Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 695/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 31800 công văn

161

Công văn 1075/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1075/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 17/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

162

Công văn 1073/TTg-CN năm 2018 sử dụng kết quả nghiên cứu lập Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn Cao Bồ - Mai Sơn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình với Quốc lộ 1A do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1073/TTg-CN V/v sử dụng kết quả nghiên cứu lập Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn Cao Bồ - Mai Sơn để thực hiện công tác GPMB trong

Ban hành: 17/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

163

Công văn 1074/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1074/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 17/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

164

Công văn 1069/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1069/TTg-CN V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 17/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

165

Công văn 1072/TTg-CN năm 2018 điều chỉnh các mỏ đá vôi thành phố Hải Phòng từ Quy hoạch khoáng sản làm xi măng để sản xuất vôi công nghiệp và bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Phòng từ Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng đến năm 2020 tại Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ để bổ sung vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 tại các Quyết định số:

Ban hành: 17/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

166

Công văn 1046/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý chuyển 2 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Kiểm định xe cơ giới, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông) thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm

Ban hành: 14/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

167

Công văn 1008/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1008/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

168

Công văn 1009/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1009/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2018

169

Công văn 993/TTg-CN năm 2018 bổ sung thông tin mỏ cát trắng Cây Táo 3 phục vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 993/TTg-CN V/v bổ sung thông tin mỏ cát trắng Cây Táo 3 phục vụ đấu giá quyền khai thác khoáng sản Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm

Ban hành: 02/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2018

Ban hành: 27/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2018

171

Công văn 954/TTg-CN năm 2018 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 954/TTg-CN V/v phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo thuộc Dự

Ban hành: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2018

172

Công văn 953/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 953/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm

Ban hành: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2018

173

Công văn 951/TTg-ĐMDN năm 2018 phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Hòa Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần. 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các đơn vị sự nghiệp công

Ban hành: 26/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2018

174

Công văn 945/TTg-CN năm 2018 giải quyết kiến nghị về thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện theo ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 945/TTg-CN V/v giải quyết kiến nghị về thí điểm xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện theo ý kiến chất vấn của Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng

Ban hành: 23/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2018

175

Công văn 933/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 933/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Hà Nội, ngày 23 tháng 7

Ban hành: 23/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2018

176

Công văn 904/TTg-KTTH năm 2018 trả lời thư của ông Nguyễn Hội về chính sách bảo hiểm xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 904/TTg-KTTH V/v trả lời thư của ông Nguyễn Hội Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2018 Kính gửi: Ông

Ban hành: 16/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

177

Công văn 881/TTg-CN năm 2018 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 881/TTg-CN V/v phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Phan Thiết - Dầu Giây

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

178

Công văn 882/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 882/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

179

Công văn 880/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 880/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

180

Công văn 878/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch và cấp phép hoạt động khoáng sản các mỏ đá granit ốp lát tại tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tỉnh Phú Yên vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 và bổ sung vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại các văn bản

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.209.104.7