Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 695/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 31789 công văn

61

Công văn 1001/TTg-KTTH năm 2018 điều chỉnh tên dự án trong danh mục kèm theo Quyết định 1978/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1001/TTg-KTTH V/v điều chỉnh tên dự án trong danh mục kèm theo Quyết định số 1978/QĐ-TTg ngày 14/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ Hà

Ban hành: 03/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2018

62

Công văn 387/TTg-CN năm 2019 về báo cáo việc tiếp nhận bàn giao Dự án Khu công nghiệp - Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 387/TTg-CN V/v báo cáo việc tiếp nhận bàn giao Dự án Khu công nghiệp-Cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh Hà Nội, ngày

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

63

Công văn 385/TTg-CN năm 2019 điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 385/TTg-CN V/v điều chỉnh QHCXD Khu KTCK Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019 Kính

Ban hành: 04/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

64

Công văn 352/TTg-CN năm 2019 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 352/TTg-CN V/v phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án cải tạo, nâng cấp QL57 đoạn từ bến phà Đình Khao đến thị trấn Mỏ

Ban hành: 25/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2019

65

Công văn 345/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 345/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Long An Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

Ban hành: 21/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2019

66

Công văn 324/TTg-KGVX năm 2019 về gửi Hồ sơ quốc gia: “Nghệ thuật Xòe Thái” và “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” trình UNESCO do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 324/TTg-KGVX V/v gửi Hồ sơ quốc gia: “Nghệ thuật Xòe Thái” và “Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” trình UNESCO Hà Nội, ngày 19 tháng 3

Ban hành: 19/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2019

67

Công văn 320/TTg-KSTT năm 2019 thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

về cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ và Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2018,

Ban hành: 15/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

68

Công văn 273/TTg-CN năm 2019 về đầu tư xây dựng công trình cầu vĩnh cửu thay thế cầu phao Sông Hóa, thành phố Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 273/TTg-CN V/v đầu tư xây dựng công trình cầu vĩnh cửu thay thế cầu phao Sông Hóa, thành phố Hải Phòng Hà Nội, ngày 06 tháng 3

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

69

Công văn 258/TTg-TH năm 2019 về bổ sung phân công công việc của lãnh đạo Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phủ ban hành kèm theo Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016; căn cứ yêu cầu thực tiễn hoạt động chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng Chính phủ bổ sung phân công công việc đối với Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ như sau: Ngoài các nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 1527/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 28/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

70

Công văn 255/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Hà Nội, ngày 26 tháng 02

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

71

Công văn 256/TTg-CN năm 2019 về Quy hoạch tổng mặt bằng Nhà tang lễ Bệnh viện Trung ương tại số 5 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 256/TTg-CN V/v Quy hoạch tổng mặt bằng Nhà tang lễ Bệnh viện TW tại số 5 Trần Thánh Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hà Nội, ngày 26 tháng

Ban hành: 26/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2019

72

Công văn 213/TTg-ĐMDN năm 2019 về tỷ lệ Nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Vũng Rô do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 213/TTg-ĐMDN V/v tỷ lệ Nhà nước nắm giữ khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 19/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

73

Công văn 210/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 210/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm

Ban hành: 18/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2019

74

Công văn 184/TTg-ĐMDN năm 2019 về phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện, chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản

Ban hành: 14/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2019

75

Công văn 192/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Phú Yên Hà Nội, ngày 14 tháng 02

Ban hành: 14/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

76

Công văn 136/TTg-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 136/TTg-CN V/v chủ trương điều chỉnh tổng thể QHC TP. Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

77

Công văn 137/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 137/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Hà Nội, ngày 01 tháng 02

Ban hành: 01/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 26/02/2019

Cập nhật: 13/02/2019

78

Công văn 130/TTg-NN năm 2019 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 130/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình Hà Nội, ngày 31 tháng 01

Ban hành: 31/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

79

Công văn 125/TTg-ĐMDN năm 2019 về phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

đơn vị sự nghiệp công lập (Đoạn Quản lý giao thông, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Cai Lậy) thành công ty cổ phần theo quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần. 2. Ủy ban nhân dân

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

80

Công văn 123/TTg-CN năm 2019 về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 123/TTg-CN V/v tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.148.165