Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 70/2001/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 9006 tiêu chuẩn

41

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4882:2001 về Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng Coliform - Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN4882:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4882:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Định lượng coliform,Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất,TCVN 4882:2001 ,Vi sinh vật học,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4882 : 2001 VI SINH VẬT HỌC – HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐỊNH LƯỢNG COLIFORM – KỸ THUẬT ĐẾM SỐ CÓ XÁC SUẤT LỚN NHẤT

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

42

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6846:2001 về Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng E.coli giả định - Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6846:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6846:2001,***,Định lượng E.COLI giả định ,Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất,Vi sinh vật học,TCVN 6846:2001 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6846 : 2001 VI SINH VẬT HỌC – HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐỊNH LƯỢNG E.COLI GIẢ ĐỊNH – KỸ THUẬT ĐẾM SỐ CÓ XÁC SUẤT LỚN NHẤT Microbiology

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

43

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6847:2001 về Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng Enterobacteriaceae không qua quá trình phục hồi - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc và kỹ thuật MPN do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6847:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6847:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Định lượng Enterobacteriaceae,Kỹ thuật đếm khuẩn lạc,Kỹ thuật MPN ,Vi sinh vật học,TCVN 6847:2001 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6847 : 2001 VI SINH VẬT HỌC – HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐỊNH LƯỢNG - ENTEROBACTERIACEAE KHÔNG QUA QUÁ

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

44

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6848:2001 về Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng Coliform - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6848:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6848:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Định lượng coliform,Vi sinh vật học,Kỹ thuật đếm khuẩn lạc,TCVN 6848:2001,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6848 : 2001 VI SINH VẬT HỌC – HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐỊNH LƯỢNG COLIFORM – KỸ THUẬT ĐẾM KHUẨN LẠC Microbiology – General

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

45

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6895:2001 về Giấy và cáctông - Xác định độ bền nén - Phép thử khoảng nén ngắn do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6895:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6895:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Phép thử khoảng nén ngắn ,Giấy và cáctông , Xác định độ bền nén,TCVN 6895:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6895 : 2001 GIẤY VÀ CÁC TÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NÉN - PHÉP THỬ KHOẢNG NÉN NGẮN Paper and board - Compressive strength -

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

46

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6897:2001 về Giấy làm lớp sóng - Xác định độ bền nén phẳng sau khi đã tạo sóng trong phòng thí nghiệm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6897:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6897:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Giấy làm lớp sóng ,Xác định độ bền nén phẳng ,TCVN 6897:2001,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6897:2001 GIẤY LÀM LỚP SÓNG – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NÉN PHẲNG SAU KHI ĐÃ TẠO SÓNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Corrugating medium – Determination of the

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

47

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6893:2001 về Giấy có độ hút nước cao - Phương pháp xác định độ hút nước do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6893:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6893:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương pháp xác định độ hút nước,Giấy có độ hút nước cao ,TCVN 6893:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6893 : 2001 GIẤY CÓ ĐỘ HÚT NƯỚC CAO - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC Bibulos paper - Determination of water absorbency

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

48

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6944:2001 (ISO 4876 : 1980) về Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định dư lượng Maleic hidrazit do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6944:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6944:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Thuốc lá,Xác định dư lượng Maleic hidrazit ,Sản phẩm thuốc lá,TCVN 6944:2001,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6944:2001 THUỐC LÁ VÀ SẢN PHẨM THUỐC LÁ – XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG MALEIC HIDRAZIT Tobacco and tobacco

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

49

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6945:2001 (CORESTA 34:1993) về Giấy cuốn điếu thuốc lá - Xác định Xitrat do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6945:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6945:2001,***,Xác định Xitrat ,Giấy cuốn điếu thuốc lá,TCVN 6945:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6945 : 2001 GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ – XÁC ĐỊNH XITRAT Cigarette paper - Determination of citrate 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

50

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6947:2001 (CORESTA 45:1998) về Giấy cuốn điếu thuốc lá - Xác định Phosphat do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

sau: r = độ lặp lại R = độ tái lập xem TCVN 6910 - 2 : 2001 (ISO 5725 - 2 : 1994). PO43 - trung bình (%) (m/m) 1,70 0,68 0,95 r (%) 0,06901 0,04056 0,02703 R (%)

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

51

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6946:2001 (ISO 2965 : 1997) về Các phụ liệu dùng làm giấy cuốn điếu thuốc lá, giấy cuốn đầu lọc và giấy ghép đầu lọc gồm cả vật liệu có vùng thấu khí định hướng - Xác định độ thấu khí do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6946:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6946:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phụ liệu dùng làm giấy cuốn điếu thuốc lá,Phụ liệu dùng làm giấy cuốn đầu lọc ,Phụ liệu dùng làm giấy ghép đầu lọc ,Vật liệu có vùng thấu khí định hướng ,Xác định độ thấu khí ,TCVN 6946:2001,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6946 : 2001 CÁC

