Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 695/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1814 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 176.170 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 31.932 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1047:2004 (ISO 695: 1991) về Thuỷ tinh - Độ bền ăn mòn đối với hỗn hợp dung dịch kiềm sôi - Phương pháp thử và phân cấp

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1047: 2004 ISO 695: 1991 THỦY TINH - ĐỘ BỀN ĂN MÒN ĐỐI VỚI HỖN HỢP DUNG DỊCH KIỀM SÔI - PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ PHÂN CẤP Glass - Resistance to attack by a boiling aqueous solution of mixed alkali - Method of test and classification Lời nói đầu TCVN 1047: 2004 thay thế TCVN 1047:

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4894:1989 (ST SEV 2039-79) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Danh mục chỉ tiêu chất lượng do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 695/QĐ ngày 25 tháng 12 năm 1989 VẬT LIỆU DỆT - XƠ BÔNG DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG Textile materials cotton fibres List of quality characteristics 1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho xơ bông và qui định danh mục, ký hiệu

Ban hành: 25/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11559:2016 (ISO 3585:1998) về Thủy tinh borosilicat 3-3 - Các tính chất

sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 1046:2004 (ISO 719:1985), Thủy tinh - Độ bền nước của hạt thủy tinh ở 98oC - Phương pháp thử và phân cấp. TCVN 1047:2004 (ISO 695:1991), Thủy tinh - Độ bền ăn mòn đối với hỗn hợp dung dịch kiềm sôi - Phương pháp thử và phân cấp TCVN 1048:2007 (ISO 1776:1985), Thủy tinh - Độ bền ăn mòn bởi axit

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 53:2017/BTTTT về Thiết bị vi ba số điểm - Điểm

kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30-30 000) MHz. Thông tư số 34/2016/TT- BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về Quy hoạch phân kênh tần số vô tuyến điện cho nghiệp vụ Cố định băng tần 57-66 GHz. Quyết định số 860/2002/-TCBĐ ngày 17 tháng 10 năm 2003 của Tổng cục

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2017

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10333-3:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 3: Nắp và song chắc rác

thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường” của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BUSADCO) được Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận và cho phép áp dụng rộng rãi trên toàn quốc (theo Quyết định số 885/-BXD ngày 30/09/2011) và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích số 827 cho

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4893:1989 (ST SEV 4824-84) về Vật liệu dệt - Nguyên tắc ký hiệu thành phần nguyên liệu do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Nhà nước Quyết định ban hành số 695/QĐ ngày 25 tháng 12 năm 1989 VẬT LIỆU DỆT NGUYÊN TẮC KÝ HIỆU THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU Textiles Abbreviations of material components 1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho vải dệt, các sản phẩm may, dệt kim, thảm, sản phẩm xa bện và chỉ. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho vật liệu và

Ban hành: 25/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: 26/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

10

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-144:1995 về ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế đề nghị và được Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành theo Quyết định số 1035/-KHCN ngày 01 tháng 8 năm 1995. TCN 68 - 144: 1995 được ban hành đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/1995). TCN 68 - 144: 1995 ỐNG NHỰA DÙNG CHO TUYẾN CÁP NGẦM YÊU

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9560:2013 (ISO 4142 : 2002) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Ống nghiệm

bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 1046 (ISO 719), Thủy tinh - Độ bền nước của hạt thủy tinh ở 98 oC - Phương pháp thử và phân loại. TCVN 1047 (ISO 695), Thủy tinh - Độ bền ăn mòn đối với dung dịch kiềm sôi - Phương pháp thử và phân cấp. TCVN 1048:2007 (ISO 1776:1985), Thủy tinh - Độ bền ăn mòn bởi axit

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2010/BTTTT về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN 17:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-246:2006 “Thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự - Yêu cầu về phổ tần và tương thích điện từ” ban hành theo Quyết định số 27/2006/-BBCVT ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). Các

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4890:1989 về gia vị - xác định độ mịn bằng phương pháp sàng tay do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

nghị ban hành và trình duyệt: Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước. Quyết định ban hành số 695/QĐ ngày 25 tháng 12 năm 1989 TCVN 4890-89 GIA VỊ XÁC ĐỊNH ĐỘ MỊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SÀNG TAY

Ban hành: 25/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-121:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống dưa hấu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004 và Quyết định số 95/2007/-BNN ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 5.1. Cục Trồng trọt hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Quy chuẩn này. Căn cứ vào yêu cầu quản lý khảo nghiệm DUS giống dưa hấu,

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6613-1:2000 (IEC 332-1 : 1993) về Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Phần 1: Thử nghiệm dây đơn hoặc cáp đơn cách điện ở trạng thái thẳng đứng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

thúc (xem IEC 332-2). 2. Tiêu chuẩn trích dẫn IEC 695-2-4/1 : 1991 Thử nghiệm sự nguy hiểm cháy - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm. Mục 4, tờ 1: Ngọn lửa thử nghiệm trộn trước công suất danh nghĩa 1 kW và hướng dẫn. 3. Mẫu Mẫu thử nghiệm phải là đoạn dây hoặc cáp hoàn chỉnh dài (600 ± 25) mm. 4. Ổn định Trước khi

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10593:2014 (ISO 14126:1999) về Composite chất dẻo gia cường sợi - Xác định các tính chất nén trong mặt phẳng

táp, sự tác dụng tải trọng kết hợp giữa tải trọng đối đỉnh và tải trọng trượt qua táp. Sơ đồ của cơ cấu thử nén đối với tải trọng đối đỉnh được nêu trong Hình 3. CHÚ THÍCH 1 Một số cơ cấu theo phương pháp 2 hay sử dụng được nêu trong Phụ lục C, ví dụ ISO 8515 và ASTM D 695 (phiên bản sửa đổi trong prEN 2850). Cơ cấu trong D 695 có mức độ đỡ

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.179.52