Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 6990/CT-QLĐ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 77005 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông báo 6990/TB-TCHQ năm 2017 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

6990/TB-TCHQ,Thông báo 6990 2017,Tổng cục Hải quan,Đề nghị xác định trước mã số ,Xác định trước mã số ,Thông báo xác định trước mã số,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

2

Quyết định 265/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 156 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 109.1 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

265/QD-QLD,Quyết định 265 2022,Cục Quản lý dược,156 thuốc nước ngoài được gia hạn đăng ký lưu hành,Thuốc nước ngoài được gia hạn đăng ký lưu hành,Danh mục thuốc gia hạn giấy đăng ký lưu hành,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

3

Quyết định 264/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 11 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 108.2 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

264/QD-QLD,Quyết định 264 2022,Cục Quản lý dược,11 thuốc nước ngoài được cấp đăng ký lưu hành,Thuốc được gia hạn đăng ký lưu hành Đợt 108 2,Thuốc nước ngoài được gia hạn đăng ký lưu hành,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2022

4

Quyết định 232/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 133 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 108.1 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

232/QD-QLD,Quyết định 232 2022,Cục Quản lý dược,Thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành,133 thuốc nước ngoài được cấp đăng ký lưu hành,Danh mục thuốc nước ngoài gia hạn đăng ký lưu hành,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2022

5

Quyết định 227/QĐ-QLD năm 2022 về Danh mục 29 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 174 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

227/QD-QLD,Quyết định 227 2022,Cục Quản lý dược,Thuốc trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành,29 thuốc trong nước được cấp đăng ký lưu hành,Thuốc sản xuất được cấp đăng ký lưu hành đợt 174,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

6

Quyết định 222/QĐ-QLD năm 2022 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 21 thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

222/QD-QLD,Quyết định 222 2022,Cục Quản lý dược,Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành 21 thuốc,Thu hồi đối với 21 thuốc được cấp lưu hành,Thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2022

7

Quyết định 201/QĐ-QLD năm 2022 về Danh mục 149 thuốc sản xuất trong nước được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 174.1 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

201/QD-QLD,Quyết định 201 2022,Cục Quản lý dược,Danh mục thuốc trong nước gia hạn đăng ký lưu hành,Thuốc sản xuất trong nước gia hạn đăng ký lưu hành,Danh mục thuốc gia hạn đăng ký lưu hành đợt 174 1,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

8

Quyết định 202/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 53 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 174.1 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

202/QD-QLD,Quyết định 202 2022,Cục Quản lý dược,Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành,53 thuốc trong nước được cấp đăng ký lưu hành,Thuốc sản xuất trong nước được cấp lưu hành,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

9

Quyết định 185/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 102 thuốc nước ngoài được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107 bổ sung do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

185/QD-QLD,Quyết định 185 2022,Cục Quản lý dược,Thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành,Thuốc nước ngoài được gia hạn đăng ký lưu hành,Danh mục thuốc gia hạn giấy đăng ký lưu hành,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2022

10

Quyết định 186/QĐ-QLD năm 2022 về thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

186/QD-QLD,Quyết định 186 2022,Cục Quản lý dược,Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc,Thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường,Thu hồi thuốc chứa hoạt chất rosuvastatin 40 mg,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2022

11

Quyết định 108/QĐ-QLD năm 2022 sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

108/QD-QLD,Quyết định 108 2022,Cục Quản lý dược,Sửa đổi thông tin thuốc được đăng ký lưu hành,Sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy lưu hành,Sửa đổi thông tin thuốc được cấp lưu hành Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 03/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2022

12

Quyết định 86/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 28 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 107 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

86/QD-QLD,Quyết định 86 2022,Cục Quản lý dược,28 thuốc nước ngoài được gia hạn giấy đăng ký lưu hành,Thuốc nước ngoài được gia hạn lưu hành tại Việt Nam,Thuốc nước ngoài được gia hạn lưu hành Đợt 107,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2022

13

Quyết định 85/QĐ-QLD năm 2022 công bố Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 28 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

85/QD-QLD,Quyết định 85 2022,Cục Quản lý dược,Danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học,Thuốc có chứng minh tương đương sinh học Đợt 28,Công bố thuốc có chứng minh tương đương sinh học,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2022

14

Quyết định 69/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 174 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

69/QD-QLD,Quyết định 69 2022,Cục Quản lý dược,Thuốc sản xuất trong nước được đăng ký lưu hành Đợt 174,Danh mục thuốc sản xuất trong nước được đăng ký lưu hành,Danh mục thuốc được đăng ký lưu hành tại Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2022

15

Quyết định 64/QĐ-QLD năm 2022 sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

64/QD-QLD,Quyết định 64 2022,Cục Quản lý dược,Thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam,Sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành,Sửa đổi các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2022

16

Quyết định 37/QĐ-QLD năm 2022 về Danh mục 03 sinh phẩm được cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 43 bổ sung (lần 01) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

37/QD-QLD,Quyết định 37 2022,Cục Quản lý dược,Danh mục sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành,Sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam,Sinh phẩm được gia hạn giấy đăng ký lưu hành Đợt 43,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 25/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

17

Quyết định 02/QĐ-QLD năm 2022 về danh mục 34 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 173 do Cục Quản lý Dược ban hành

02/QD-QLD,Quyết định 02 2022,Cục Quản lý dược,Danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành Việt Nam,Danh mục thuốc được cấp phép lưu hành Việt Nam,Danh mục thuốc được cấp phép lưu hành đợt 173,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 05/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2022

18

Quyết định 769/QĐ-QLD năm 2021 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

769/QD-QLD,Quyết định 769 2021,Cục Quản lý dược,Quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 2015,Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001 2015,Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2022

19

Quyết định 737/QĐ-QLD năm 2021 sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo các Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành của Cục Quản lý Dược

737/QD-QLD,Quyết định 737 2021,Cục Quản lý dược,Sửa đổi thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành,Sửa đổi Quyết định cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc,Thông tin thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2021

20

Quyết định 717/QĐ-QLD năm 2021 về Danh mục 02 vắc xin, sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 43 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

717/QD-QLD,Quyết định 717 2021,Cục Quản lý dược,Danh mục vắc xin được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam,Danh mục sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành,Sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39