Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 695/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31858 công văn

1

Công văn 4498/VPCP-KGVX năm 2017 thực hiện Quyết định 695/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4498/VPCP-KGVX Thực hiện số 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017 Kính gửi: Bộ Giáo dục

Ban hành: 03/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

2

Công văn 17387/BTC-TCCB năm 2015 triển khai Quyết định 695/QĐ-TTg và Nghị định 16/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17387/BTC-TCCB V/v triển khai số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 và NĐ số 16/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 23/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

3

Công văn 962/LĐTBXH-KHTC năm 2016 đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Quyết định 695/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015. Ngày 15/5/2015, Bộ đã có Quyết định số 633/-LĐTBXH về việc ban hành Kế

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2016

4

Công văn 16723/BTC-HCSN năm 2015 báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Quyết định 695/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16723/BTC-HCSN V/v báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo NĐ số 16/2015/NĐ-CP và số 695/QĐ-TTg của TTCP Hà Nội, ngày 11 tháng 11

Ban hành: 11/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

5

Công văn 695/TTg-KTTH năm 2014 phát hành trái phiếu chính quyền địa phương của thành phố Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 695/TTg-KTTH V/v phát hành trái phiếu CQĐP của TP. Đà Nẵng Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 15/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2014

6

Công văn 695/TTg-QHQT về thỏa ước viện trợ cho Quỹ Nghiên cứu và tăng cường năng lực số 2 do AFD tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 695/TTg-QHQT V/v Thỏa ước viện trợ cho Quỹ Nghiên cứu và tăng cường năng lực số 2 do AFD tài trợ Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2011

Ban hành: 02/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2011

7

Công văn 695/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định tài trợ Hỗ trợ kỹ thuật đi kèm hiệp định vay Ngân hàng Phát triển Châu Á do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 695/TTg-QHQT V/v phê duyệt Hiệp định tài trợ HTKT đi kèm hiệp định vay ADB Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010

Ban hành: 29/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2010

8

Công văn số 695/TTg-KTTH về việc chấn chỉnh hoạt động ngoại hối do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 695/TTg-KTTH V/v chấn chỉnh hoạt động ngoại hối Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2009 Kính gửi: -

Ban hành: 08/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2009

9

Công văn 695/TXNK-TGHQ năm 2017 vướng mắc về trị giá hải quan cho hàng thịt đông lạnh nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 695/TXNK-TGHQ V/v vướng mắc về trị giá hải quan Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2017

Ban hành: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2017

10

Công văn 1931/BTC-HCSN năm 2016 về đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, Quyết định 695/2015/QĐ-TTg; giao quyền tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Tài chính ban hành

16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Để triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất, đồng bộ và toàn diện các quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số

Ban hành: 03/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2016

11

Công văn 695/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn BIDV triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư 17/2014/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 695/BXD-QLN V/v hướng dẫn BIDV triển khai cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư số 17/2014/TT-BXD. Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2015

Ban hành: 06/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2015

12

Công văn 695/TCHQ-TXNK năm 2015 về phân loại và xử lý thuế xuất nhập khẩu đối với “Nước hồng sâm” và “Levofloxacin Hemihydrate” do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 695/TCHQ-TXNK V/v phân loại và xử lý thuế đối với “Nước hồng sâm” và “Levofloxacin Hemihydrate” Hà Nội, ngày 27 tháng 01

Ban hành: 27/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

13

Công văn 695/GSQL-TH năm 2013 làm thủ tục hải quan và bấm seal hải quan ngoài giờ hành chính do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 695/GSQL-TH V/v làm thủ tục hải quan và bấm seal hải quan ngoài giờ hành chính. Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm

Ban hành: 23/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

14

Công văn 695/VPCTN-TĐKT năm 2013 thực hiện ý kiến của Chủ tịch nước do Văn phòng Chủ tịch nước ban hành

VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 695/VPCTN-TĐKT V/v thực hiện ý kiến của Chủ tịch nước Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 05/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2013

15

Công văn 695/GSQL-GQ2 năm 2014 về bán hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất khác do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 695/GSQL-GQ2 V/v: bán hàng hóa cho DNCX khác Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2014 Kính

Ban hành: 04/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2014

16

Công văn 695/BXD-KTXD về Chi phí lập dự án, quản lý dự án, giám sát lắp đặt đối với dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 695/BXD-KTXD V./v: Chi phí lập dự án, quản lý dự án, giám sát lắp đặt… đối với dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm

Ban hành: 11/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2011

17

Công văn 695/LĐTBXH-ATLĐ điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 695/LĐTBXH-ATLĐ V/v Điều chỉnh một số chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Hà Nội, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2011

18

Công văn 695/VPCP-KTN về cấp phép hoạt động khoáng sản quặng chì kẽm khu vực xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 695/VPCP-KTN V/v cấp phép hoạt động khoáng sản quặng chì kẽm khu vực xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái Hà Nội, ngày 29 tháng 01

Ban hành: 29/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2011

19

Công văn 695/BNN-TC về hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án ODA viện trợ không hoàn lại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 695/BNN-TC V/v hoàn thuế VAT cho dự án ODA viện trợ không hoàn lại Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 26/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2011

20

Công văn 695/BXD-QLN kiểm tra thực tế kết quả thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 695/BXD-QLN V/v kiểm tra thực tế kết quả thực hiện Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ vùng ĐBSCL. Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010

Ban hành: 27/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.190.216