Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 69/2009/N��-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 61544 công văn

1

Công văn 2787/VPCP-CN năm 2020 sửa đổi Nghị định 69/2019/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

đổi, bổ sung Nghị định số 69/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2020 Kính gửi: Bộ Tài chính. Về đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 2403/BTC-QLCS ngày 04 tháng 3 năm 2020), ý kiến các Bộ: Tư pháp (văn bản số 1044/BTP-VĐCXDPL ngày 24 tháng 3 năm 2020), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1975/BKHĐT-QLĐT

Ban hành: 10/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

2

Công văn 69/TCT-CS năm 2020 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

69/TCT-CS,Công văn 69 2020,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Xuất hóa đơn,Hóa đơn bán hàng hóa,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/TCT-CS V/v chính sách thuế

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

3

Công văn 69/BXD-VLXD năm 2019 về xuất khẩu mẫu khoáng sản - nguyên liệu sản xuất xi măng ra nước ngoài để thí nghiệm thiết bị do Bộ Xây dựng ban hành

69/BXD-VLXD,Công văn 69 2019,Bộ Xây dựng,Khoáng sản,Khoáng sản làm nguyên liệu xi măng ,Mẫu khoáng sản xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/BXD-VLXD V/v

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2019

4

Công văn 3378/BTNMT-TCQLĐĐ về tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 69/2009/NĐ-CP do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

69/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2009 Kính gửi : Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (sau đây gọi là Nghị định số

Ban hành: 14/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2009

5

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

6

Công văn 69a/TANDTC-TH năm 2021 triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

69a/TANDTC-TH,Công văn 69a 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Tháng hành động phòng chống ma túy,Triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy,Triển khai Tháng phòng chống ma túy 2021,Văn hóa - Xã hội TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

7

Công văn 69/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

69/TCT-CS,Công văn 69 2019,Tổng cục Thuế,Sử dụng hóa đơn điện tử,Hóa đơn điện tử ,Hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

8

Công văn 181/ĐC-CP năm 2009 đính chính Nghị định 69/2009/NĐ-CP bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Chính phủ ban hành

tháng 10 năm 2009 ĐÍNH CHÍNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 69/2009/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH BỔ SUNG VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, GIÁ ĐẤT, THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ Do sơ suất trong khâu đọc soát, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, xin đính chính một số sai sót trong Nghị định số

Ban hành: 23/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2009

9

Công văn 69/TCT-CS năm 2018 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức ở nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

69/TCT-CS,Công văn 69 2018,Tổng cục Thuế,Thuế giá trị gia tăng,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Thuế giá trị gia tăng dịch vụ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

10

Công văn 69/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn thủ tục về giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

69/BXD-HDXD,Công văn 69 2017,Bộ Xây dựng,Cấp giấy phép xây dựng,Giấy phép xây dựng,Giấy phép xây dựng công trình,Thủ tục cấp giấy phép xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2017

11

Công văn 1417/BGTVT-KHCN năm 2019 về vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số: 1417/BGTVT-KHCN V/v: vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Phúc đáp văn bản số 60/TCHQ-GSQL ngày 03 tháng 01 năm 2019 của quý Tổng cục về vướng mắc trong quá trình thực hiện

Ban hành: 20/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2019

12

Công văn 69/ĐKKD-NV năm 2017 thông báo lập địa điểm kinh doanh do Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh ban hành

69/DKKD-NV,Công văn 69 2017,Cục Quản lý đăng ký kinh doanh,Địa điểm kinh doanh ,Đăng ký doanh nghiệp,Nơi đóng trụ sở chính ,Giấy phép đặt chi nhánh,Doanh nghiệp BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CỤC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ KINH DOANH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2017

13

Công văn 60/TCHQ-GSQL năm 2019 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

60/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải (Vụ Khoa học và Công nghệ). Trong quá trình thực hiện Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

14

Công văn 69/HTQTCT-HT năm 2017 hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch do Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ban hành

69/HTQTCT-HT,Công văn 69 2017,Cục Hộ tịch quốc tịch chứng ,Nghiệp vụ hộ tịch ,Hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch,Thủ tục giải quyết việc nhận cha mẹ con,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

15

Công văn 69/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến mủ cao su do Tổng cục Thuế ban hành

69/TCT-CS,Công văn 69 2017,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ,Chính sách thuế,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Hoạt động chế biến mủ cao su,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2017

16

Công văn 69/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2017 rà soát, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên trung học cơ sở và trung học phổ thông được điều chuyển dạy mầm non và tiểu học

69/BGDDT-NGCBQLGD,Công văn 69,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trung học phổ thông,Trường trung học phổ thông,Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên,xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

17

Công văn 69/VPCP-KTTH năm 2017 về chống lẩn tránh biện pháp thuế tự vệ đối với thép cuộn nhập khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

69/VPCP-KTTH,Công văn 69 2017,Văn phòng Chính phủ,Áp dụng thuế tự vệ,Thép nhập khẩu,Sản phẩm thép nhập khẩu,Biện pháp tự vệ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

18

Công văn 6314/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

6314/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018 Kính gửi: Bộ Công Thương. Trong quá trình thực hiện Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, Tổng cục Hải quan

Ban hành: 26/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

19

Công văn 5452/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

5452/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2018 Kính gửi: Bộ Công Thương. Trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có nhận được các vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ban hành: 19/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

20

Công văn 4830/BCT-XNK năm 2018 thực hiện quy định về tạm nhập, tái xuất trong Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

triển khai thực hiện quy định về tạm nhập, tái xuất trong Nghị định số 69/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: UBND các tỉnh biên giới Ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương (sau đây

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.51.24