Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 695/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 31803 công văn

201

Công văn 606/TTg-CN năm 2018 về thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 5 giai đoạn 1 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 606/TTg-CN V/v thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 5

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

202

Công văn 608/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 608/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

203

Công văn 602/TTg-CN năm 2018 về giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 602/TTg-CN V/v một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tài nguyên cát Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

204

Công văn 590/TTg-CN năm 2018 về tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn Hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 590/TTg-CN V/v tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể QHCXD Khu kinh tế Nhơn Hội Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

205

Công văn 583/TTg-CN năm 2018 về báo cáo điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 583/TTg-CN V/v báo cáo điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2018

206

Công văn 584/TTg-CN năm 2018 triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại dự án đường cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 584/TTg-CN V/v triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các dự án đường cao tốc do Tổng công

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

207

Công văn 585/TTg-CN năm 2018 về thực hiện Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và bổ sung đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 585/TTg-CN V/v thực hiện Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và bổ sung đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức hợp đồng BOT Hà

Ban hành: 08/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2018

208

Công văn 581/TTg-CN năm 2018 về rà soát, hoàn thiện quy định về danh mục hàng nguy hiểm và cơ chế quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 581/TTg-CN V/v rà soát, hoàn thiện quy định về danh mục hàng nguy hiểm và cơ chế quản lý hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm Hà Nội,

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2018

209

Công văn 575/TTg-CN năm 2018 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 575/TTg-CN V/v phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2018

210

Công văn 576/TTg-CN năm 2018 phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, tỉnh Nam Định và Ninh Bình thuộc Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 576/TTg-CN V/v Phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, tỉnh Nam Định và Ninh Bình

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2018

211

Công văn 563/TTg-ĐMDN năm 2018 phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp tại các công văn nêu trên để thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày

Ban hành: 02/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2018

212

Công văn 7408/TCHQ-TXNK năm 2018 thực hiện Quyết định 48/2018/QĐ-TTg do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7408/TCHQ-TXNK V/v triển khai thực hiện Quyết định số 48/2018/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 17/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2018

213

Công văn 552/TTg-KTTH năm 2018 về báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 552/TTg-KTTH V/v báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về đầu tư công Hà Nội, ngày 24 tháng 04

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

214

Công văn 533/TTg-CN năm 2018 về báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng Đạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 533/TTg-CN V/v báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long-Trần Hưng

Ban hành: 23/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2018

215

Công văn 522/TTg-TH năm 2018 về yêu cầu các Bộ triển khai ngay nhiệm vụ Chính phủ giao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 522/TTg-TH V/v yêu cầu các Bộ triển khai ngay nhiệm vụ Chính phủ giao Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2018

216

Công văn 518/TTg-CN năm 2018 về thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 518/TTg-CN V/v thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế Hà

Ban hành: 19/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2018

217

Công văn 494/TTg-CN năm 2018 về chuyển đổi hình thức đầu tư công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 494/TTg-CN V/v chuyển đổi hình thức đầu tư công trình cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh Hà Nội, ngày 17

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2018

218

Công văn 487/TTg-CN năm 2018 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 487/TTg-CN V/v phê duyệt điều chỉnh cục bộ QHC xây dựng Khu KTCK Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang. Hà Nội, ngày 13  tháng 4  năm 2018

Ban hành: 13/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

219

Công văn 463/TTg-CN năm 2018 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội-khu vực xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

dân số trong khu vực nội đô lịch sử từ 1,26 triệu dân xuống còn 0,8 triệu dân theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. - Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại khu vực các xã: Xuân Canh, Mai Lâm, Đông Hội, huyện Đông Anh để đáp ứng yêu

Ban hành: 11/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2018

220

Công văn 460/TTg-CN năm 2018 bổ sung Quy hoạch và cấp phép hoạt động khoáng sản khu vực mỏ đá vôi Bản Lang, tỉnh Lai Châu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 460/TTg-CN V/v bổ sung Quy hoạch và cấp phép hoạt động khoáng sản khu vực mỏ đá vôi Bản Lang, tỉnh lai Châu Hà Nội, ngày 10 tháng 4

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.24.100