Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 70/2001/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 9009 tiêu chuẩn

181

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6863:2001 (ISO 11508 : 1998) về chất lượng đất - xác định khối lượng theo thể tích của hạt do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6863:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6863:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6863:2001 ,Chất lượng đất,Khối lượng theo thể tích của hạt ,Xác định khối lượng,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6863 : 2001 ISO 11508 : 1998 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

182

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6862:2001 (ISO 11277 : 1998) về chất lượng đất - xác định sự phân bố cấp hạt trong đất khoáng - phương pháp rây và sa lắng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6862:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6862:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Chất lượng đất,TCVN 6862:2001 ,Sự phân bố cấp hạt trong đất khoáng,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Phương pháp rây và sa lắng,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6862: 2001 ISO 11277 : 1998 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH SỰ

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

183

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6861:2001 (ISO 11276 : 1995) về chất lượng đất - xác định áp suất nước trong lỗ hổng của đất - phương pháp dùng căng kế (tensiometer) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6861:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6861:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Chất lượng đất,TCVN 6861:2001 ,Áp suất nước trong lỗ hổng của đất ,Phương pháp dùng căng kế,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6861: 2001 ISO 11276 : 1995 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH ÁP

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

184

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6858:2001 (ISO 11266 : 1994) về chất lượng đất - hướng dẫn thử trong phòng thí nghiệm đối với quá trình phân hủy sinh học của các chất hữu cơ trong đất ở điều kiện hiếu khí do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6858:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6858:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6858:2001 ,Chất lượng đất,Hướng dẫn thử trong phòng thí nghiệm,Quá trình phân hủy sinh học,Các chất hữu cơ trong đất,Điều kiện hiếu khí ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6858 : 2001 ISO

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

185

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6857:2001 (ISO 11259 : 1998) về chất lượng đất - phương pháp đơn giản để mô tả đất do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6857:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6857:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Chất lượng đất,TCVN 6857:2001 ,Phương pháp đơn giản,Mô tả đất,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6857 : 2001 ISO 11259 : 1998 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP ĐƠN GIẢN ĐỂ MÔ TẢ ĐẤT Soil

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

186

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6845:2001 (ISO GUIDE 64 : 1997) về hướng dẫn việc đề cập khía cạnh môi trường trong tiêu chuẩn sản phẩm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6845:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6845:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6845:2001,Hướng dẫn ,Đề cập khía cạnh môi trường ,Trong tiêu chuẩn sản phẩm ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6845 : 2001 ISO GUIDE 64 : 1997 HƯỚNG DẪN VIỆC ĐỀ CẬP KHÍA CẠNH MÔI

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

187

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6828:2001 (ISO 10707 : 1994) về chất lượng nước - đánh giá sự phân huỷ sinh học hiếu khí "hoàn toàn" các hợp chất hữu cơ trong môi trường nước - phương pháp phân tích nhu cầu oxy sinh hoá (thử bình kín) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6828:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6828:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6828:2001 ,Chất lượng nước,Đánh giá sự phân huỷ sinh học ,Hiếu khí hoàn toàn,Các hợp chất hữu cơ ,Trong môi trường nước,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Phân tích nhu cầu oxy sinh hoá ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6828 :

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

188

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6929:2001 (ISO 9116:1992) về cà phê nhân - hướng dẫn phương pháp mô tả các quy định do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6929:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6929:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Cà phê nhân,TCVN 6929:2001,Hướng dẫn phương pháp mô tả ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6929:2001 ISO 9116:1992 CÀ PHÊ NHÂN - HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP MÔ TẢ CÁC QUY ĐỊNH Green coffee - Guidance on methods of specification

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

189

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6817-2001 (ISO 5721: 1989) về Máy kéo dùng trong nông nghiệp - Tầm quan sát của người lái

TCVN6817-2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6817-2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 6817-2001,Máy kéo dùng trong nông nghiệp,Tầm quan sát của người lái,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6817-2001 (ISO 5721: 1989) MÁY KÉO DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP - TẦM QUAN SÁT CỦA NGƯỜI LÁI Tractors for agriculture

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

190

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6841:2001 (ISO 11813:1998) về sữa và sản phẩm sữa – xác định hàm lượng kẽm - phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6841:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6841:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Sữa và sản phẩm sữa ,Xác định hàm lượng kẽm,Phương pháp xác định hàm lượng kẽm,Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ,TCVN 6841:2001,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6841:2001 ISO 11813:1998 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

