Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 69/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 202123 văn bản

121

Nghị định 30/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 105/2004/NĐ-CP về kiểm toán độc lập

30/2009/ND-CP,Nghị định 30 2009,Chính phủ,Kiểm toán độc lập,Tổ chức kiểm toán độc lập,Chấp thuận Tổ chức kiểm toán độc lập,Quy chế kiểm toán độc lập,Bổ sung,Sửa đổi,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 30/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2009

122

Nghị định 29/2009/NĐ-CP về đăng ký và mua, bán tàu biển

29/2009/ND-CP,Nghị định 29 2009,Chính phủ,Mua bán tàu biển,Đăng ký tàu biển,Tàu biển,Doanh nghiệp,Thương mại,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 29/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2009

123

Nghị định 28/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet

28/2009/ND-CP,Nghị định 28 2009,Chính phủ,Dịch vụ internet,Quản lý dịch vụ Internet,Cung cấp dịch vụ Internet,Sử dụng dịch vụ Internet,Thông tin điện tử,Xử phạt hành chính,Thông tin điện tử trên internet,Công nghệ thông tin,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 20/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2009

124

Nghị định 27/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 107/2004/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch và cơ cấu thành viên Ủy ban nhân dân các cấp

27/2009/ND-CP,Nghị định 27 2009,Chính phủ,Số lượng Phó Chủ tịch,Cơ cấu thành viên,Sửa đổi,Ủy ban nhân dân các cấp,Bổ sung,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 27/2009/NĐ-CP

Ban hành: 19/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2009

125

Nghị định 26/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

26/2009/ND-CP,Nghị định 26 2009,Chính phủ,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt,Giảm thuế tiêu thụ đặc biệt,Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 16/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2009

126

Nghị định 25/2009/NĐ-CP về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo

25/2009/ND-CP,Nghị định 25 2009,Chính phủ,Quản lý tài nguyên biển,Quản lý tài nguyên hải đảo,Bảo vệ môi trường biển,Bảo vệ môi trường hải đảo,Bảo vệ môi trường,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------

Ban hành: 06/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2009

127

Nghị định 24/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

24/2009/ND-CP,Nghị định 24 2009,Chính phủ,Luật Ban hành Văn bản,Ban hành văn bản pháp luật,Ban hành văn bản,Xây dựng ban hành văn bản,Hướng dẫn CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 24/2009/NĐ-CP

Ban hành: 05/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2009

128

Nghị định 23/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

23/2009/ND-CP,Nghị định 23 2009,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Hoạt động xây dựng,Kinh doanh bất động sản,Kinh doanh vật liệu xây dựng,Quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật,Quản lý phát triển nhà,Quản lý phát triển công sở,Bất động sản,Vi phạm hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG

Ban hành: 27/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2009

129

Nghị định 69/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Trà Vinh, Thông Nông, Thạch An và Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng

69/1999/ND-CP,Nghị định 69 1999,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Huyện Thông Nông,Huyện Trà Vinh,Huyện Thạch An,Huyện Quảng Hòa,Tỉnh Cao Bằng,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 11/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

130

Nghị định 22/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 70/2006/NĐ-CP quy định việc quản lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

22/2009/ND-CP,Nghị định 22 2009,Chính phủ,Quản lý tang vật,Quản lý tang vật bị tạm giữ,Sửa đổi,Bổ sung,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 22/2009/NĐ-CP

Ban hành: 24/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2009

131

Nghị định 20/2009/NĐ-CP về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam

20/2009/ND-CP,Nghị định 20 2009,Chính phủ,Quản lý độ cao,Bảo vệ vùng trời,Bảo vệ vùng trời tại Việt Nam,Chướng ngại vật hàng không,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 20/2009/NĐ-CP

Ban hành: 23/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2009

132

Nghị định 21/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng

21/2009/ND-CP,Nghị định 21 2009,Chính phủ,Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ,Sĩ quan tại ngũ hy sinh,Sĩ quan chuyên nghiệp,Công chức quốc phòng,Sĩ quan chuyển sang công chức quốc phòng,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 23/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2009

133

Nghị định 19/2009/NĐ-CP sửa đổi Quy chế tạm giữ người theo thủ tục hành chính kèm theo Nghị định 162/2004/NĐ-CP

19/2009/ND-CP,Nghị định 19 2009,Chính phủ,Quy chế tạm giữ người,Tạm giữ người theo thủ tục hành chính,Tạm giữ người,Sửa đổi,Bổ sung,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 19/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2009

134

Nghị định 18/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2007/NĐ-CP quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

18/2009/ND-CP,Nghị định 18 2009,Chính phủ,Lĩnh vực hải quan,Xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan,Xử lý vi phạm hành chính,Cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 18/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2009

135

Nghị định 16/2009/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 8 Nghị định 13/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

16/2009/ND-CP,Nghị định 16 2009,Chính phủ,Cơ quan chuyên môn,Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh,Tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc TW,Cơ quan chuyên môn thuộc UBND,Cơ quan chuyên môn UBND huyện,Sửa đổi,Bổ sung,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 16/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2009

136

Nghị định 17/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 121/2007/NĐ-CP quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

17/2009/ND-CP,Nghị định 17 2009,Chính phủ,Đầu tư trực tiếp nước ngoài,Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài,Hoạt động đầu tư trực tiếp nước noài,Hoạt động đầu tư trực tiếp,Hoạt động dầu khí,Sửa đổi,Bổ sung,Đầu tư,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Ban hành: 16/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2009

137

Nghị định 14/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2005/NĐ-CP về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

14/2009/ND-CP,Nghị định 14 2009,Chính phủ,Ngành nghề thủy sản,Điều kiện kinh doanh ngành nghề thủy sản,Sửa đổi,Bổ sung,Doanh nghiệp,Thương mại CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 14/2009/NĐ-CP

Ban hành: 13/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2009

138

Nghị định 15/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2006/NĐ-CP quy định việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính

15/2009/ND-CP,Nghị định 15 2009,Chính phủ,Trục xuất theo thủ tục hành chính,Hình phạt trục xuất,Người bị trục xuất bị ốm,Người bị trục xuất chết,Sửa đổi,Bổ sung,Vi phạm hành chính,Thủ tục Tố tụng,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 13/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2009

139

Nghị định 13/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 98/2007/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

13/2009/ND-CP,Nghị định 13 2009,Chính phủ,Xử lý vi phạm pháp luật về thuế,Cưỡng chế thuế,Biện pháp cưỡng chế thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 13/2009/NĐ-CP

Ban hành: 13/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2009

140

Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

12/2009/ND-CP,Nghị định 12 2009,Chính phủ,Quản lý dự án đầu tư,Dự án đầu tư xây dựng,Quản lý dự án đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 12/2009/NĐ-CP

Ban hành: 12/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177