Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 695/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 31808 công văn

21

Công văn 695/TCHQ-KHTC quy định bán tờ khai nguồn gốc do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 695/TCHQ-KHTC V/v quy định bán tờ khai nguồn gốc Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2010 Kính gửi: Cục

Ban hành: 03/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2010

22

Công văn số 695/LĐTBXH-LĐTL về việc tiền lương bình quân của Giám đốc thấp hơn tiền lương bình quân của nhân viên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 695/LĐTBXH-LĐTL V/v tiền lương bình quân của Giám đốc thấp hơn tiền lương bình quân của nhân viên. Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2009

23

Công văn số 695/TCT-CS về việc giá tính thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 695/TCT-CS V/v thuế tài nguyên. Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2008 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Tổng

Ban hành: 30/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2008

24

Công văn số 695/TCT-PCCS của Tổng Cục Thuế về hướng dẫn thực hiện thu thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân góp vốn sản xuất kinh doanh

TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 695/TCT-PCCS V/v: Chính sách thuế CQSD đất Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006 Kính gửi: Cục thuế thành phố Cần Thơ

Ban hành: 23/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

25

Công văn số 695/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc trong khi thực hiện hoàn thuế cho các trường hợp đăng ký tờ khai nhầm loại hình

TỔNG CỤC HẢI QUAN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 695/TCHQ-KTTT V/v: Hoàn thuế nhập khẩu Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2006 Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 22/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

26

Công văn số 695TCT/PCCS về việc sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng in bằng máy vi tính do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 695TCT/PCCS V/v sử dụng chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng in từ máy vi tính Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2005

Ban hành: 11/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2008

27

Công văn số 695/TĐC-THPC ngày 28/06/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu linh kiện bộ ly hợp và động cơ xe máy

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 695/TĐC-THPC V/v nhập khẩu linh kiện bộ ly hợp và động cơ xe máy Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2004 Kính gửi:

Ban hành: 28/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2009

28

Công văn số 695 TCT/DNK ngày 15/03/2004 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 695 TCT/DNK V/v thuế suất thuế GTGT Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2004 Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Gia (135 Vương Thừa Vũ, quận Thanh Xuân Hà

Ban hành: 15/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2009

29

Công văn 695/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc một số vấn đề thuộc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2003

BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 695/BNV-CCVC Hà Nội , ngày 10 tháng 4 năm 2003 CÔNG VĂN CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 695/BNV-CCVC NGÀY 9 THÁNG 4 NĂM 2003 VỀ VIỆC MỘT SỐ VẤN ĐỀ THUỘC KỲ THI NÂNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2003

Ban hành: 10/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

30

Công văn số 695/BNV-CCVC ngày 09/04/2003 của Bộ Nội vụ về việc một số vấn đề thuộc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2003

BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 695/BNV-CCVC V/v Một số vấn đề thuộc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2003 Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2003

Ban hành: 09/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

31

Công văn 138/BGDĐT-KHTC năm 2019 thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Kính gửi: - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Các cơ sở giáo dục công lập. Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai

Ban hành: 10/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

32

Công văn 4100/BNN-KTHT quy định mức hỗ trợ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Về mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho địa phương: Theo Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/06/2012 của Thủ tướng Chính phủ, ngoài 03 nội dung ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện thì 09 nội dung còn lại ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ một phần. Ngân sách nhà nước bao gồm cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương (tỉnh,

Ban hành: 27/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2012

33

Công văn 4941/LĐTBXH-KHTC về báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP năm 2017 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

10/11/2015 của Bộ về triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo tình hình và kết quả thực hiện đối với các nhiệm vụ được phân công theo từng lĩnh vực, trong đó, đối với các nhiệm vụ quá hạn

Ban hành: 27/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2017

34

Công văn 4571/BTC-ĐT năm 2014 hướng dẫn quản lý thanh toán, quyết toán vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Bộ Tài chính ban hành

dựng nông thôn mới thực hiện theo đúng quy định tại: Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (Sau đây viết tắt là Quyết định 800/QĐ-TTg), Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi nguyên tắc, cơ chế vốn

Ban hành: 10/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

35

Công văn về tính thuế doanh thu đối với các hoạt động kinh doanh ngành du lịch

TỔNG CỤC THUẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 695-TC/TCT Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 1991 CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 695-TC/TCT NGÀY 8 THÁNG 8 NĂM 1991VỀ

Ban hành: 08/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2009

36

Công văn 2288/LĐTBXH-KHTC năm 2015 về xây dựng quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 633/-LĐTBXH ngày 15/5/2015 và Quyết định số 773/-LĐTBXH ngày

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2015

37

Công văn 685/BGTVT-KHĐT thực hiện gói thầu thuộc dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép -Thị Vải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

2009 Kính gửi: Ban Quản lý dự án 85. Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 24/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư dự án; quyết định số 40/-BGTVT ngày 05/01/2006 của Bộ GTVT phê duyệt đầu tư bổ sung, điều chỉnh Dự án phát triển cảng quốc tế Cái Mép-Thị Vải; quyết định số 734/-BGTVT ngày 21/3/2008 của Bộ

Ban hành: 11/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2010

38

Công văn 4522/BNV-VP năm 2018 về trả lời một số kiến nghị của tỉnh Phú Yên do Bộ Nội vụ ban hành

Nội vụ trả lời như sau: a) Về ban hành Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực: Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định số 16/2015/NĐ-CP) và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 12/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2018

39

Công văn 1792/TTg-CN năm 2017 về đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg và 86/2010/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1792/TTg-CN V/v đề nghị tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

40

Công văn 42/BXD-QLN năm 2014 trả lời hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ và mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

Quyết định 695/QĐ-TTg ngày 07/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ. - Đối với người thuê nhà ở công vụ là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được điều động luân chuyển theo yêu cầu công tác, có phụ cấp chức vụ dưới 1,1 thì trình tự, thủ tục thuê

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.211.135.32