191

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6843:2001 (ISO 6092:1980) về sữa bột - xác định độ axit chuẩn độ (phương pháp thông thường) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6843:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6843:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Sữa bột,Xác định độ axit chuẩn độ,Phương pháp xác định độ axit chuẩn độ ,TCVN 6843:2001,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6843:2001 ISO 6092:1980 SỮA BỘT - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT CHUẨN ĐỘ (PHƯƠNG PHÁP THÔNG THƯỜNG) Dried milk -

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

192

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6840:2001 (ISO 3594 : 1976) về chất béo sữa - phát hiện chất béo thực vật bằng phân tích sterol trên sắc ký khí (phương pháp chuẩn) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6840:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6840:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phát hiện chất béo thực vật,Chất béo sữa,Phân tích sterol trên sắc ký khí ,TCVN 6840:2001,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6840 : 2001 ISO 3594 : 1976 CHẤT BÉO SỮA – PHÁT HIỆN CHẤT BÉO THỰC VẬT BẰNG PHÂN TÍCH STEROL TRÊN SẮC

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

193

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6839:2001 (ISO 8151 : 1987) về sữa bột - xác định hàm lượng nitrat - phương pháp khử cadimi và đo phổ (phương pháp sàng lọc) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6839:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6839:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Xác định hàm lượng nitrat ,Sữa bột,Phương pháp khử cadimi và đo phổ ,TCVN 6839:2001 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6839 : 2001 ISO 8151 : 1987 SỮA BỘT – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITRAT – PHƯƠNG PHÁP KHỬ CADIMI VÀ ĐO PHỔ (PHƯƠNG

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

194

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6838:2001 (ISO 12081 : 1998) về sữa - xác định hàm lượng canxi - phương pháp chuẩn độ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6838:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6838:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Sữa,Xác định hàm lượng canxi ,Phương pháp chuẩn độ,TCVN 6838:2001,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6838 : 2001 ISO 12081 : 1998 SỮA – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CANXI – PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ Milk – Determination of calcium

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

195

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6833:2001 (ISO 7208:1999) về sữa gầy, whey và buttermilk - xác định hàm lượng chất béo - phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6833:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6833:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Phương pháp khối lượng,Xác định hàm lượng chất béo,Sữa xác định hàm lượng chất béo,Phương pháp xác định hàm lượng chất béo ,Sữa,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6833:2001 ISO 7208:1999 SỮA GẦY, WHEY VÀ BUTTERMILK - XÁC ĐỊNH HÀM

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

196

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6329:2001 (ICUMSA GS2 - 33 : 1994) về đường trắng - xác định Sulphit bằng phương pháp so màu Rosanilin - phương pháp chính thức do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6329:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6329:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Đường trắng ,TCVN 6329:2001,Xác định sulphit,Phương pháp so màu Rosanilin ,Phương pháp chính thức,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6329:2001 ĐƯỜNG TRẮNG - XÁC ĐỊNH SULPHIT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

197

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5720:2001 về bột giặt tổng hợp gia dụng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN5720:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5720:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 5720:2001 ,Bột giặt tổng hợp gia dụng ,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ,Hóa chất TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5720 : 2001 BỘT GIẶT TỔNG HỢP GIA DỤNG Powder synthetic detergent for home laundering Lời nói đầu TCVN 5720 :

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

198

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6928:2001 (ISO 6673 - 1983) về cà phê nhân - xác định sự hao hụt khối lượng ở 105oC do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN6928:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6928:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Cà phê nhân,TCVN 6928:2001,Xác định hao hụt khối lượng ở 105oC ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6928 : 2001 ISO 6673 - 1983 CÀ PHÊ NHÂN - XÁC ĐỊNH SỰ HAO HỤT KHỐI LƯỢNG Ở 105oC Green coffee - Determination of loss

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

199

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6333:2001 về đường trắng - phương pháp xác định độ màu - phương pháp chính thức do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6333:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6333:2001,***,TCVN 6333:2001,Phương pháp xác định độ màu,Đường trắng ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6333 : 2001 ĐƯỜNG TRẮNG – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU – PHƯƠNG PHÁP CHÍNH THỨC White sugar – Method of the determination of colour - Official Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

200

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4334:2001 (ISO 3509 - 1989) về cà phê và các sản phẩm của cà phê - thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN4334:2001,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4334:2001,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,TCVN 4334:2001 ,Cà phê,Sản phẩm của cà phê ,Thuật ngữ và định nghĩa,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4334 : 2001 ISO 3509 - 1989 CÀ PHÊ VÀ CÁC SẢN PHẦM CỦA CÀ PHÊ – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Coffee and its products -

Ban hành: Năm 2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155