Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 695/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1850 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1047:2004 (ISO 695: 1991) về Thuỷ tinh - Độ bền ăn mòn đối với hỗn hợp dung dịch kiềm sôi - Phương pháp thử và phân cấp

TCVN1047:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1047:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1047: 2004 ISO 695: 1991 THỦY TINH - ĐỘ BỀN ĂN MÒN ĐỐI VỚI HỖN HỢP DUNG DỊCH KIỀM SÔI - PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ PHÂN CẤP Glass - Resistance to attack by a boiling aqueous solution of mixed alkali - Method

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2014

2

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4894:1989 (ST SEV 2039-79) về Vật liệu dệt - Xơ bông - Danh mục chỉ tiêu chất lượng do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

characteristics Cơ quan biên soạn: Trung tâm Tiêu chuẩn - Chất lượng Cơ quan trình duyệt và đề nghị ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học Nhà nước Quyết định ban hành số 695/QĐ ngày 25 tháng 12 năm 1989 VẬT LIỆU DỆT - XƠ BÔNG DANH MỤC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

Ban hành: 25/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11559:2016 (ISO 3585:1998) về Thủy tinh borosilicat 3-3 - Các tính chất

không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 1046:2004 (ISO 719:1985), Thủy tinh - Độ bền nước của hạt thủy tinh ở 98oC - Phương pháp thử và phân cấp. TCVN 1047:2004 (ISO 695:1991), Thủy tinh - Độ bền ăn mòn đối với hỗn hợp dung dịch kiềm sôi - Phương pháp thử và phân cấp TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10333-3:2014 về Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Phần 3: Nắp và song chắc rác

các sản phẩm bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng trong hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường” của Công ty TNHH một thành viên Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BUSADCO) được Bộ Xây dựng ra quyết định công nhận và cho phép áp dụng rộng rãi trên toàn quốc (theo Quyết định số 885/-BXD ngày 30/09/2011) và được

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 53:2017/BTTTT về Thiết bị vi ba số điểm - Điểm

tần 57-66 GHz. Quyết định số 860/2002/-TCBĐ ngày 17 tháng 10 năm 2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện phê duyệt Quy hoạch kênh tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho nghiệp vụ Cố định mặt đất băng tần (30-60) GHz. 1.4. Định nghĩa, ký hiệu, chữ viết tắt 1.4.1. Định nghĩa 1.4.1.1. Băng tần vô tuyến được phân bổ

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2017

Ban hành: 26/12/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4893:1989 (ST SEV 4824-84) về Vật liệu dệt - Nguyên tắc ký hiệu thành phần nguyên liệu do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

– Chất lượng Cơ quan trình duyệt và đề nghị ban hành: Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng Cơ quan xét duyệt và ban hành: Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước Quyết định ban hành số 695/QĐ ngày 25 tháng 12 năm 1989 VẬT LIỆU DỆT NGUYÊN TẮC KÝ HIỆU THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU Textiles Abbreviations

Ban hành: 25/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-144:1995 về ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO ban hành. TCN 68 - 144: 1995 do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế đề nghị và được Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện ban hành theo Quyết định số 1035/-KHCN ngày 01 tháng 8 năm 1995. TCN 68 - 144: 1995 được ban hành đúng vào dịp kỷ niệm 50

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11477:2016 về Nước quả - Xác định hàm lượng polydimetylsiloxan - Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

4,08 Độ lệch chuẩn tương đối lặp lại, RSDr, % 5,02 4,94 3,03 2,82 Độ lệch chuẩn tương đối tái lập, RSDR, % 16,11 12,80 6,95 13,10

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9560:2013 (ISO 4142 : 2002) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thủy tinh - Ống nghiệm

tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 1046 (ISO 719), Thủy tinh - Độ bền nước của hạt thủy tinh ở 98 oC - Phương pháp thử và phân loại. TCVN 1047 (ISO 695), Thủy tinh - Độ bền ăn mòn đối với dung dịch kiềm sôi - Phương pháp thử và phân cấp. TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4890:1989 về gia vị - xác định độ mịn bằng phương pháp sàng tay do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

kỹ thuật Nhà nước. Quyết định ban hành số 695/QĐ ngày 25 tháng 12 năm 1989 TCVN 4890-89 GIA VỊ XÁC ĐỊNH ĐỘ MỊN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SÀNG TAY (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Spices and condiments. Determination of degree of finenesa of grinding Hand sieving method (Reference method) 1. Các dụng cụ. 1.1. Bộ sàng.

Ban hành: 25/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2010/BTTTT về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

nghệ tương tự - Yêu cầu về phổ tần và tương thích điện từ” ban hành theo Quyết định số 27/2006/-BBCVT ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). Các yêu cầu kỹ thuật của QCVN 17:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 302 297 v1.1.1 (2005-01) của Viện Tiêu chuẩn

Ban hành: 30/07/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12243:2018 về Thiết bị khai thác thủy sản - Lưới vây khai thác có nổi nhỏ - Thông số kích thước cơ bản

- - - Chiều xoắn S Dây 1 PP Lgp = 695,65 m; Ddg = 14 mm - Chiều xoắn Z Dây 1 PP Lgp = 695,65 m; Ddg = 14 mm - Chiều xoắn S

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6613-1:2000 (IEC 332-1 : 1993) về Thử nghiệm cáp điện trong điều kiện cháy - Phần 1: Thử nghiệm dây đơn hoặc cáp đơn cách điện ở trạng thái thẳng đứng do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

IEC 332-3). 2) Phương pháp được qui định này không thích hợp đối với thử nghiệm các dây nhỏ, có đường kính nhỏ hơn 0,8mm hoặc các sợi bện nhỏ có mặt cắt nhỏ hơn 0,5 mm2 bởi vì ruột dẫn sẽ chảy ra trước khi thử nghiệm kết thúc (xem IEC 332-2). 2. Tiêu chuẩn trích dẫn IEC 695-2-4/1 : 1991 Thử nghiệm sự nguy hiểm cháy - Phần 2:

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2013

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-121:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống dưa hấu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 4.2. Khảo nghiệm DUS để công nhận giống dưa hấu được thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh giống cây trồng ngày 24 tháng 3 năm 2004 và Quyết định số 95/2007/-BNN ngày 27 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới. V. TỔ CHỨC THỰC

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10593:2014 (ISO 14126:1999) về Composite chất dẻo gia cường sợi - Xác định các tính chất nén trong mặt phẳng

695 (phiên bản sửa đổi trong prEN 2850). Cơ cấu trong D 695 có mức độ đỡ mẫu thử ít hơn. CHÚ THÍCH 2 Khía cạnh chính của cơ cấu thiết kế cho cả hai phương pháp tác dụng tải trọng này là sự thẳng hàng (ngay từ ban đầu và trong suốt phép thử) và đối với phương pháp B của ASTM D 3410, một khía cạnh an toàn khác là sự ngăn chặn các phá hủy tại

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.248.103