Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 69/2009/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 202389 văn bản

101

Nghị định 52/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

52/2009/ND-CP,Nghị định 52 2009,Chính phủ,Luật quản lý tài sản nhà nước,Quản lý tài sản nhà nước,Quản lý sử dụng tài sản nhà nước,Sử dụng tài sản nhà nước,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2009

102

Nghị định 51/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Nghị quyết 19/2008/QH12 về thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam

51/2009/ND-CP,Nghị định 51 2009,Chính phủ,Cá nhân nước ngoài sở hữu nhà,Cá nhân nước ngoài mua nhà,Thí điểm sở hữu nhà,Hướng dẫn,Bất động sản CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số:

Ban hành: 03/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

103

Nghị định 50/2009/NĐ-CP bổ sung Điều 12a Nghị định 142/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

50/2009/ND-CP,Nghị định 50 2009,Chính phủ,Bưu chính viễn thông,Tần số vô tuyến điện,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 50/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm

Ban hành: 25/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2009

104

Nghị định 49/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ

49/2009/ND-CP,Nghị định 49 2009,Chính phủ,Chuyển giao công nghệ,Hoạt động chuyển giao công nghệ,Xử phạt vi phạm hành chính,Sở hữu trí tuệ,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 21/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

105

Nghị định 48/2009/NĐ-CP về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới

48/2009/ND-CP,Nghị định 48 2009,Chính phủ,Bình đẳng giới,Bảo đảm bình đẳng giới,Biện pháp bảo đảm bình đẳng giới,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 48/2009/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 19/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2009

106

Nghị định 46/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng

46/2009/ND-CP,Nghị định 46 2009,Chính phủ,Pháp lệnh công nghiệp quốc phòng,Công nghiệp quốc phòng,Mua sắm hàng quốc phòng,Sản phẩm phục vụ quốc phòng,Dịch vụ phục vụ quốc phòng,Hướng dẫn CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2009

107

Nghị định 45/2009/NĐ-CP hướng dẫn việc nhập khẩu mẫu, lấy mẫu, quản lý, sử dụng mẫu các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần vì mục đích quốc phòng, an ninh

45/2009/ND-CP,Nghị định 45 2009,Chính phủ,Thuốc gây nghiện,Tiền chất ma túy,Chất ma túy,Thuốc hướng thần,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 45/2009/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2009

108

Nghị định 47/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

47/2009/ND-CP,Nghị định 47 2009,Chính phủ,Quyền Tác giả,Quyền liên quan,Xử phạt hành chính,Sở hữu trí tuệ,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 47/2009/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 13/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2009

109

Nghị định 42/2009/NĐ-CP về việc phân loại đô thị

42/2009/ND-CP,Nghị định 42 2009,Chính phủ,Phân loại đô thị,Dân số đô thị,Đô thị có tính chất đặc thù,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 42/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07

Ban hành: 07/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

110

Nghị định 43/2009/NĐ-CP sửa đổi Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

43/2009/ND-CP,Nghị định 43 2009,Chính phủ,Dịch vụ cấm kinh doanh,Hàng hóa cấm kinh doanh,Ngành nghề cấm kinh doanh,Danh mục ngành nghề cấm kinh doanh,Sửa đổi,Bổ sung,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 07/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2009

111

Nghị định 41/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

41/2009/ND-CP,Nghị định 41 2009,Chính phủ,Xử phạt hành chính kinh doanh bảo hiểm,Kinh doanh bảo hiểm,Xử phạt hành chính,Doanh nghiệp,Bảo hiểm,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 05/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2009

112

Nghị định 40/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

40/2009/ND-CP,Nghị định 40 2009,Chính phủ,Lĩnh vực thú y,Xử phạt hành chính,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 40/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009

Ban hành: 24/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2009

113

Nghị định 38/2009/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

38/2009/ND-CP,Nghị định 38 2009,Chính phủ,Ưu đãi người có công cách mạng,Mức trợ cấp,Phụ cấp ưu đãi,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 38/2009/NĐ-CP

Ban hành: 23/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2009

114

Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp

39/2009/ND-CP,Nghị định 39 2009,Chính phủ,Vật liệu nổ công nghiệp,Vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp,Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp,Sản xuất vật liệu nổ công nghiệp,Quản lý vật liệu nổ công nghiệp,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –

Ban hành: 23/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2009

115

Nghị định 37/2009/NĐ-CP quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan

37/2009/ND-CP,Nghị định 37 2009,Chính phủ,Mục tiêu quan trọng,Lực lượng vũ trang canh gác bảo vệ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 37/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23

Ban hành: 23/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2009

116

Nghị định 36/2009/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo

36/2009/ND-CP,Nghị định 36 2009,Chính phủ,Quản lý sử dụng pháo,Quản lý pháo,Sử dụng pháo,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 36/2009/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 15/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2009

117

Nghị định 35/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

35/2009/ND-CP,Nghị định 35 2009,Chính phủ,Thanh tra Tài nguyên Môi trường,Thanh tra Tài nguyên,Thanh tra Môi trường,Tổ chức hoạt động,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 07/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2009

118

Nghị định 33/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung

33/2009/ND-CP,Nghị định 33 2009,Chính phủ,Mức lương tối thiểu chung từ 1/5/2009,Mức lương tối thiểu chung,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 33/2009/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 06/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2009

119

Nghị định 34/2009/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

34/2009/ND-CP,Nghị định 34 2009,Chính phủ,Điều chỉnh lương hưu,Trợ cấp bảo hiểm xã hội,Điều chỉnh trợ cấp bảo hiểm xã hội,Cán bộ xã đã nghỉ việc,Điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2009

120

Nghị định 31/2009/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu

31/2009/ND-CP,Nghị định 31 2009,Chính phủ,Quản lý sử dụng con dấu,Quản lý con dấu,Sử dụng con dấu,Bổ sung,Sửa đổi,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 31/2009/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 01/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201