Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 7/2013- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 208746 văn bản

1

Kế hoạch 57/KH-UBND năm 2013 về giải quyết khiếu nại đã thụ lý trước 31/7/2013, thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định

KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC KHIẾU NẠI ĐÃ THỤ LÝ TỪ TRƯỚC NGÀY 31/7/2013, THUỘC THẨM QUYỀN UBND TỈNH Thực hiện Luật Khiếu nại; để tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đã được thụ lý từ trước ngày 01/7/2013, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và chính sách pháp luật; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch

Ban hành: 27/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2013

2

Quyết định 2598/QĐ-UBND năm 2013 Bãi bỏ văn bản do Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành từ tháng 10/1991 đến ngày 01/7/2013 liên quan đến các cam kết của Việt Nam với Asean

QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ VĂN BẢN DO UBND TỈNH LÀO CAI BAN HÀNH TỪ THÁNG 10/1991 ĐẾN NGÀY 01/7/2013 LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CAM KẾT CỦA VIỆT NAM VỚI ASEAN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Ban hành: 02/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

3

Báo cáo 196/BC-BTP năm 2013 về tình hình ban hành văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh từ ngày 01/7/2013 đến ngày 25/8/2013 do Bộ Tư pháp ban hành

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH TỪ NGÀY 01/7/2013 ĐẾN NGÀY 25/8/2013 Kính gửi: - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các thành viên Chính phủ, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết

Ban hành: 26/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

4

Quyết định 787/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp tại Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 và Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 do Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ ban hành

tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp tại Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 và Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT;

Ban hành: 20/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

5

Báo cáo 344/BC-CP năm 2013 tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được ban hành từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến hết tháng 7/2013 do Chính phủ ban hành

PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT, PHÁP LỆNH CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐƯỢC BAN HÀNH TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIII ĐẾN HẾT THÁNG 7/2013 Kính gửi: Ủy ban thường vụ Quốc hội Ngày 15/7/2013, Ủy ban thường vụ Quốc hội có Công văn số 468/UBTVQH13-PL đề nghị Chính phủ chuẩn bị Báo cáo

Ban hành: 12/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2013

6

Chỉ thị 7/CT-UBND về đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

7/CT-UBND,Chỉ thị 7 2021,Tỉnh Phú Thọ,Đẩy nhanh thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công Phú Thọ,Tiến độ thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Phú Thọ,Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công Phú Thọ,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

7

Văn bản hợp nhất 7/VBHN-BYT năm 2021 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý mỹ phẩm do Bộ Y tế ban hành

7/VBHN-BYT,Văn bản hợp nhất 7 2021,Bộ Y tế,Thông tư quản lý mỹ phẩm,Hợp nhất Thông tư quản lý mỹ phẩm,Văn bản hợp nhất quản lý mỹ phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7

Ban hành: 16/03/2021

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2021

8

Kế hoạch 7/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 do tỉnh Nam Định ban hành

7/KH-UBND,Tỉnh Nam Định,Phòng chống tham nhũng tỉnh Nam Định,Công tác phòng chống tham nhũng,Phòng chống tham nhũng năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2021

9

Kế hoạch 7/KH-UBND năm 2021 về ứng phó thảm họa vỡ đê, đập hồ, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số: 7/KH-UBND Bến Tre, ngày 04 tháng 01 năm 2021 KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ THẢM HỌA VỠ ĐÊ, ĐẬP HỒ, THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Luật thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

10

Chỉ thị 7/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng đồng, sắt, apatit trên địa bàn tỉnh Lào Cai

7/CT-UBND,Chỉ thị 7 2020,Tỉnh Lào Cai,Khai thác sử dụng quặng đồng sắt apatit Lào Cai,Công tác thăm dò khai thác sử dụng quặng đồng sắt,Quản lý thăm dò khai thác apatit Lào Cai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 13/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

11

Chỉ thị 7/CT-UBND năm 2020 về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

7/CT-UBND,Chỉ thị 7 2020,Tỉnh Bắc Giang,Tăng cường quản lý người lao động nước ngoài làm việc,Chấn chỉnh quản lý người lao động nước ngoài làm việc,Quản lý người lao động nước ngoài làm việc tỉnh Bắc Giang,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2020

12

Chỉ thị 7/CT-UBND năm 2020 về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Hải Dương

7/CT-UBND,Chỉ thị 7 2020,Tỉnh Hải Dương,Giải pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm,Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm 2020,Phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm Hải Dương,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

13

Quyết định 7/2021/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương để làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

7/2021/QD-UBND,Quyết định 7 2021,Tỉnh Phú Thọ,Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm,Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương Phú Thọ 2021,Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong đơn giá dịch vụ,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------

Ban hành: 12/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

14

Quyết định 7/2021/QĐ-UBND bãi bỏ một phần Quy định phân cấp và trách nhiệm quản lý di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh; công trình tín ngưỡng, tôn giáo có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang kèm theo Quyết định 32/2018/QĐ-UBND

7/2021/QD-UBND,Quyết định 7 2021,Tỉnh Bắc Giang,Bãi bỏ một phần Quy định quản lý di tích Bắc Giang,Bãi bỏ một phần quản lý công trình tín ngưỡng Bắc Giang,Bỏ một phần Quyết định 32/2018/QĐ-UBND Bắc Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2021

15

Quyết định 7/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

7/2021/QD-UBND,Quyết định 7 2021,Tỉnh Nam Định,Quyền hạn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định,Nhiệm vụ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định,Chức năng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2021

16

Thông tư 7/2020/TT-BNV quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam do Bộ Nội vụ ban hành

7/2020/TT-BNV,Thông tư 7 2020,Bộ Nội vụ,Chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam,Quy định chế độ báo cáo thống kê về thanh niên,Thu thập chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam,Văn hóa - Xã hội BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

17

Thông tư 7/2020/TT-BYT hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế do Bộ Y tế ban hành

7/2020/TT-BYT,Thông tư 7 2020,Bộ Y tế,Hướng dẫn định mức sử dụng xe ô tô,Hướng dẫn tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô,Định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế,Tài chính nhà nước BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2020

18

Quyết định 7/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về nội dung quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Phú Thọ kèm theo Quyết định 03/2016/QĐ-UBND

7/2020/QD-UBND,Quyết định 7 2020,Tỉnh Phú Thọ,Sửa đổi Quyết định 03/2016/QĐ-UBND tỉnh Phú Thọ,Sửa đổi Quy định nội dung quản lý nhà nước về giá,Sửa đổi Quy định quản lý nhà nước về giá Phú Thọ,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

19

Quyết định 7/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 265/2014/QĐ-UBND Quy định về quản lý, khai thác, vận chuyển đất đắp nền công trình xây dựng do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

7/2020/QD-UBND,Quyết định 7 2020,Tỉnh Bắc Giang,Bãi bỏ Quyết định 265/2014/QĐ-UBND Bắc Giang,Khai thác đất đắp nền công trình xây dựng Bắc Giang,Bãi bỏ khai thác đất đắp nền công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

20

Quyết định 7/2020/QĐ-UBND quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Hợp tác xã nước sạch và môi trường Sông Đào sản xuất do tỉnh Nam Định ban hành

7/2020/QD-UBND,Quyết định 7 2020,Tỉnh Nam Định,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7/2020/QĐ-UBND Nam Định, ngày 08 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250