Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 70/2001/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 9010 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6942:2001 (CORESTA 31:1991) về Thuốc lá - Xác định dư lượng thuốc diệt chồi Pendimethalin (Accotab, Stomp) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6942:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6942:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Xác định dư lượng thuốc diệt chồi,TCVN 6942:2001 ,Thuốc lá,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6942:2001 THUỐC LÁ – XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC DIỆT CHỒI PENDIMETHALIN (ACCOTAB, STOMP) Tobacco – Determination

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

62

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6943:2001 (CORESTA 32:1991) về Thuốc lá - Xác định dư lượng thuốc diệt chồi Off-Shoot-T (hỗn hợp N-alkanol-t) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6943:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6943:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Xác định dư lượng thuốc diệt chồi Off-Shoot-T,Thuốc lá,TCVN 6943:2001 ,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6943:2001 THUỐC LÁ – XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC DIỆT CHỒI OFF-SHOOT-T (HỖN HỢP N-ALKANOL-T) Tobacco –

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

63

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 261:2001 về bãi chôn lấp chất thải rắn – tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN261:2001,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN261:2001,Bộ Xây dựng,TCXDVN 261:2001,Bãi chôn lấp chất thải rắn,Tiêu chuẩn thiết kế,Bộ Xây dựng,Xây dựng,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 261:2001 BÃI CHÔN LẤP CHẤT THẢI RẮN – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Solid waste landfills – Design standard LỜI NÓI ĐẦU

Ban hành: 26/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

64

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6904:2001 về thang máy điện - Phương pháp thử - Các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6904:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6904:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Yêu cầu an toàn,Thang máy điện,An toàn về cấu tạo và lắp đặt ,Phương pháp thử,TCVN 6904:2001 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6904: 2001 THANG MÁY ĐIỆN- PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁC YÊU CẦU AN TOUN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT Electric

Ban hành: 05/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

65

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 259:2001 về tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN259:2001,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN259:2001,Bộ Xây dựng,TCXDVN 259:2001,Tiêu chuẩn thiết kế,Chiếu sáng nhân tạo đường,Quảng trường đô thị,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 259:2001 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO ĐƯỜNG, ĐƯỜNG PHỐ, QUẢNG TRƯỜNG ĐÔ THỊ Artificial lighting for urban road, street

Ban hành: 13/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

66

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6914:2001 về Tủ hút khí độc do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6914:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6914:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Tủ hút khí độc,TCVN 6914:2001 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6914 – 2001 TỦ HÚT KHÍ ĐỘC Fume cupboards Lời nói đầu TCVN 6914 – 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 210/SC1 “Trang thiết bị y tế” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: 16/10/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

67

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5899:2001 về giấy viết do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

70,0 TCVN1865:2000 6. Độ đục, %, không nhỏ hơn 85,0 TCVN6728:2000 7. Độ nhám Bendtsen 280 400 TCVN3226:2001 8. Độ tro, %, không nhỏ hơn 8,0 TCVN1864:2001

Ban hành: 16/10/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

68

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6886:2001 về Giấy in do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

10 – TCVN 1864 : 2001 10. Độ ẩm, %. 7,0 ± 1,0 TCVN 1867 : 2001 *Chú thích – Sai số cho phép ± 2%. 4. Phương pháp thử 4.1. Lấy mẫu theo TCVN 3649 : 2000 4.2. Điều hòa mẫu theo TCVN 6725 : 2000 4.3. Phương pháp thử: Các phương pháp

Ban hành: 16/10/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

69

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5900:2001 về giấy in báo do Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN5900:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5900:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Giấy in báo,TCVN 5900:2001 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5900:2001 GIẤY IN BÁO - NEWSPRINT 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho giấy được sản xuất riêng cho mục đích in báo. 2. Tiêu chuẩn trích

Ban hành: 16/10/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

70

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5815:2001 về Phân hỗn hợp NPK - Phương pháp thử do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN5815:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5815:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phân hỗn hợp NPK,Phương pháp thử,TCVN5815:2001,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5815 : 2001 PHÂN HỖN HỢP NPK - PHƯƠNG PHÁP THỬ Mixed fertilizer NPK - Methods of test Lời nói đầu TCVN 5815 : 2001 thay thế cho TCVN 5815 :

