Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 695/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 31865 công văn

181

Công văn 882/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 882/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

182

Công văn 880/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 880/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

183

Công văn 878/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch và cấp phép hoạt động khoáng sản các mỏ đá granit ốp lát tại tỉnh Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tỉnh Phú Yên vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020 và bổ sung vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại các văn bản

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2018

184

Công văn 866/TTg-CN năm 2018 về bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 866/TTg-CN V/v bảo đảm an ninh trật tự tại trạm thu phí cầu Tân Đệ, tỉnh Thái Bình Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 09/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

185

Công văn 868/TTg-CN năm 2018 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 868/TTg-CN V/v phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội. Hà Nội, ngày 09 tháng 07

Ban hành: 09/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

186

Công văn 828/TTg-NN năm 2018 về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 828/TTg-NN V/v thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2018

187

Công văn 827/TTg-CN năm 2018 về quy hoạch bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 827/TTg-CN V/v quy hoạch bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

188

Công văn 804/TTg-CN năm 2018 điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 804/TTg-CN V/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu An Giang, tỉnh An Giang đến năm 2030. Hà Nội, ngày 25

Ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

189

Công văn 782/TTg-NN năm 2018 về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất Dự án Trường quốc tế Đa cấp Anh - Hà Nội (BIS Hà Nội) và Trường quốc tế đa cấp Anh Việt Hoàng Gia (BVIS Royal) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 782/TTg-NN V/v miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất Dự án Trường quốc tế Đa cấp Anh - Hà Nội (BIS Hà Nội) và Trường quốc tế đa cấp Anh Việt

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2018

190

Công văn 762/TTg-CN năm 2018 về lựa chọn nhà thầu khi chuyển đổi hệ thống thanh toán SWIFT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 762/TTg-CN V/v lựa chọn nhà thầu khi chuyển đổi hệ thống SWIFT Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018 Kính gửi:

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

191

Công văn 767/TTg-NN năm 2018 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 767/TTg-NN V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2018

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

192

Công văn 765/TTg-ĐMDN năm 2018 phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần tỉnh Lâm Đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

thành công ty cổ phần Nhà nước giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018 - 2020 theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

193

Công văn 752/TTg-CN năm 2018 về điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 752/TTg-CN V/v điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không - Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2018

194

Công văn 745/TTg-ĐMDN năm 2018 phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hà Nội theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1023/TTg-ĐMDN ngày 13 tháng 7 năm 2017 và quy định của pháp luật hiện hành. - Chỉ đạo 5 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thực hiện rà soát, xử lý đất đai và triển khai cổ phần hóa theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

195

Công văn 739/TTg-CN năm 2018 về chủ trương lập Quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 739/TTg-CN V/v chủ trương lập Quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt. Hà Nội,

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2018

196

Công văn 702/TTg-ĐMDN năm 2018 phê duyệt danh mục đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chuyển thành công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên thực hiện chuyển 02 đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về

Ban hành: 29/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

197

Công văn 675/TTg-CN năm 2018 phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn, tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 675/TTg-CN V/v phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đoạn Cam Lộ - La Sơn, tỉnh Quảng Trị và

Ban hành: 28/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2018

198

Công văn 664/TTg-KGVX năm 2018 triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy do Thủ tướng Chính phủ ban hành

tấn xã Việt Nam khẩn trương ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020” theo Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các địa phương tiếp tục đổi mới công tác cai nghiện; tăng cường cung cấp các dịch vụ

Ban hành: 23/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

199

Công văn 868/VPCP-NN năm 2019 điều chỉnh Quyết định 425/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 868/VPCP-NN V/v Điều chỉnh Quyết định số 425/QĐ-TTg ngày 20/5/1998 của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 29/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

200

Công văn 615/TTg-CN năm 2018 về áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với dự án trụ sở của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 615/TTg-CN V/v áp dụng lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với dự án trụ sở của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán Hà Nội,

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.15.215