Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 695/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33127 công văn

1

Công văn 4498/VPCP-KGVX năm 2017 thực hiện Quyết định 695/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

4498/VPCP-KGVX Thực hiện số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015

Ban hành: 03/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

2

Công văn 17387/BTC-TCCB năm 2015 triển khai Quyết định 695/QĐ-TTg và Nghị định 16/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số: 17387/BTC-TCCB V/v triển khai số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 và NĐ số 16/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: - Tổng cục Thuế; - Tổng cục Hải quan; - Kho bạc Nhà nước; - Tổng cục Dự trữ Nhà nước; - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Ban hành: 23/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

3

Công văn 962/LĐTBXH-KHTC năm 2016 đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Quyết định 695/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

trợ xã hội; - Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; - Cục Phòng chống tệ nạn xã hội; - Cục Người có công; - Vụ Tổ chức cán bộ. Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2016

4

Công văn 16723/BTC-HCSN năm 2015 báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Quyết định 695/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Số: 16723/BTC-HCSN V/v báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo NĐ số 16/2015/NĐ-CP và số 695/QĐ-TTg của TTCP Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2015 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

5

Công văn 695/TTg-KTTH năm 2014 phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

695/TTg-KTTH,Công văn 695,Thủ tướng Chính phủ,Phát hành trái phiếu,Phát hành trái phiếu ra công chúng,Chính quyền địa phương,Trái phiếu Chính quyền địa phương,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

6

Công văn 695/TTg-QHQT về thỏa ước viện trợ cho Quỹ Nghiên cứu và tăng cường năng lực số 2 do AFD tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

695/TTg-QHQT,Công văn 695,Thủ tướng Chính phủ,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 695/TTg-QHQT V/v Thỏa ước viện trợ cho Quỹ Nghiên cứu và tăng cường năng lực số 2 do AFD tài

Ban hành: 02/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2011

7

Công văn 695/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định tài trợ Hỗ trợ kỹ thuật đi kèm hiệp định vay Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

695/TTg-QHQT, Công văn 695, Thủ tướng Chính phủ, Phê duyệt hiệp định, Hỗ trợ kỹ thuật, Hiệp định vay, Ngân hàng Phát triển Châu á, Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 695/TTg

Ban hành: 29/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2010

8

Công văn số 695/TTg-KTTH về việc chấn chỉnh hoạt động ngoại hối do Thủ tướng Chính phủ ban hành

695/TTg-KTTH, Công văn 695, Thủ tướng Chính phủ, Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 695/TTg-KTTH V/v chấn chỉnh hoạt động ngoại hối Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm

Ban hành: 08/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2009

9

Công văn 695/CV-BCĐ năm 2020 về hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh COVID-19 do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Cao Bằng ban hành

695/CV-BCĐ V/v hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh COVID-19 Cao Bằng, ngày 20 tháng 03 năm 2020 Kính gửi: - Các sở, ban, ngành; - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Triển khai Chỉ thị số 13/CT-TTg

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2020

10

Công văn 695/TCHQ-GSQL năm 2020 đưa công dân Việt Nam từ Trung Quốc về nước do Tổng cục Hải quan ban hành

695/TCHQ-GSQL,Công văn 695 2020,Tổng cục Hải quan,Vi rút Corona ,Bệnh do virus Corona ,Công dân Việt Nam,Thể thao - Y tế,Quyền dân sự BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2020

11

Công văn 695/TXNK-TGHQ năm 2017 vướng mắc về trị giá hải quan cho hàng thịt đông lạnh nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

695/TXNK-TGHQ,Công văn 695 2017,Cục thuế xuất nhập khẩu,Trị giá hải quan,Kiểm tra trị giá hải quan,Xác định trị giá hải quan,Kiểm tra sau thông quan,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2017

12

Công văn 1931/BTC-HCSN năm 2016 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Quyết định 695/2015/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, trong đó đã quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong việc xây dựng, ban hành các văn bản

Ban hành: 03/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2016

13

Công văn 695/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn BIDV triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư 17/2014/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

695/BXD-QLN,Công văn 695 2015,Bộ Xây dựng,cho vay hỗ trợ nhà ở,Triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở,Thông tư 17/2014/TT-BXD ,Tiền tệ - Ngân hàng,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2015

14

Công văn 695/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại và xử lý thuế xuất nhập khẩu đối với “Nước hồng sâm” và “Levofloxacin Hemihydrate” do Tổng cục Hải quan ban hành

695/TCHQ-TXNK,Công văn 695 2015,Tổng cục Hải quan,Xử lý thuế,Phân loại xử lý thuế nhập khẩu,Thuế xuất nhập khẩu,Thuế xuất nhập khẩu 2015,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

15

Công văn 695/GSQL-TH năm 2013 làm thủ tục hải quan và bấm seal hải quan ngoài giờ hành chính do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

695/GSQL-TH,Công văn 695,Cục Giám sát quản lý về hải quan,thủ tục HQ bấm seal ngoài giờ ,thủ tục HQ bấm seal ngoài giờ HC,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

16

Công văn 695/VPCTN-TĐKT năm 2013 thực hiện ý kiến của Chủ tịch nước do Văn phòng Chủ tịch nước ban hành

695/VPCTN-TDKT,Công văn 695 2013,Chủ tịch nước,ý kiến của Chủ tịch nước,chế độ đối với người có công,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2013

17

Công văn 695/GSQL-GQ2 năm 2014 về bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất khác do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

695/GSQL-GQ2,Công văn 695 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Doanh nghiệp chế xuất,Bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất ,Doanh nghiệp,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

18

Công văn 695/BXD-KTXD về Chi phí lập dự án, quản lý dự án, giám sát lắp đặt đối với dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế do Bộ Xây dựng ban hành

695/BXD-KTXD,Công văn 695,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 695/BXD-KTXD V./v: Chi phí lập dự án, quản lý dự án, giám sát lắp đặt… đối với dự án đầu tư mua sắm trang

Ban hành: 11/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2011

19

Công văn 695/LĐTBXH-ATLĐ điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

695/LDTBXH-ATLD,Công văn 695,Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,Lao động- Tiền lương BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 695/LĐTBXH-ATLĐ V/v Điều chỉnh một số chức danh nghề,

Ban hành: 14/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2011

20

Công văn 695/VPCP-KTN về cấp phép hoạt động khoáng sản quặng chì kẽm khu vực xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

695/VPCP-KTN,Công văn 695,Văn phòng Chính phủ,Cấp phép hoạt động khoáng sản,Tài nguyên- Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 695/VPCP-KTN V/v cấp phép hoạt động khoáng sản quặng chì kẽm

Ban hành: 29/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.74.69