Ban hành: 24/09/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

71

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6872:2001 (ISO 11117 : 1998) về Chai chứa khí - Mũ bảo vệ van và vỏ bảo vệ van cho các chai chứa khí công nghiệp và y tế - Thiết kế, kết cấu và thử nghiệm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6872:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6872:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Mũ bảo vệ van,Vỏ bảo vệ van ,Chai chứa khí công nghiệp và y tế ,Chai chứa khí,Thiết kế,Kết cấu và thử nghiệm ,TCVN 6872:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6872 : 2001 ISO 11117 : 1998 CHAI CHỨA KHÍ - MŨ BẢO VỆ VAN VÀ VỎ BẢO VỆ

Ban hành: 24/09/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

72

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 254:2001 về Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXDVN254:2001,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN254:2001,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 254: 2001 CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐP PHA TRƯỢT TIÊU CHUẨN THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Monolithic reinforced concrete structures constructed by slipform - Standard for construction and acceptance

Ban hành: 30/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

73

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6821:2001 (ISO 611 : 1994) về phương tiện giao thông đường bộ - phanh ôtô và móc - từ vựng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ba n hành

TCVN6821:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6821:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN6821:2001,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Phương tiện giao thông đường bộ, Xuất khẩu thủy sản vào Kazakhstan ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6821:2001 ISO 611 : 1994 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ -PHANH ÔTÔ VÀ MOÓC - TỪ VỰNG

Ban hành: 27/07/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

74

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6770:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - gương chiếu hậu mô tô và xe máy - yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6770:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6770:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6770:2001,Phương tiện giao thông đường bộ,Gương chiếu hậu mô tô và xe máy ,Yêu cầu và phương pháp thử,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6770: 2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - GƯƠNG CHIẾU HẬU

Ban hành: 27/07/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

75

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6822:2001 (ISO 3583 : 1984) về phương tiện giao thông đường bộ - mối nối thử áp suất cho thiết bị phanh khí nén do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6822:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6822:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6822:2001 ,Phương tiện giao thông đường bộ,Mối nối thử áp suất ,Mối nối thử áp suất cho thiết bị phanh khí nén ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6822:2001 ISO 3583 - 1984 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ  MỐI NỐI THỬ ÁP SUẤT CHO

Ban hành: 27/07/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

76

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6804:2001 (ISO 10277:1995) về quặng nhôm - phương pháp thực nghiệm kiểm tra độ chính xác lấy mẫu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6804:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6804:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6804:2001,Quặng nhôm,Phương pháp thực nghiệm,Kiểm tra độ chính xác lấy mẫu ,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6804:2001 QUẶNG NHÔM – PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM KIỂM TRA ĐỘ CHÍNH XÁC LẤY MẪU

Ban hành: 12/06/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

77

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6806:2001 (ISO 8558:1985) về quặng nhôm - chuẩn bị mẫu thử đã sấy sơ bộ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6806:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6806:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6806:2001,Quặng nhôm,Chuẩn bị mẫu thử đã sấy sơ bộ,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6806:2001 QUẶNG NHÔM - CHUẨN BỊ MẪU THỬ ĐÃ SẤY SƠ BỘ Aluminium ores - Preparation of pre-dried test

Ban hành: 12/06/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

78

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6807:2001 (ISO 8557:1985) về quặng nhôm - xác định độ hút ẩm mẫu phân tích - phương pháp khối lượng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6807:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6807:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6807:2001,Quặng nhôm,Xác định độ hút ẩm mẫu phân tích,Phương pháp khối lượng,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6807:2001 QUẶNG NHÔM - XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT ẨM MẪU PHÂN TÍCH - PHƯƠNG PHÁP KHỐI

Ban hành: 12/06/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

79

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6810:2001 về vật liệu nổ công nghiệp - amoni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ AN-FO do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6810:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6810:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6810:2001,Vật liệu nổ công nghiệp,Amoni nitrat dùng để sản xuất thuốc nổ,Sản xuất thuốc nổ AN-FO,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6810:2001 VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - AMONI NITRAT DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC

Ban hành: 12/06/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

80

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6811:2001 về vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ AN-FO do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6811:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6811:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6811:2001,Vật liệu nổ công nghiệp,Thuốc nổ AN-FO,Bộ khoa học công nghệ và môi trường,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6811 : 2001 VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - THUỐC NỔ AN-FO Industrical explosive - AN-FO mixture 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: 12/06/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.170.169