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

52

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6948:2001 (CORESTA 33:1998) về Giấy cuốn điếu thuốc lá - Xác định Axetat do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6948:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6948:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Giấy cuốn điếu thuốc lá,Xác định Axetat,TCVN 6948:2001,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6948 : 2001 GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ - XÁC ĐỊNH AXETAT Cigarette paper - Determination of acetate 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

53

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6941:2001 (ISO 4388:1991) về Thuốc lá điếu - Xác định chỉ số lưu giữ phần ngưng tụ khói thuốc của đầu lọc - Phương pháp đo phổ trực tiếp do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6941:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6941:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Xác định chỉ số lưu giữ,Phần ngưng tụ khói thuốc của đầu lọc ,Phương pháp đo phổ trực tiếp ,Thuốc lá điếu,TCVN 6941:2001,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6941:2001 THUỐC LÁ ĐIẾU – XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ LƯU GIỮ PHẦN NGƯNG TỤ KHÓI THUỐC CỦA ĐẦU LỌC

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

54

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6881:2001 về Quần áo bảo vệ – Quần áo chống hoá chất lỏng – Xác định khả năng chống thẩm thấu chất lỏng của vật liệu không thấm khí do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6881:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6881:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Quần áo chống hoá chất lỏng , Xác định khả năng chống thẩm thấu chất lỏng,Vật liệu không thấm khí , TCVN 6881:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6881 : 2001 QUẦN ÁO BẢO VỆ - QUẦN ÁO CHỐNG HÓA CHẤT LỎNG – XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG THẨM

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

55

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6937:2001 về Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Trở lực của điếu thuốc và độ giảm áp của thanh đầu lọc - Các điều kiện chuẩn và phép đo do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6937:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6937:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Trở lực của điếu thuốc ,Độ giảm áp của thanh đầu lọc ,Thuốc lá,Các điều kiện chuẩn và phép đo ,Sản phẩm thuốc lá,TCVN 6937:2001,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6937:2001 THUỐC LÁ VÀ SẢN PHẨM THUỐC LÁ - TRỞ LỰC CỦA ĐIẾU THUỐC VÀ

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

56

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5078:2001 (ISO 3402 : 1999) về Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Môi trường bảo ôn và thử nghiệm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN5078:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5078:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Môi trường bảo ôn và thử nghiệm ,Thuốc lá,Sản phẩm thuốc lá,TCVN 5078:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5078 : 2001 THUỐC LÁ VÀ SẢN PHẨM THUỐC LÁ - MÔI TRƯỜNG BẢO ÔN VÀ THỬ NGHIỆM Tobacco and tobacco products - Atmosphere

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

57

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6878:2001 về Quần áo bảo vệ chống nóng và cháy - Đánh giá đặc tính nhiệt của vật liệu và cụm vật liệu khi tiếp xúc với nguồn nhiệt bức xạ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6878:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6878:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Đánh giá đặc tính nhiệt ,Tiếp xúc với nguồn nhiệt bức xạ , Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa,Quần áo bảo vệ chống nóng và cháy,TCVN 6878:2001,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6878 : 2001 QUẦN ÁO BẢO VỆ CHỐNG NÓNG VÀ CHÁY – ĐÁNH GIÁ ĐẶC TÍNH

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

58

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6879:2001 về Vải – Tính cháy – Xác định tính lan truyền lửa của các mẫu đặt theo phương thẳng đứng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6879:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6879:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Xác định tính lan truyền lửa ,Tính cháy ,TCVN 6879:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6879 : 2001 VẢI – TÍNH CHÁY – XÁC ĐỊNH TÍNH LAN TRUYỀN LỬA CỦA CÁC MẪU ĐẶT THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG Textile fabrics – Burning behaviour –

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

59

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6876:2001 về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa – Xác định độ truyền nhiệt tiếp xúc qua quần áo bảo vệ hoặc vật liệu cấu thành do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6876:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6876:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Xác định độ truyền nhiệt , Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa,TCVN 6876:2001,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6876 : 2001 QUẦN ÁO BẢO VỆ CHỐNG NHIỆT VÀ LỬA – XÁC ĐỊNH ĐỘ TRUYỀN NHIỆT TIẾP XÚC QUA QUẦN ÁO BẢO VỆ HOẶC VẬT LIỆU CẤU THÀNH

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

60

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6919:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - thiết bị phanh của xe cơ giới, moóc, bán moóc - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6919:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6919:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6919:2001 ,Phương tiện giao thông đường bộ,Thiết bị phanh ,Xe cơ giới moóc bán moóc ,Yêu cầu và phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6919:2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.117.38