Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 70/2001/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 9006 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6820:2001 về Xi măng poóc lăng chứa bari - Phương pháp phân tích hoá học

TCVN6820:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6820:2001,***,Phương pháp phân tích hoá học ,Xi măng poóc lăng chứa bari,TCVN 6820:2001 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6820 : 2001 XI MĂNG POÓC LĂNG CHỨA BARI - PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC Barium contained porland cement - Method of chemical analysis 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: 12/06/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

82

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6788:2001 về Kẹp phẫu tích do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6788:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6788:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Kẹp phẫu tích ,TCVN 6788:2001 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6788 : 2001 KẸP PHẪU TÍCH Surgical forceps 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho kẹp phẫu tích các dạng, có mỏ hoặc có răng, dùng trong phẫu thuật tại các cơ sở y

Ban hành: 12/06/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

83

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6791:2001 về Tủ sấy tiệt trùng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6791:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6791:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Tủ sấy tiệt trùng , TCVN 6791:2001 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6791 :2001 TỦ SẤY TIỆT TRÙNG Sterilize electrical oven Lời nói đầu TCVN 6791 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 150 “Trang thiết bị y tế” biên soạn, Tổng

Ban hành: 12/06/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

84

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6802:2001 (ISO 9714-1:1991) về Dụng cụ khoan chỉnh hình - Mũi khoan, mũi taro và mũi khoét do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6802:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6802:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Dụng cụ khoan chỉnh hình,Mũi khoan,mũi taro , mũi khoét ,TCVN 6802:2001 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6802:2001 (ISO 9714-1:1991) DỤNG CỤ KHOAN CHỈNH HÌNH - MŨI KHOAN, MŨI TARO VÀ MŨI KHOÉT Ortthopaedic drilling instruments - Drill bits,

Ban hành: 10/05/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

85

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4398:2001 (ISO 377:1997) về Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và thử cơ tính do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN4398:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4398:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Vị trí lấy mẫu,Chuẩn bị phôi mẫu ,Lấy mẫu để thử cơ tính,TCVN4398:2001,Thép và sản phẩm thép ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4398 : 2001 (ISO 377 : 1991) THÉP VÀ SẢN PHẨM THÉP - VỊ TRÍ LẤY MẪU, CHUẨN BỊ PHÔI MẪU VÀ THỬ CƠ TÍNH

Ban hành: 10/05/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

86

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6797:2001 (ISO 9269 : 1988) về Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Nẹp xương kim loại - Lỗ và rãnh dùng với vít có bề mặt tựa hình côn do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6797:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6797:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Nẹp xương kim loại ,Vật cấy ghép trong phẫu thuật,TCVN 6797:2001 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6797 : 2001 (ISO 9269 : 1988) VẬT CẤY GHÉP TRONG PHẪU THUẬT - NẸP XƯƠNG KIM LOẠI - LỖ VÀ RÃNH DÙNG VỚI VÍT CÓ BỀ MẶT TỰA HÌNH CÔN Implants

Ban hành: 10/05/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

87

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6799:2001 (ISO 8615 : 1991) về Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Các chi tiết định vị dùng cho đầu xường đùi ở người trưởng thành do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6799:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6799:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Các chi tiết định vị,Vật cấy ghép trong phẫu thuật,chi tiết định vị dùng cho đầu xường đùi ,TCVN 6799:2001 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6799 : 2001 (ISO 8615 : 1991) VẬT CẤY GHÉP TRONG PHẪU THUẬT - CÁC CHI TIẾT ĐỊNH VỊ DÙNG CHO ĐẦU XƯƠNG ĐÙI

Ban hành: 10/05/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

88

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6800:2001 (ISO 8827 : 1988) về Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Đinh móc có chân song song dùng cho chỉnh hình - Yêu cầu chung do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6800:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6800:2001,***,Vật cấy ghép trong phẫu thuật,Đinh móc có chân song song dùng cho chỉnh hình ,Yêu cầu chung, TCVN 6800:2001 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6800 : 2001 (ISO 8827 : 1988) VẬT CẤY GHÉP TRONG PHẪU THUẬT ĐINH MÓC CÓ CHÂN SONG SONG - YÊU CẦU CHUNG Implants for surgery -

Ban hành: 10/05/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

89

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6798:2001 (ISO 5636:1988) về Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Nẹp xương kim loại - Các lỗ dùng cho vít có ren không đối xứng và mặt tựa hình cầu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6798:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6798:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Nẹp xương kim loại ,Vật cấy ghép trong phẫu thuật,TCVN 6798:2001 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6798:2001 (ISO 5636:1988) VẬT CẤY GHÉP TRONG PHẪU THUẬT - NẸP XƯƠNG KIM LOẠI - CÁC LỖ DÙNG CHO VÍT CÓ REN KHÔNG ĐỐI XỨNG VÀ MẶT TỰA HÌNH CẦU

