Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 70/2001/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 9009 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6971:2001 về nước rửa tổng hợp dùng cho nhà bếp Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6971:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6971:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6971:2001 ,Nước rửa tổng hợp dùng cho nhà bếp ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6971:2001 NƯỚC TỔNG HỢP DÙNG CHO NHÀ BẾP Synthetic detergent for kitchen 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

22

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6894:2001 (ISO 2493:1992) về Giấy và cáctông - Xác định độ bền uốn (độ cứng) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6894:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6894:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương pháp xác định độ bền uốn,Giấy và cáctông ,TCVN 6894:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6894 : 2001 GIẤY VÀ CÁCTÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN (ĐỘ CỨNG) Paper and board - Determination of resistance to bending 1. Phạm vi áp

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

23

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1864:2001 (ISO 2144 : 1997) về Giấy, cáctông và bột giấy - Xác định độ tro sau khi nung tại nhiệt độ 900 độ C do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN1864:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1864:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Bột giấy,Xác định độ tro sau khi nung ,Giấy và cáctông ,Giấy và bột giấy ,TCVN 1864:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1864 : 2001 GIẤY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIẤY - XÁC ĐỊNH ĐỘ TRO SAU KHI NUNG TẠI NHIỆT ĐỘ 900OC Paper, board and pulp

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

24

Tiêu chuẩn Việt Nam TCNV 6956:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - thiết bị đo tốc độ và việc lắp đặt trên phương tiện cơ giới - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCNV6956:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCNV6956:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCNV 6956:2001 ,Phương tiện giao thông đường bộ,Thiết bị đo tốc độ ,Việc lắp đặt trên phương tiện cơ giới,Yêu cầu và phương pháp thử,Phê duyệt kiểu,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Giao thông TCNV 6956 : 2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ –

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

25

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4326:2001 (ISO 6496:1999) về thức ăn chăn nuôi - Xác định độ ẩm và hàm lượng chất bay hơi khác do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN4326:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4326:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Thức ăn chăn nuôi,Xác định độ ẩm,Xác định hàm lượng chất bay hơi, TCVN 4326:2001 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4326:2001 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM VÀ HÀM LƯỢNG CHẤT BAY HƠI KHÁC Animal feeding stuffs - Determination

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

26

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1525:2001 về Thức ăn chăn nuôi – Xác định hàm lượng phospho – Phương pháp quang phổ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN1525:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1525:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương pháp quang phổ,Xác định hàm lượng phospho ,Thức ăn chăn nuôi ,TCVN 1525:2001 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1525 : 2001 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG PHOSPHO - PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ Animal feeding stuffs -

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

27

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6978:2001 về phương tiện giao thông đường bộ - lắp đặt đèn chiếu sáng và đèn tín hiệu trên phương tiện cơ giới và moóc - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ba n hành

TCVN6978:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6978:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương tiện giao thông đường bộ,TCVN 6978:2001,Lắp đặt đèn chiếu sáng,Lắp đặt đèn tín hiệu ,Phê duyệt kiểu,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6978:2001 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ – LẮP ĐẶT ĐÈN CHIẾU SÁNG VÀ ĐÈN TÍN HIỆU TRÊN PHƯƠNG TIỆN

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

28

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4884:2001 (ISO 4883 : 1991) về Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về định lượng vi sinh vật - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN4884:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4884:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Định lượng vi sinh vật,Vi sinh vật học,Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oc,TCVN 4884:2001 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4884 : 2001 VI SINH VẬT HỌC – HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ ĐỊNH LƯỢNG VI SINH VẬT – KỸ THUẬT ĐẾM KHUẨN LẠC Ở 300C

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

29

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6949:2001 (CORESTA 30:1991) về Thuốc lá - Xác định dư lượng thuốc diệt chồi Flumetralin (Prime plus, CGA-41065) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6949:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6949:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Xác định dư lượng thuốc diệt chồi Flumetralin ,Thuốc lá,TCVN 6949:2001 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6949 : 2001 THUỐC LÁ - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC DIỆT CHỒI FLUMETRALIN (PRIME PLUS, CGA-41065) Tobacco - Determination of residues

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

30

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6938:2001 (CORESTA 43:1997) về Thuốc lá sợi - Lấy mẫu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6938:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6938:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Lấy mẫu,Thuốc lá sợi ,TCVN 6938:2001,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6938: 2001 THUỐC LÁ SỢI - LẤY MẪU Fine - cut tobacco - Sampling Lời giới thiệu Kinh nghiệm sản xuất thuốc lá điếu cho thấy cần đến hai quy

