Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 695/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 31803 công văn

101

Công văn 1748/TTg-CN năm 2018 về Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1748/TTg-CN V/v Đề án rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020 Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2018

102

Công văn 1709/TTg-CN năm 2018 về phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1709/TTg-CN V/v phương án lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng. Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

103

Công văn 1707/TTg-CN năm 2018 về đầu tư mở rộng Nhà máy xi măng Long Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1707/TTg-CN V/v đầu tư mở rộng Nhà máy xi măng Long Sơn, tỉnh Thanh Hóa Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 03/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

104

Công văn 1706/TTg-NN năm 2018 xử lý báo cáo của tư vấn giám sát về tồn đọng liên quan đến Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1706/TTg-NN V/v xử lý báo cáo của tư vấn giám sát về các tồn đọng liên quan đến Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét

Ban hành: 01/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

105

Công văn 1660/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1660/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm

Ban hành: 21/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

106

Công văn 1661/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1661/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Hà Nội, ngày 21 tháng 11

Ban hành: 21/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

107

Công văn 1661/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1661/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 21/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2018

108

Công văn 1659/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1659/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 21/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2018

109

Công văn 1658/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành Công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý chuyển 01 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Đăng kiểm 93.01S) thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó

Ban hành: 21/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2018

110

Công văn 1569/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1569/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 09/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2018

111

Công văn 1567/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1567/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm

Ban hành: 09/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2018

112

Công văn 1564/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1564/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2018

113

Công văn 1565/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1565/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 08/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2018

114

Công văn 1544/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt Danh mục các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

hiện việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan. - Tiếp tục rà soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép thực hiện

Ban hành: 06/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

115

Công văn 1533/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch khai thác nguyên liệu đá vôi cho Nhà máy xi măng Xuân Thành, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Đồng ý điều chỉnh mỏ đá vôi T35, T36 xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam làm nguyên liệu cho 02 dây chuyền Nhà máy xi măng Xuân Thành (dây chuyền 1 công suất 0,91 triệu tấn xi măng/năm và dây chuyền 2 công suất 4,5 triệu tấn xi măng/năm) tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2008,

Ban hành: 05/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

116

Công văn 1528/TTg-ĐMDN năm 2018 về thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1528/TTg-ĐMDN V/v thông qua chủ trương sắp xếp, tổ chức lại, thành lập các đơn vị hạch toán phụ thuộc EVN Hà Nội, ngày 02 tháng 11

Ban hành: 02/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

117

Công văn 1491/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

hoạch khảo sát thiết kế nông, lâm nghiệp và Ban quản lý Chợ Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông thành Công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần sau khi đã bổ sung phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt. Nhà nước

Ban hành: 30/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

118

Công văn 1446/TTg-CN năm 2018 về dự án xây dựng 02 nút giao khác mức trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1446/TTg-CN V/v Dự án xây dựng 02 nút giao khác mức trên tuyến nối Tân Tạo - Chợ Đệm theo hình thức hợp đồng BOT. Hà Nội, ngày 22 tháng 10

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

119

Công văn 1445/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1445/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm

Ban hành: 22/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2018

120

Công văn 1425/TTg-ĐMDN năm 2018 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

xe khách Vĩnh Long) thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần. 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long: - Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án sắp xếp lại,

Ban hành: 17/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.174.43.27