Ban hành: 10/05/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

90

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6809:2001 về quy phạm phân cấp và chế tạo phao neo do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6809:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6809:2001,***,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6809:2001 QUI PHẠM PHÂN CẤP VÀ CHẾ TẠO PHAO NEO Rules for the classification and construction of single point moorings Lời nói đầu TCVN 6809:2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 8 Đóng tàu và công trình biển và Cục Đăng

Ban hành: 10/05/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

91

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6796:2001 (ISO 8828:1988) về Vật cấy ghép trong phẫu thuật - Hướng dẫn bảo quản các vật chỉnh hình do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6796:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6796:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Hướng dẫn bảo quản, vật chỉnh hình ,Vật cấy ghép trong phẫu thuật,TCVN 6796:2001 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6796:2001 (ISO 8828:1998) VẬT CẤY GHÉP TRONG PHẪU THUẬT - HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN CÁC VẬT CHỈNH HÌNH                     Implants

Ban hành: 10/05/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

92

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6801:2001 (ISO 7151:1988) về Dụng cụ phẫu thuật - Dụng cụ có khớp nối không dùng để cắt - Yêu cầu chung và phương pháp thử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6801:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6801:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Dụng cụ phẫu thuật ,Dụng cụ có khớp nối không dùng để cắt ,Yêu cầu chung,Phương pháp thử,TCVN 6801:2001 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6801:2001 (ISO 7151:1988) DỤNG CỤ PHẪU THUẬT - DỤNG CỤ CÓ KHỚP NỐI KHÔNG DÙNG ĐỂ CẮT - YÊU CẦU CHUNG VÀ

Ban hành: 10/05/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

93

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6987:2001 về chất lượng nước - tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước biển ven bờ dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6987:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6987:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Chất lượng nước,TCVN 6987:2001 ,Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp,Mục đích thể thao và giải trí dưới nước ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6987:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VÙNG NƯỚC BIỂN VEN

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

94

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6994:2001 về chất lượng không khí - khí thải công nghiệp - tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong khu công nghiệp do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6994:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6994:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6994:2001 ,Chất lượng không khí,Tiêu chuẩn thải,Khí thải công nghiệp,Các chất hữu cơ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6994:2001 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ − KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP − TIÊU CHUẨN THẢI THEO THẢI LƯỢNG CỦA CÁC

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

95

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6995:2001 về chất lượng không khí - khí thải công nghiệp - tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng đô thị do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6995:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6995:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6995:2001 ,Chất lượng không khí,Khí thải công nghiệp,Tiêu chuẩn thải,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6995:2001 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ − KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP − TIÊU CHUẨN THẢI THEO THẢI LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ TRONG VÙNG ĐÔ

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

96

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6996:2001 về chất lượng không khí - khí thải công nghiệp - tiêu chuẩn thải theo thải lượng của các chất hữu cơ trong vùng nông thôn và miền núi do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6996:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6996:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6996:2001 ,Chất lượng không khí,Khí thải công nghiệp,Tiêu chuẩn thải,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6996:2001 CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ − KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP − TIÊU CHUẨN THẢI THEO THẢI LƯỢNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ TRONG VÙNG

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

97

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6984:2001 về chất lượng nước - tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích bảo vệ thuỷ sinh do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6984:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6984:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Chất lượng nước,TCVN 6984:2001 ,Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp,Mục đích bảo vệ thuỷ sinh ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6984:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC − TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC SÔNG DÙNG CHO MỤC ĐÍCH

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

98

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6980:2001 về chất lượng nước - tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước sông dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6980:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6980:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, TCVN 6980:2001 ,Chất lượng nước,Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp,Mục đích cấp nước sinh hoạt ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6980:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC −TIÊU  CHUẨN NƯỚC THẢI CỤNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC SỤNG DỰNG CHO MỤC

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

99

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6981:2001 về chất lượng nước - tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6981:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6981:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6981:2001 ,Chất lượng nước,Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp,Mục đích cấp nước sinh hoạt ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6981:2001 CHẤT LƯỢNG NƯỚC −TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP THẢI VÀO VỰC NƯỚC HỒ DÙNG CHO MỤC

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

100

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6902:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - đèn chiếu sáng phía trước có chùm sáng không đối xứng và lắp đèn sợi đốt halogen (hs1) của môtô - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6902:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6902:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương tiện giao thông đường bộ,TCVN 6902:2001 ,Đèn chiếu sáng phía trước,Chùm sáng không đối xứng ,Lắp đèn sợi đốt halogen hs1,Yêu cầu và phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6902:2001 PHƯƠNG

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228