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

31

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6875:2001 (ISO 11612 : 1998) về Quần áo bảo vệ chống nhiệt và lửa - Phương pháp thử và yêu cầu tính năng của quần áo chống nhiệt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

của các đĩa, nhưng phủ kín đĩa ở các đầu mút. Chỉ có các phần giữa của mẫu được dùng cho các phép thử tiếp. Có thể lấy hai mẫu kích thước (280 mm x 70 mm) từ mẫu đã chịu uốn để thử tiếp theo TCVN 6878 : 2001 (ISO 6942). A.3. Thiết bị thử (xem hình A.1) Thiết bị thử bao gồm hai đĩa có đường kính 90 mm ± 1 mm và chiều dầy 12 mm ± 0,5 mm.

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

32

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5076:2001 (ISO 2817 :1999) về Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Xác định dư lượng silic dioxit không tan trong axit clohidric do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN5076:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5076:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Thuốc lá,Dư lượng silic dioxit không tan ,Sản phẩm thuốc lá,TCVN 5076:2001,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5076 : 2001; TCVN 5078 : 2001; TCVN 6935 : 2001; TCVN 6936/1 : 2001; TCVN 6936/2 : 2001; TCVN 6937 : 2001; TCVN 6938 : 2001; TCVN 6941 :

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

33

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 1644:2001 về Thức ăn chăn nuôi - Bột cá - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN1644:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1644:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Yêu cầu kỹ thuật,Thức ăn chăn nuôi ,Bột cá,TCVN 1644:2001 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1644 : 2001 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - BỘT CÁ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Animal feeding stuffs - Fish meal - Specifications 1 Phạm vi áp dụng Tiêu

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

34

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6898:2001 về giấy - xác định độ bền bề mặt - phương pháp nến do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6898:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6898:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6898:2001 ,Giấy xác định độ bền bề mặt,Phương pháp nến ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6898:2001 GIẤY – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN BỀ MẶT – PHƯƠNG PHÁP NẾN Paper– Determination of surface strength – Wax pick method

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

35

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6979:2001 về mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông trên mô tô và xe máy do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6979:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6979:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6979:2001 ,Mũ bảo hiểm cho trẻ em,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6979:2001 MŨ BẢO HIỂM CHO TRẺ EM KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN MÔ TÔ VÀ XE MÁY Protective helmets for children travelling on motorcycles and mopeds HÀ NỘI - 2001

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

36

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6957:2001 về Phương tiện giao thông đường bộ - Cơ cấu điều khiển hoạt động của mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu trong phê duyệt kiểu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6957:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6957:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Cơ cấu điều khiển hoạt động ,Phương tiện giao thông đường bộ,Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ,Mô tô ,Mô tô xe máy ,Mô tô xe máy hai bánh,Yêu cầu trong phê duyệt kiểu,TCVN 6957:2001 ,Giao thông TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6957 : 2001

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

37

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6899:2001 về Giấy - Xác định độ thấm mực in - Phép thử thấm dầu thầu dầu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6899:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6899:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Phép thử thấm dầu thầu dầu ,Xác định độ thấm mực in ,Giấy,TCVN 6899:2001,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6899:2001 GIẤY – XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM MỰC IN – PHÉP THỬ THẤM DẦU THẦU DẦU Paper – Determination of printing ink permeation – Castor

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

38

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6880:2001 (ISO 8194:1987) về Bảo vệ chống phóng xạ - Quần áo bảo vệ chống nhiễm xạ - Thiết kế, lựa chọn, thử nghiệm và sử dụng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6880:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6880:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Bảo vệ chống phóng xạ , Thiết kế lựa chọn thử nghiệm và sử dụng,TCVN 6880:2001 ,Quần áo bảo vệ chống nhiễm xạ ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6880 : 2001 BẢO VỆ CHỐNG PHÓNG XẠ - QUẦN ÁO BẢO VỆ CHỐNG NHIỄM XẠ - THIẾT KẾ, LỰA CHỌN, THỬ

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

39

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6896:2001 về cáctông - xác định độ bền nén vòng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6896:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6896:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6896:2001 ,Cáctông xác định độ bền nén vòng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6896:2001 CÁCTÔNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NÉN VÒNG Board – Determination of ring crush 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

40

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4829:2001 về Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về phương pháp phát hiện Salmonella do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN4829:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4829:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương pháp phát hiện Salmonella ,Vi sinh vật học,TCVN 4829:2001 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4829 : 2001 VI SINH VẬT HỌC – HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN SALMONELLA Microbiology - General guidance on methods

Ban hành: 28/12/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109