Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 69/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31719 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2022 về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội do Chính phủ ban hành

Số: 69/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn cứ

Ban hành: 19/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2022

2

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2021 Tờ trình về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 và dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 69/NQ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ TỜ TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BAN HÀNH CÁC

Ban hành: 04/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2021

3

Nghị quyết 69/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2019 do Chính Phủ ban hành

69/NQ-CP,Nghị quyết 69 2019,Chính phủ,Chuẩn bị phiên họp ,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/NQ-CP Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

4

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Bình Thuận do Chính phủ ban hành

69/NQ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH BÌNH THUẬN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Xét

Ban hành: 30/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

5

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2017 về ký Bản ghi nhớ thành lập Trung tâm ASEAN-Trung Quốc giữa các quốc gia thành viên ASEAN-Trung Hoa do Chính phủ ban hành

69/NQ-CP,Nghị quyết 69 2017,Chính phủ,Bản ghi nhớ,Bản ghi nhớ hợp tác,Ký kết Biên bản ghi nhớ ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 03/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2017

6

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Hiệp định hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực Hải quan giữa Việt Nam và I-ta-li-a do Chính phủ ban hành

69/NQ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH HỢP TÁC VÀ TƯƠNG TRỢ HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN GIỮA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ I-TA-LI-A CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật điều ước quốc tế ngày 09

Ban hành: 03/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2016

7

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2014 ký Thỏa thuận về gia hạn bảo lưu áp dụng cơ chế đối xử đặc biệt đối với mặt hàng gạo trong khuôn khổ Hiệp định Marrakesh WTO giữa Philippines - Việt Nam do Chính phủ ban hành

69/NQ-CP,Nghị quyết 69 2014,Chính phủ,Hiệp định Marrakesh ,Hiệp ước Việt Nam PhiLippin,Hiệp định thương mại Việt Nam Philippin,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/NQ-CP

Ban hành: 11/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

8

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2013 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Đắk Lắk do Chính phủ ban hành

69/NQ-CP,Nghị quyết 69 2013,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 ,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ,Kế hoạch sử dụng đất 2011 - 2015,Bất động sản CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 69/NQ-CP

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2013

9

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2012 về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai do Chính phủ ban hành

69/NQ-CP,Nghị quyết 69 2012,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/NQ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 30/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2012

10

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2011 về phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2011 - 2016 do Chính phủ ban hành

69/NQ-CP,Nghị quyết 69 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/NQ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2011 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 01/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

11

Nghị quyết 69/NQ-CP năm 2010 về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Chính phủ ban hành

69/NQ-CP,Nghị quyết 69 2010,Chính phủ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 69/NQ-CP

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2011

12

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2021 về quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2021,Tỉnh Vĩnh Phúc,Biên chế công chức Hội đồng nhân dân Vĩnh Phúc,Biên chế công chức thuộc Ủy ban Vĩnh Phúc,Số người làm việc đơn vị sự nghiệp Vĩnh Phúc,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2022

13

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2021 về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Dự toán thu ngân sách nhà nước 2022,Phương án phân bổ ngân sách Tuyên Quang 2022,Dự toán chi ngân sách tỉnh Tuyên Quang 2022,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2022

14

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2021 thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2021,Tỉnh Hòa Bình,Dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa tỉnh Hòa Bình,Dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ Hòa Bình,Chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng tỉnh Hòa Bình,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2021

15

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2021 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Bến Tre ban hành

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2021,Tỉnh Bến Tre,Phân bổ ngân sách địa phương 2022,Phân bổ ngân sách địa phương 2022 tỉnh Bến Tre,Phân bổ ngân sách tỉnh Bến Tre 2022,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2022

16

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2021 về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Yên Bái ban hành

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2021,Tỉnh Yên Bái,Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương Yên Bái,Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương 2020,Quyết toán ngân sách địa phương Yên Bái 2020,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2022

17

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2021 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Nam Định

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2021,Tỉnh Nam Định,Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Lưu trữ,Dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Lưu trữ Nam Định,Sự nghiệp công sử dụng ngân sách lĩnh vực Lưu trữ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 02/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

18

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2021 quyết định số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân Khánh Hòa,Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 2026,Số lượng Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân khóa VII,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2021

19

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2020 về Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2020,Tỉnh Ninh Thuận,Dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Thuận,Dự toán thu ngân sách nhà nước Ninh Thuận 2021,Dự toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Thuận,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

20

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Quảng Nam ban hành

69/NQ-HDND,Nghị quyết 69 2020,Tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2021,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.86