ Công nghiệp,TCVN 6887:2001 ,Giấy phôtôcopy,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6887:2001 GIẤY PHÔTÔCOPY 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại giấy phôtôcopy sử dụng để sao chép các bản tài liệu trên máy

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

119

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6958:2001 về đường tinh luyện do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6958:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6958:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6958:2001,Đường tinh luyện,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6958 : 2001 ĐƯỜNG TINH LUYỆN Refined sugar Lời nói đầu TCVN 6958 : 2001 thay thế TCVN 1695 : 1987 liên quan đến đường tinh luyện; TCVN 6958 :

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

120

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6866:2001 về An toàn bức xạ - Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và dân chúng

Môi trường ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155