Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 69/2012/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24232 văn bản

1

Nghị quyết 69/2012/NQ-HĐND về quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tỉnh Quảng Nam

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2012/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 14 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

2

Nghị quyết 69/2012/NQ-HĐND về đặt tên đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2012/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TRÊN

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

3

Nghị quyết 69/2012/NQ-HĐND quy định mức trích để lại cho cơ quan thanh tra Nhà nước thuộc địa phương quản lý từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào Ngân sách Nhà nước do tỉnh Quảng Ninh ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2012/NQ-HĐND Quảng Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2013

4

Nghị quyết 69/2012/NQ-HĐND thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2012/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 12 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA BẢNG GIÁ CÁC

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2013

5

Nghị quyết 69/2012/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp đối với nhân viên thú y cấp xã và qui định mức phụ cấp hàng tháng đối với cộng tác viên thú y thôn, khu phố do tỉnh Bắc Ninh ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2012/NQ-HĐND17 Bắc Ninh, ngày 12 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

6

Nghị quyết 69/2012/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2012/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 07 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI,

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2013

7

Nghị quyết 69/2012/NQ-HĐND về danh mục phí sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2012/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2012

8

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2018

Ban hành: 13/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

9

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2017 về danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

10

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2017 về chấp thuận Danh mục lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/NQ-HĐND Hòa Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ CHẤP THUẬN DANH MỤC CÁC LĨNH

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

11

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua phương án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) - huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) theo hình thức đối tác công tư (PPP) do tỉnh Sơn La ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2018

12

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2016 về tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 do tỉnh Kiên Giang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 19 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ TỔ CHỨC CÁC KỲ HỌP

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2017

13

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2016 quyết định tổng biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017 do Hội đồng nhân sân tỉnh Lai Châu ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT QUYẾT ĐỊNH TỔNG BIÊN CHẾ TRONG

Ban hành: 10/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2016

14

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Quy hoạch bố trí dân cư đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 thành phố Cần Thơ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/NQ-HĐND Cần Thơ, ngày 09 tháng 12 năm 2016 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2017

15

Nghị quyết 69/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2018/NQ-HĐND Long An, ngày 07 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐÓNG

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2018

16

Nghị quyết 69/2018/NQ-HĐNĐ quy định chính sách hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (ngoài đối tượng theo Quyết định 29/2013/QĐ-TTg)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2018/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 11 tháng 7 năm 2018 NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT Ở CHO

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2018

17

Nghị quyết 69/NQ-HĐND năm 2015 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 11 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

18

Nghị quyết 69/2017/NQ-HĐND thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2017/NQ-HĐND Lâm Đồng, ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỒ

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2018

19

Nghị quyết 69/2017/NQ-HĐND về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2017/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ BAN HÀNH CHÍNH SÁCH

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

20

Nghị quyết 69/2017/NQ-HĐND sửa đổi Điều 6 Quy định chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ kèm theo Nghị quyết 08/2015/NQ-HĐND do tỉnh Bình Định ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/2017/NQ-HĐND Bình Định, ngày 14 tháng 7 năm 2017 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 CỦA

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.190.216